Pripravujeme: 


Výstavy a podujatia NMG v Lučenci - 2014Výstavy


 Szabóov grafický Lučenec

- XVII. ročník celoslovenskej a X. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí, mládeže

  a dospelých v grafike na tému „Flóra a fauna sveta“,  v spolupráci s Mestom Lučenec.

- 3.4. - 24. 4. 2014

 

Jan Hus roku 1415 a 600 let poté

- putovná výstava , ktorá sa realizuje v spolupráci s Husitským múzeom  v Tábore pri   

  príležitosti 600. výročia úmrtia Majstra Jána Husa. Jej poslaním je vyzdvihnúť

  osobnosť tohto významného českého učenca, učiteľa Karlovej univerzity a reformátora

  cirkvi

- 29.4. - 8.6.2014

 

Poklady Novohradu

- prezentácia NMG prostredníctvom muzeálnych a výtvarných zbierok v SNM - Múzeum kultúry

  Maďarov na Slovensku v Bratislave

- 7.5. - 30.6.2014

 

Postavme svoj sen

- výstava lega realizovaná v spolupráci so slovenským lego fan  klubom TatraLUG.

  Súčasťou výstavy bude aj herňa, v ktorej návštevníci budú mať možnosť postaviť

  si vlastné modely

- 17. 6. – 3.8. 2014  

 

XXVI. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2014

- výstava výsledkov tvorivého pobytu účastníkov sympózia, realizuje sa pravidelne od r. 1989

- 15. 8. - 28. 9. 2014

 

 
Ernő Fischer - výber z tvorby

- výstava akad. maliara, rodáka z Lučenca pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia

- 2. 10. - 9. 11. 2014

 

 
Výstava slovenských fotografov

- v rámci Mesiaca fotografie prezentácia prác členov Asociácie profesionálnych fotografov

  Slovenskej republiky, v spolupráci s galériou Priestor v Lučenci

- 14. 11. - 14. 12. 2014

 

Ján Zoričák - výber z tvorby

- autorská výstava diel jedného z najvýznamnejších slovenských a svetových umeleckých

  sklárov, rodáka zo Slovenska, teraz. žijúceho vo Francúzsku.

- 18. 12. 2014 - 8. 2. 2015

 

 

Podujatia

 

 

Deň Zeme

 - vzdelávacie podujatie pre 1. stupeň ZŠ pri príležitosti Dňa Zeme, v spolupráci so Správou

   CHKO Cerová vrchovina v Rimavskej Sobote.

- apríl 2014

 

Noc v múzeu

- netradičná prezentácia Novohradského múzea a galérie, v rámci ktorej ponúka zaujímavé

  programy pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Do tohto medzinárodného projektu sa

  NMG zapája od r. 2005. Podujatie sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií

- 17. 5. 2014

 

XXVI. Medzinárodné keramické sympózium 2014

- tvorivý pobyt účastníkov sympózia, realizuje sa v spolupráci so závodom Žiaromat a.s.

  Kalinovo, SVÚ - Združením keramikov Slovenska, Obcou Kalinovo a Mestom Lučenec

- 14. 7. - 6. 8. 2014

- závod Žiaromat, a.s. Kalinovo, NMG, Kubínyiho nám.3, Lučenec
 

 


Milí návštevníci, touto cestou Vás vyzývame, aby ste nám zasielali Vaše námety a návrhy na výstavy, ktoré by ste chceli v nasledujúcich rokoch u nás vidieť.  Návrhy zasielajte na e-mailovú adresu nmlc@stonline.sk alebo na poštovú adresu Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Kubínyiho námestie 3, 984 01 Lučenec.

Veríme, že v spolupráci s Vami skvalitníme naše služby. Radi Vás privítame na  výstavách NMG.
kolektív pracovníkov Novohradského múzea a galérie v Lučenci

 
postmaster@nmg.sk   2013.12.12