Pripravujeme: 
   

Plán výstav a podujatí NMG v Lučenci 2018

 

Vedecká hračka – Špirála/ Kaleidoskop

- komplet bezpečných a zaujímavých hračiek na hru, tvorivé pozorovanie a poznávanie. Na výstave sa môže každý návštevník s každým exponátom ľubovoľne dlho hrať a hru pozorovať, posudzovať a hodnotiť

-  3.5.2018-3.6.2018

Zodpovedná: M. Škodová

 

Výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ Cirkevná Lučenec

-1.6.2018-10.6.2018

Zodpovedná: J. Hatvaniová

 

Reflexie IV.

- výstava výtvarných diel členov asociácie ASA, na ktorej budú prezentované všetky základné výtvarné techniky jako maľba, grafika, textil a plastika

- 14.6.2018- 29.7.2018

Zodpovedná: A. Németh Bozó

 
 

XXX. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2017

- výsledky tvorivého pobytu účastníkov sympózia. NMG od roku 1989 pravidelne

  usporadúva Medzinárodné keramické sympózium. Na jeho úspešnom priebehu

  sa podiaľajú - závod Žiaromat a.s. Kalinovo,  SVÚ - Združenie keramikov Slovenska, Mesto

  Lučenec a Obec Kalinovo. Vzniknuté diela sú každoročne prezentované na výstave

  v priestoroch našej inštitúcie.

- 9.8.2018-30.9.2018

Zodpovedná: I. Kaczarová, A. Németh Bozó

 

AMFO 2018

- výstava fotografov amatérov z okresov Lučenec a Poltár, realizuje sa v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom

-4.10.2018-4.11.2018

Zodpovedná: M. Škodová 

 

Zo šatníka cisárovnej

- komorná výstava replík šiat rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety Bavorskej, známej aj ako Sissi

- 4.10.2018- 4.11.2018

Zodpovedná: I. Kaczarová

 

Sadnite si, prosím

-výstava z vlastných zbierok NMG, dokumentuje jednotlivé druhy a obdobia sedacieho nábytku, používaného na území Novohradu

- 13.11.2018- 27.1.2019

Zodpovedná: M. Škodová

  

 

Podujatia

 

Deň Zeme

- podujatie pre ZŠ ku Dňu Zeme, v spolupráci so Správou CHKO Cerová vrchovina Rimavská Sobota

-apríl 2018

 

Noc múzeí a galérií 2018

- netradičná prezentácia NMG v rámci medzinárodného projektu, programy pre všetky vekové kategórie návštevníkov

-19.5.2018

 

 Keramické sympózium Lučenec- Kalinovo

-tvorivý pobyt účastníkov sympózia, realizovaný v spolupráci so závodom Žiaromat a.s.Kalinovo, Združením keramikov Slovenska, obcou Kalinovo a mestom Lučenec

-júl – august 2018

 

Dni keramiky 2018

-séria podujatí venovaných hline ako materiálu a rôznym možnostiam jej využitia po umeleckej aj praktickej stránke

-júl 2018 

   9.4.2018