Aktuális

Tisztelettel meghívjuk a 
Szlovák Nemzeti Felkelés 70. évfordulójának alkalmából megrendezett kiállításra.
A Losonc - Kálnó Kerámia Szimpóziumot 1989 óta évi rendszerességgel szervezi meg a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria a Szlovák Képzőművészeti Únió – Szlovákiai Keramikusok Szövetsége és a Žiaromat a.s. Kalinovo kerámiaüzem  társszervezésében. Az idén július 6-án kezdődött a szimpózium, amelyet augusztus 1-i kezdettel egy kiállítás koronáz meg a résztvevő 4 keramikus elkészült munkáiból.

Az Új szó-ban megjelent cikk: http://ujszo.com/online/kultura/2014/09/02/a-szokottnal-szinesebb-muvek                         A kiállítást meghosszabítva 2014 . 8 . 15 -ig
Husz János 1415-ben és 600 évvel később

     A kiállítás Husz János halálának 600. évfordulója alkalmából szervezte a Tábori Huszita Múzeum Csehországban, a Prágai Huszita Múzeum Társaság és a Konstanzi Husz János Múzeum Németországban. Küldetése, hogy felhívja a figyelmet a kiemelkedő cseh teológus, a Károly Egyetem rektora és egyházi reformer személyiségére, aki nagy  kritikusa volt a pápának és az egyháznak. Gondolatainak terjesztését eretneknek nyilvánították, és 1415 július 6-án Kostnica községben elégették. Halála után kitört a cseh huszita forradalom, amely ellenállt a nyugati egyház keresztes hadjáratainak. Csehországban a középkori európai viszonylatban először hoztak létre egy modellt, amely biztosította a vallási toleranciát a különböző keresztény felekezetek számára. Husz János a cseh történelem egyik legjelentősebb személyisége lett mind a mai napig.


A kiállítás megnyitóján 2014. április 29-én, 16.00 órai kezdettel előadást tart a Tábori Huszita Múzeum vezetője - Mgr.  Jakuba Smrčka , THD  - „Husz János a kor és a hagyományok tükrében" címmel.

                                       
SZABÓ  GYULA  GRAFIKAI  VERSENYSZEMLE  LOSONCON  


A losonci Nógrádi Múzeum és Galéria termeiben ez évben is kiállításra kerültek a már hagyományos gyermek- és felnőtt grafikai versenyszemle idén beküldött alkotásai. A versenyt Losonc város évente megrendezi, s célja felhívni a figyelmet a különféle grafikai technikákra, valamint a nagyközönség számára is közismertté tenni a neves nógrádi festő és grafikus, Szabó Gyula nevét. Ez évben 199 szlovákiai és szlovéniai általános és közép-, valamint művészeti alapiskola tett eleget a felhívásnak. A zsűri Dušan Krnáč képzőművész elnöklésével 199 grafikát választott ki. Közülük 36 díjat nyert, amelyet alkotóik a kiállítás megnyitóján vehettek át.

http://nmg.sk/index_subory/sglc2014_plagat.pngA kiállításon szereplő képzőművészeti alkotások kétféle módon kapcsolódnak a FÉNY... tematikájához:

A tájképeken, városképeken vagy gyárak épületbelsőit ábrázoló festményeken, figurális kompozíciókon a fény külső, érzékszervekkel felfogható mivoltában jelenik meg (természetes fény: nap, égitestek, tűz; mesterséges fény, amely ember által készített világító eszközökkel jön létre). A képek témáiban megjelennek a mesterséges világítás múltbéli eszközei. Más képeken a fény természetes forrásait láthatjuk: napot, tüzet. A napfénnyel átitatott világot a legmegkapóbban a tájképek közvetítik. A meglehetősen rideg gyári környezetben nehéz fizikai erőfeszítéssel dolgozó munkások alakjait a kemencék tüze világítja meg, amely különleges hangulatot ad a képeknek.

A fénynek egy másfajta megközelítése túlmutat e jelenség fizikai mivoltán. Ez a felfogás a szimbólumok sejtelmes világába vezet bennünket, mélyen a tudattalanunkba kódolt archetípusokhoz. A fény itt az isteni minőséget jelöli, a lét alapját, a reményt, vagy a belső fényt, amely az emberi létnek is alapvető tényezője.

A kiállított képek egy jelentős részének alkotója Szabó Gyula (1907 – 1972), losonci festő és grafikus. Művei szép számban találhatók meg intézményünk gyűjteményében, amelyek életművének egy keresztmetszetét reprezentálják. Alkotásaiban a fény különféle minőségben és kontextusban jelenik meg, amelyeket fentebb már nagy vonalakban vázoltunk, és amelyekből egy ízelítőt itt bemutatunk.

A kiállítás megtekinthető: 2013. Március 31-ig.Észak-Nógrád népi viselete c. kiállítás
Őszi találkozás (Jesenné stretnutie) 2013

Az Őszi találkozások (Jesenné stretnutie) 2013 c. kiállításon 17 amatőr, Losonc és Poltár járásbeli képzőművész munkáját mutatják be. A művészek a losonci Nógrádi Művelődési Központ (Novohradsé osvetové stredisko) mellett tevékenykednek.
(szeptember 25. - október 6.)

Nemzetk
özi Kerámia Szimpózium 2013 

 

2013. július 15-én, a Losonc-Kálnó Nemzetközi Kerámia Szimpózium 25. évfordulóján ismét elkezdődött a keramikusok alkotómunkája a kálnói Žiaromat üzem területén. A rendezvény szervezője a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria a kálnói Žiaromat Rt., valamint a Szlovákiai Keramikusok Szövetsége.

A Szlovákiában egyedülálló kerámia szimpózium 1989-től megszakítás nélkül évente megrendezésre kerül, jellemzője a gyári környezetben folyó, a műtermi körülményeket nélkülöző művészi alkotómunka. A művészeknek lehetőségük van egy sajátos tűzálló anyaggal – samottal dolgozni, valamint a létrejött alkotásokat különböző hőfokokon, többek között egy nagykapacitású körkemencében égetni ki, amely régi, téglából és fából épült szerkezete, valamint hatalmas mérete miatt is kuriózumnak számít. A kálnói Žiaromat Rt. üzem 1994-től rendszeresen biztosítja a helyszínt, alapanyagot (samott), valamint technikai felszerelést az alkotáshoz.

Az idei évfolyam résztvevői Szlovákiából Anna Horváthová, Gabriela Luptáková és Ivica Vidrová, valamint Csehországból Šárka Radová.

Az elkészült alkotásokból 2013. augusztus 8-án nyílt kiállítás a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria kiállítótermeiben, ahol az idei anyagot egy, az előző évfolyamokból összeállított válogatás is kiegészíti.


Az ember és az univerzum 

Az ember és a világegyetem
Kiállítás a losonci Nógrádi Múzeum és Galériában

A losonci Nógrádi Múzeum és Galéria termeibe lépve egy kellemes hangulatú, ugyanakkor elgondolkodtató, meditatív jellegű kiállítás fogadja a látogatókat. A tárlat egy örökké aktuális témát hoz elő, ti. az ember és a világűr kapcsolatát, ha úgy tetszik helyét a teremtésben.

A bevezetőt egy sor asztronómiai fénykép adja, amelyeket csillagászati műszerek segítségével készítettek csehországi és szlovákiai asztronómusok, lencsevégre kapva a világűr látványos és szabad szemmel nem megragadható jelenségeit: csillagokat, galaxisokat, csillagködöket stb. Egy másik teremben vetítés formájában további égi jelenségeket figyelhetünk meg – mint amilyenek a holdfázisok, nap- és holdfogyatkozás, hullócsillagok, üstökösök és egyéb égi látványosságok. A fényképeket a Rimaszombati Csillagvizsgáló bocsájtotta rendelkezésre.

A kiállítás további része már túlmutat az objektív világegyetem jelenségeinek bemutatásán. Az itt felsorakoztatott képzőművészeti alkotásokat a Nógrádi Múzeum és Galéria gyűjteményéből válogatták: akvarellek, grafikák, művészi kerámia- és üvegművek sora az ember és kozmosz közötti kapcsolatok finomabb hullámait közvetítik – gondolatokat, érzéseket az ember szerepét illetően a nagy Mindenségben. Az érzékekkel felfogható, objektív világűrt itt már sok esetben felváltja a Teremtés vallásos-mítikus fogalma, ill. a belső kozmosz – az ember lelki-szellemi világának kivetülései. A teljesség igénye nélkül így látatlanban is lássunk néhány példát: mind a képeken, mind pedig a plasztikákon megjelennek olyan szimbólumok, amelyek összekötik az eget a földdel: torony (vö. Bábel tornya) és a létra (vö. Jákob lajtorjája), vagy a város, amely egykor, amikor még az ember egységben élt a természettel – a nagy világegyetem leképeződése volt kicsiben. Egyetemes, örökérvényű tartalmakat közvetítő ősképekkel is találkozhatunk, mint a szerelem, az anyaság, a bánat kozmikus szintre emelt alakjai Szabó Gyula grafikáin, és számos más szimbólum a Kozmosz és forma sorozatából.  Milan Sokol linómetszetei szintén az ember és a világegyetem kapcsolatát feszegetik filozofikus, de nem kevéssé szatirikus hangvétellel – az ember pozíciója, törekvései, hogy több-kevesebb sikerrel elérje a végtelent. Hogy hatalomvággyal, nagyravágyással jelentősebbnek érezhesse magát, vagy egyszerűen csak az embernek azzal az alapvető sóvárgásával, hogy önmaga fölé kerekedjen, kitörjön saját, beszűkült világából, s felérjen az „égig”. 

Pavol Muška akvarell-sorozatai a látható világban való megtestesülés és átváltozás metafizikai módját mutatják be.  A losonci születésű és nemrégiben elhunyt Eduard Antal szürrealisztikus táj-vízióin az ég és a föld találkozik, az ember jelenléte különös, tudományos-fantasztikus hangulatot keltő tárgyakkal van jelezve. A kiállított plasztikák hasonló tartalmakkal még változatosabbá és sokszínűbbé teszik a tárlat nyújtotta vizuális élményt – példaként említeném Ján Zoričák Hírnök a világűrből című üvegművét. Az említetteken kívül még számos más neves szlovákiai és külhoni művész alkotásaival ismerkedhet meg a szemlélődő látogató.

A kiállítás mind gyermekek, mind felnőttek számára tanulságos anyagot kínál, bővíti a világról szerzett ismereteket, ugyanakkor a képzőművészeti alkotások segítségével megnyitja az utat a képzelet dimenzióiba. A kiállítás létrejötte a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria dolgozóinak, elsősorban Illés Zoltánnak és Anna Vančovának köszönhető. 

Megtekinthető: 2013. Július 31-ig.

Szeretettel várnak minden kedves látogatót.

Nyitvatartási idő: Kedd-Péntek:  9.00 – 17.00, Vasárnap:  14.00 – 17.00

 

Németh Bozó Andrea

  

T
izenkét losonci származású kreatív művész személyes nyilatkozatokata.


A XI. AKVARELL TRIENNÁLÉ

A losonci Akvarell Triennálé a jelenkor akvarellfestészetére irányuló nemzetközi versenyszemle, amely 1983 óta rendszeresen megrendezésre kerül Losoncon, a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria szervezésében. Szlovákiában ez az egyedüli rendszeresen megrendezett kiállítás, amely a szlovákiai és külhoni akvarellfestészetet hivatott bemutatni. A rendezvény egyben emléket állít annak a gazdag akvarellművészeti hagyománynak, amelyet a múltban Felső-Nógrád területén élő és működő képzőművészek hoztak létre.

         A versenyszemle és kiállítás célja, hogy feltérképezze és bemutassa azokat a kortárs művészeti alkotásokat, amelyek akvarell-technikával, ill. annak újfajta felhasználásával készülnek, valamint e technika segítségével újfajta felfogásmódot, meglátást reprezentálnak. Minden évfolyamhoz katalógust is adunk ki. Mivel ez a hagyományos és igen régi képzőművészeti technika egyre inkább háttérbe szorul a kortárs művészetben, rendezvényünkkel egyben szeretnénk ösztönözni jelenkori képzőművészeinket a technika tovább- éltetésére és továbbfejlesztésére.

Jelentkezési lap

Szabályzat
Banal
ity And Grace

Are these two opposites or are the banal and the graceful intertwined? 118 artists from 25 countries have tried to find an answer to this question and have submitted a total of 208 artworks for the exhibition Banality and Grace.

For whole centuries, the two concepts were separated by an impassable border, the graceful having been associated with wealth and luxury and the banal with poverty and everyday life. However, modern times have altered this perception and discover grace in the vulgar and the ordinary. It is always a great challenge and responsibility to determine a topic and to steer the attention of artists in its direction. For some artists, the topic becomes long-term inspiration.

The jury headed by Professor Marga Persson has chosen 63 professional artists and 17 students and 110 artworks for the competition. Admitted professional artists come from 22 countries but selected students only come from Slovakia and the USA.

Although the globalisation has reached visual arts as well, a number of common features can be observed in artworks originating in certain areas.

Many artists really embraced the topic and have thus found new inspiration. In this respect, a number of interesting works of art from Finland and Norway must be highlighted that feature cultivated colours and perfect craftsmanship. A pleasant surprise were artworks of students lead by our colleague Jozef Bajus at the Bufallo University in the USA. Applying various natural materials they achieved many new shapes and forms. Charged with powerful emotions is a collection of felt ”Babies” from the Lithuanian artist Egle G. Bogdaniene. A very humorous and direct approach was taken by the TXT member Silvia Čierniková and her Spaghetti: Equal Stomach. Daniel Szálai has created a noble ”Crown” from metal nuts held together by bamboo sticks. Ya-chu Kang from Taiwan made use of last exhibition´s wrappings to create a sophisticated collection of ladies´ handbags. Refined and exciting are little objects by Nikola Čiripová as well as those created by Zuzana Martinusová, a student working under the lead of Iveta Miháliková at the ŠUV in Bratislava. Her fellow student Anna Gregušová has succeeded in charming the jury with her collection ”Foam Rubber As An Attire”. Hannele Ollakka and Nina Nissonen from Finland as well as Blanka Šperková have created gracefully banal shoes. Ulla Pohjola from Finland and Velga Lukaza from Latvia expressed themselves with perfect traditional handmade embroidery.

Brigitte Amarger from France and Ludwika Zytkiewicz from Poland who were both awarded at last year´s 13th exhibition, will present a selection of their works in separate individual exhibitions.

In the course of opening the exhibition Banality And Grace, the winners in professional and student categories will be announced.

Participating countries:

England, Argentina, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Chile, Ireland, Japan, Lithuania, Latvia, Mexico, Germany, Norway, Poland, Austria, Slovakia, Switzerland, Taiwan, Turkey, USA


Silvia Fedorová, curator
A Bojnicei kastély kincstárából

A kiállításon bemutatásra kerül több mint 200 
képzőművészeti és a kézműves ipari gyűjtemény a SNM - Bojnice-i múzeum tárlatábol.   Festmények, rajzok, nyomatok és szobrokcseh és bécsi porcelán, olasz majolika, német kerámia, üveg, ezüst, órákat és fegyvereket Mgr. Katarína Malečková a kiállítás kurátora rendezte el.          

igazgató: Iveta Kaczarová,  00421 47 4332 980  nmlc@stonline.sk   *   webmester: postmaster@nmg.sk