Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
NMG, Kubínyiho nám. 3, Lučenec * nmlc@stonline.sk  4332 502, 4332 397,  Po-Pi 9-17, Ne 14-17  GPS: 48°19 ́”N 19°40”E


Pozývame Vás a Vašich priateľov výstavu:

Ernő Fischer - výber z tvorby

Výstava pri príležitosti 100. výročia narodenia umelca

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec
2. 10. - 9. 11. 2014, vernisáž dňa 2. 10. 2014 o 16,00 hod.

Kurátor : László Alföldi, člen kuratória Nadácie Ernő Fischera v MR


            Výstava diel akad. maliara, rodáka z Lučenca pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. V Lučenci prežil detstvo a po maturitách na gymnáziu pokračoval v štúdiách v Prahe a Budapešti. V roku 1959 sa usadil v Segedíne, kde do roku 1974 bol vedúcim Katedry kreslenia na Vysokej škole pedagogickej a bol aktívnym účastníkom verejného výtvarného života. Bol jedným z najvýznamnejších maďarských predstaviteľov lyrického abstraktného maliarstva. Absolvoval množstvo kolektívnych i individuálnych výstav v Maďarsku i v zahraničí - v Dánsku, Švajčiarsku, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Československu, Indii a v Arabských emirátoch.

            Ernő Fischer je originálnym autorom, jeho tvorba sa nedá začleniť ani do jedného zo známych smerov výtvarného umenia 20. storočia. Vytvoril si vlastný štýl, v ktorom syntetizuje maliarske výsledky jednotlivých modernistických ašpirácií. Použil na to vlastnú kombinovanú výtvarnú techniku.

  Vo svojej tvorbe sa opieral o klasické maliarske žánre – sú to krajiny, veduty, zátišia, námety s mytologickými a náboženskými výjavmi, ikony. Motívy opakovane pretváral do nových obrazov. Jeho diela sú viacvrstevné, pracoval premyslene, skúmal efekt farebnosti, zjednodušoval tvary, línie, body, ktoré vytvárali kompozíciu a zachytávali podstatu diela. Jeho postavy sú majestátne, vyžarujú nadčasovosť a nekonečnosť. Fischerove umenie môžeme identifikovať ako prechod medzi figurálnym zobrazením a abstrakciou. Dospel k poznaniu, že maliarsky naturalizmus nie je vhodné médium k vyjadreniu metafyzických obsahov. Farebná škála Fischera sa v plnej miere rozžiarila v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Farby sa očistili a naplnili akýmsi vnútorným, duchovným svetlom. Najmä obrazy s náboženskými výjavmi s témou zvestovania, Pantokratora, piety, variácie na fresky a vitráže hýria a ligocú sa žiarivými farbami drahokamov. Podstatou Fischerovho umenia je hlboká humanita, jeho diela sú nositeľmi duchovných, nadčasových hodnôt.

Výstava v priestoroch NMG predstaví najreprezentatívnejšie diela umelca - olejomaľby a koláže s náboženskými a mytologickými motívmi, krajiny, veduty a zátišia, ktoré odrážajú svojský originálny prístup umelca. Spoluorganizátorom je Nadácia Ernő Fischera v Maďarskej republike, partnermi sú Balassiho inštitút – Maďarský inštitút v Bratislave a Slovenský inštitút v Budapešti. Prezentované diela zapožičali: Kresťanské múzeum - Ostrihom, Móra Ferenc múzeum - Segedín, Pedagogická fakulta Gyulu Juhásza Univerzity vied -  Segedín, Hotel Kempinski - Budapešť, príbuzní a priatelia autora.


                                                                                                                Andrea Németh Bozó


Pozývame Vás na podujatia "Múzeum v čase, čas v múzeu" - Rok 1914


15.10.2014 o
8:30 hod.  
Prednáška " Umelci Novohradu počas I. svetovej vojny " - v maďarskom jazyku

                   o 12:50 hod.

Prednáška " Umelci Novohradu počas I. svetovej vojny " - v slovenskom jazyku
Prednášajúci: Andrea Németh Bozó, historička umenia NMGstiahnuť celý leták


Novohradské múzeum a galéria v Lučenci vás opäť pozýva na tvorivé dielne

Záujem môžete vopred nahlásiť na tel. č. 4332397.- POKLADY  MINULOSTI -

    Novohradské múzeum a galéria sa špecializuje na budovanie zbierkového fondu, ktorého významnou súčasťou je historické sklo a smalty. Táto zbierka je na expozícii zastúpená výrobkami z produkcie sklární a smaltovanými predmetmi pochádzajúcimi z už  zaniknutých smaltovní v Lučenci a Fiľakove. Bohatú tradíciu hrnčiarskeho remesla v Novohrade prezentuje ľudová hrnčina z Haliče.
    K tejto lokalite sa viažu aj ďalšie exponáty - župné kreslá a nábytok z interiéru Haličského zámku.
Zbierku historických kníh predstavujú ukážky najstarších a najvzácnejších exemplárov, v pergamene alebo v koži viazané knihy.
     
    Stálu expozíciu Poklady minulosti uzatvára galerijná zbierka inštitúcie. Prezentuje ju výber  z tvorby významných výtvarných umelcov novohradského regiónu – Teodora Kosztku Csontváryho, Františka Gyurkovitsa, Júliusa Szabóa a Bélu Bacskaiho.


Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
utorok - piatok: 9:00 - 17:00
nedeľa: 14:00 - 17:00 
kontakt na riaditeľku NMG: Iveta Kaczarová tel: 047/4332 980, nmlc@stonline.sk  *   kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   20 okt. 2014