Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    

Aktuálne:


Pozývame Vás na výstavu JESENNÉ STRETNUTIE 

Jesenné stretnutie

 
Výstava neprofesionálnych výtvarníkov OŠ pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci z okresov Lučenec a Poltár.

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

23. 9. - 18. 10. 2015

 
Kurátor výstavy:
 akad.mal. Štefan Balázs

  

Už sa to stáva tradíciou, že po dvoch rokoch sa do priestorov Novohradského múzea a galérie v Lučenci vracia výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Jesenné stretnutie, ktorú organizuje Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v zriaďovateľskej pôsobnosti Bansko-bystrického samosprávneho kraja v spolupráci s Novohradským múzeom a galériou v Lučenci, na ktorej verejnosti odprezentuje diela vzniknuté počas dvojročného obdobia odmlky.

„S vedomím obdivu a úcty k samotným autorom (ktorí tvoria len vo svojom voľnom čase) aj teraz sa všetci zúčastnení zjednotili v názore, že najväčšou devízou vystavujúcich je jedinečná sloboda ducha, autentická tvorivosť, talent a predovšetkým obdivuhodná a nevyčerpateľná kreativita zúčastnených umelcov, ktorou sú oni sami vo svojom živote neustále odmeňovaní. Lebo, nie každému je súdené tvoriť. Aj preto schopnosť zhmotniť to niečo nedefinovateľné a nepostihnuteľné... tú štvrtú dimenziu a alchýmiu do umeleckej tvorby je úžasným darom života.“ To sú slová PaedDr. Ely Porubänovej, kurátorky výstav Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín z posledného ročníka celoštátnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby „Výtvarné Spektrum“ (na ktorej sa naši autori pravidelne zúčastňujú) a ktoré vystihujú presnú príčinu nášho  snaženia sa pravidelne organizovať toto podujatie. Tohtoročná výstava je rozmanitá z mnohých dôvodov: vekové zloženie, témy, techniky, uhly pohľadov, rôzny charakter a pod. Spája ju potreba výtvarne sa prejaviť, preveriť svoje schopnosti, podeliť sa o zážitok z tvorby so svojimi blízkymi a širokou verejnosťou.

 
                 
                                                                                          Renata Ádámová                                                                                                                                               NOS, Lučenec


 
kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   5. októbra 2015