Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
NMG, Kubínyiho nám. 3, Lučenec * nmlc@stonline.sk  4332 502, 4332 397,  Po-Pi 9-17, Ne 14-17  GPS: 48°19 ́”N 19°40”E

Aktuálne:
        
TLAČOVÁ  SPRÁVA

Béla Bacskai  1935 - 1980

Výstava pri príležitosti 80. výročia narodenia novohradského umelca,

akad.mal. Bélu Bacskaiho

 
Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

12. 2 . - 15. 3.  2015, vernisáž : 12. 2. 2015 o 16,00 hod.

 

Kurátorka výstavy : Andrea Németh Bozó
 

        Akademický maliar Béla Bacskai je jedným z najvýznamnejších umelcov, ktorého meno je úzko späté s regiónmi Novohrad a Gemer. Narodil sa v Prši, v obci neďaleko Lučenca. . Zomrel náhle v najproduktívnejšom veku svojho života, napriek tomu zanechal množstvo výtvarných diel - olejomaľby, akvarely, grafiky, kresby a  plastiky, ktoré sa nachádzajú vo viacerých múzeách a galériách na Slovensku a aj v súkromných zbierkach.

        Pri príležitosti 80. výročia narodenia umelca Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v spolupráci s obcou Prša pripravili výstavu, na ktorej budú prezentované jeho diela zo zbierok našej inštitúcie, Podunajského múzea v Komárne, Gemersko - malohontského múzea v Rimavskej Sobote a zo súkromných zbierok. Jej súčasťou budú aj osobné predmety a fotografie z jeho rodného domu v Prši.

        V tvorbe Bélu Bacskaiho zohráva jedinečnú úlohu jeho rodná krajina. Lásku a duševnú spätosť s ňou pretavil do svojich obrazov. Do podstaty krajiny najintenzívnejšie vnikol v posledných rokoch svojho života. Svedčia o tom jeho akvarely a olejomaľby, v ktorých sa  prejavuje monumentalita a dynamizmus spolu s autorovým osobitým priestorovým videním. Ďalšiu kategóriu tvoria obrazy s pracovnými námetmi z továrenského prostredia, ktoré znamenali pre umelca výzvu. Aj v tejto téme dosiahol výrazné výsledky, najmä v štylizovaní tvarov a zachytení dynamiky pohybov. Vystavené diela doplňujú kresby - skice a štúdie, ktoré sú len ukážkami z veľkého množstva študijného materiálu, ktorý umelec zanechal. Umožňujú nám  nahliadnuť do jeho tvorivého procesu. Z týchto skíc, alebo prepracovaných štúdií krajín, či figurálnych kompozícií sa zrodili obrazy odrážajúce jeho špecifické umelecké videnie.

  
                                                                                                                                       Andrea Németh Bozó

 


                                  

                                                                                                             

článok
Rómski muzikanti v Novohrade

Ponuka odborných prednášok

 


 
kontakt na riaditeľku NMG: Iveta Kaczarová tel: 047/4332 502, nmlc@stonline.sk  *   kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   3. marec 2015