Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
NMG, Kubínyiho nám. 3, Lučenec, nmlc@stonline.sk, +421 47 4332 980,  4332 502, 4332 397,  Po-Pi 9-17, Ne 14-17  GPS: 48°19 ́”N 19°40”E


Pozývame Vás a Vašich priateľov na výstavy:

Bojovali za našu slobodu

 Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

3. 9. - 28. 9. 2014, vernisáž - 3. 9. 2014 o 15,30 hod.

Kurátor výstavy : Mgr. Štefan Chrastina 

Výstava sa koná pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania. Informuje o  priebehu povstania v Novohrade, o najvýznamnejších udalostiach, ktoré mu predchádzali a ovplyvnili jeho vývoj. Výstava predstaví aj priamych účastníkov povstania z nášho regiónu bojujúcich proti okupácií a neslobode práve počas SNP - vojaka a člena elitnej II. paradesantnej brigády - Jána Hricka, člena partizánskej brigády “Za oslobodenie Slovanov“- Jána Novodomského a ďalších, ktorí sa aktívne zapojili do povstania.
XXVI. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo 2014

Výstava výsledkov tvorivého pobytu účastníkov sympózia.

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

1. 8. - 28. 9. 2014, vernisáž dňa 1. 8. 2014 o 16,00 hod.

 
Kurátorka výstavy : Andrea Németh Bozó 

     Medzinárodné keramické sympózium je najstarším nepretržite fungujúcim sympóziom na Slovensku. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci ho organizuje od roku 1989 v spolupráci so Slovenskou výtvarnou úniou – Združením keramikov Slovenska, Mestom Lučenec, závodom Žiaromat, a.s. Kalinovo a obcou Kalinovo. Podujatie je výnimočné pre neateliérové továrenské podmienky a pre možnosť vypaľovať diela vo veľkokapacitných peciach. Žiaruvzdorný materiál - šamot je pre autorov výzvou, inšpiráciou, ponúka priestor na experimentovanie a objavovanie nových technologických možností. Vznikajú monumentálne umelecké diela, ale i krehké malé artefakty. 

     Výsledky tvorivého pobytu účastníkov sympózia sú každoročne prezentované na výstave v priestoroch Novohradského múzea a galérie. Na jeho XXVI. ročníku svoje diela predstavia :


zľava: Halina Krawczun (PL), Zsuzsa Pannonhalmi (HU), Ludmila Kovaříková (CZ)  a Adriena Kutaková (SK).

- POKLADY  MINULOSTI -

    Novohradské múzeum a galéria sa špecializuje na budovanie zbierkového fondu, ktorého významnou súčasťou je historické sklo a smalty. Táto zbierka je na expozícii zastúpená výrobkami z produkcie sklární a smaltovanými predmetmi pochádzajúcimi z už  zaniknutých smaltovní v Lučenci a Fiľakove. Bohatú tradíciu hrnčiarskeho remesla v Novohrade prezentuje ľudová hrnčina z Haliče.
    K tejto lokalite sa viažu aj ďalšie exponáty - župné kreslá a nábytok z interiéru Haličského zámku.
Zbierku historických kníh predstavujú ukážky najstarších a najvzácnejších exemplárov, v pergamene alebo v koži viazané knihy.
     
    Stálu expozíciu Poklady minulosti uzatvára galerijná zbierka inštitúcie. Prezentuje ju výber  z tvorby významných výtvarných umelcov novohradského regiónu – Teodora Kosztku Csontváryho, Františka Gyurkovitsa, Júliusa Szabóa a Bélu Bacskaiho.


Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
utorok - piatok: 9:00 - 17:00
nedeľa: 14:00 - 17:00 
kontakt na riaditeľku NMG: Iveta Kaczarová tel: 047/4332 980, nmlc@stonline.sk  *   kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:  18 sep. 2014