Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
  


Szabóov grafický Lučenec

XIX. ročník celoslovenskej a XII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v grafike


Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

16. - 30. 6. 2016, vernisáž dňa 16. 6. 2016  o 10,00 hod..

Celoslovenskú a medzinárodnú výtvarnú súťažnú prehliadku detí, mládeže a dospelých v grafike realizuje Novohradské múzeum a galéria v Lučenci  v spolupráci s Mestom Lučenec. Usporadúva sa pravidelne každý rok s  cieľom upriamiť pozornosť tvorcov na grafickú výtvarnú techniku a dostať do povedomia verejnosti, predovšetkým detí a mládeže, významnú osobnosť Novohradu – maliara a grafika Júliusa Szabóa. Do súťaže sa zapojilo 33 škôl zo Slovinska, Poľska a Slovenskej republiky. Zo zaslaných grafických prác na tému „Tanec“ odborná porota na výstavu vybrala 293, z ktorých 41 ocenila.  Slávnostné vyhodnotenie súťažnej prehliadky sa uskutoční v priestoroch NMG v rámci vernisáže výstavy za prítomnosti členov poroty a autorov ocenených prác. Súčasťou vernisáže bude aj vyhlásenie témy na ďalší ročník Szabóovho grafického  Lučenca v roku 2017.

__________________________________________________________________________________


 
(foto: Stála expozícia)


__________________________________________________________________________________

Včerajšok dnes. 

                    Výstava zo zbierok Novohradského múzea a galérie na Hradnom múzeu vo Fiľakove.                      Na výstave sa prezentuje výber z modernej keramickej tvorby s historickou tematikou.
__________________________________________________________________________________
 
kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   14.júna 2016