Kontakty:

               
               Novohradské múzeum a galéria
               Kubínyiho námestie 3
               984 01  Lučenec
              
NMG na mape
               gps:
GPS: 48°19 ́”N 19°40”E
   
               
               tel:  00421 / 47 / 4332 502  (sekretariát)
               tel:  00421 / 47 / 4332 397  (lektori)

               
               mail:  nmlc@stonline.sk,  info@nmg.sk
               
web:  www.nmg.sk
               facebook: nmg na facebooku


              Otváracie hodiny / Attendance hours / Nyitvatartás
               
                   
              Pondelok - Piatok / Monday - Friday / Hétfő - Péntek   8.00 - 16.00
              Nedeľa / Sunday / Vasárnap  14.00 - 17.00
             


               V prípade záujmu o návštevu múzea mimo otváracie hodiny
               (pre vstupy nad 10 ľudí) je potrebné sa nahlásiť na tel. čísle  047/43 32 397
  
               Vstupné:  deti, študenti, dôchodcovia   0,50 €
                                                               dospelí   1,00 €

                     Kontakty:

Riaditeľka Iveta Kaczarová kaczarova@nmg.sk 047 4332502 0915 802 515
Etnologička/ Michaela Škodová skodova@nmg.sk 047 4332502
zástupkyňa riaditeľky
Historik Štefan Chrastina   chrastina@nmg.sk 047 4332502  
Historička umenia Andrea Németh Bozó nemeth.bozo@nmg.sk 047 4332397
Knihovníčka/lektorka Janka Bizeová bizeova@nmg.sk 047 4332502  
Kustód Marcel Kunštár kunstar@nmg.sk 047 4332397
Dokumentátorka Martina Libiaková libiakova@nmg.sk 047 4332502  
Ekonóm Mária Štefániková stefanikova@nmg.sk 047 4332502 0918 536 817
Projektová manažérka Katarína Dováľová dovalova@nmg.sk 047 4332502 0918 536 817
mzdy/personalistika        
Lektorka/pokladníčka Elena Ružínska ruzinska@nmg.sk 047 4332397  
Lektorka Emília Mázorová mazorova@nmg.sk 047 4332397  
Konzervátorka Jaroslava Hatvaniová jarka.hm@centrum.sk 047 4332502                    
           

 
               

   


  

     
 last update  24.11.2017