Pripravujeme: 
   

Výstavy a podujatia NMG v Lučenci - 2015  


Keď utíchli zbrane

2. svetová vojna priniesla do dejín ľudstva doposiaľ najväčšiu intenzitu zabíjania a ničenia. Konflikt, ktorý skončil vytúženým mierom v roku 1945, trval takmer 6 rokov. Zapojilo sa doň mnoho krajín z celého sveta. Novohradské múzeum a galéria pri príležitosti 70. výročia jej ukončenia pripravila výstavu s názvom  “Keď stíchli zbrane“. Prináša obraz nezmyselnosti vojny vo všetkých jej aspektoch. Predstaví kompaktný prehľad všeobecných udalostí a  faktov týkajúcich sa priebehu druhej svetovej vojny, ktoré pomôžu dokresliť vystavené dobové zbrane a militárie. Podrobnejšie sa bude venovať základným faktom o priebehu vojny a oslobodzovacích bojov v našom regióne prostredníctvom krátkych príbehov jeho účastníkov.

28. 4. - 24. 5. 2015

 

Szabóov grafický Lučenec

XVII.ročníka celoslovenskej a XI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí, mládeže a dospelých v grafike na tému „Šport“. Realizuje sa v spolupráci s Mestom Lučenec.

28. 5. - 14. 6. 2015

 

Palo Macho - V službách svetla

Autorská výstava sklárskeho umelca.
Kurátor výstavy: Peter Michalovič

palomacho.com

18. 6. - 2. 8. 2015

 

XXVII. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2015

Výstava výsledkov tvorivého pobytu účastníkov sympózia.

7. 8. - 20. 9. 2015

 

Jesenné stretnutie

Prezentácia tvorby neprofesionálnych výtvarníkov združených pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci.

23. 9. - 18. 10. 2015

 

60 rokov novohradského múzea a galérie

Výstava z archeologických, historických, etnologických a výtvarných zbierok NMG pri príležitosti 60. výročia založenia múzea.

28. 10. 2015 - 31. 1. 2016

 

-

-

Veríme, že v spolupráci s Vami skvalitníme naše služby. Radi Vás privítame na  výstavách NMG.
                                                     kolektív pracovníkov Novohradského múzea a galérie v Lučenci

 
postmaster@nmg.sk   16.2.2015