Pripravujeme: 
   

Výstavy a podujatia NMG v Lučenci - 2016  

Szabóov grafický Lučenec

- XIX. ročník celoslovenskej a XII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí, mládeže

  a dospelých v grafike na tému „Tanec“, v spolupráci s Mestom Lučenec.

- 16. - 30. 6. 2016

propozície

 

Alfréd Balázs

- autorská výstava diel akademického maliara A.Balázsa z Fiľakova

- 8. - 31. 7. 2016

 

XXVIII. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2016

- prezentácia výsledkov tvorivého pobytu účastníkov sympózia

- 4. 8. - 11. 9. 2016    (2,3,4,5)

 

Advokácia včera a dnes

- výstava Slovenskej advokátskej komory v spolupráci a Univerzitnou knižnicou v Bratislave

  o histórii advokácie na území Slovenska a jej významných predstaviteľoch

- 7. 9. - 2. 10. 2016    (1, sprievodné podujatia od 19.-30.9.2016)

 

AMFO

- výstava fotografov amatérov z okresu Lučenec a Poltár, realizuje sa v spolupráci

  s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci

- 16. 9. - 2. 10. 2016

 

Maliar Lučenca - život a dielo Františka Gyurkovitsa

- výber z tvorby novohradského umelca k 140. výročiu jeho narodenia zo zbierok

  Novohradského múzea a galérie v Lučenci

- 6. 10. - 4. 12. 2016

 

XII. Trienále akvarelu

- medzinárodná súťažná prehliadka súčasnej akvarelovej tvorby.

- 13. 12. 2016 - 29. 1. 2017

 

 

Podujatia

 

Deň Zeme

- vzdelávacie podujatie pre 1. stupeň ZŠ pri príležitosti Dňa Zeme, v spolupráci so Správou

   CHKO Cerová vrchovina v Rimavskej Sobote.

- 22. 4. 2016

 

Noc v múzeu

- netradičná prezentácia Novohradského múzea a galérie, v rámci ktorej ponúka zaujímavé

  programy pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Podujatie sa koná pri príležitosti

  Medzinárodného dňa múzeí a galérií

- 14. 5. 2016

 

XXVIII. Medzinárodné keramické sympózium 2016

- tvorivý pobyt účastníkov sympózia, realizuje sa v spolupráci so závodom Žiaromat a.s.

  Kalinovo, SVÚ - Združením keramikov Slovenska, Obcou Kalinovo a Mestom Lučenec

  Sympózium je výnimočné pre neateliérové továrenské podmienky, využívanie miestneho

  žiaruvzdorného materiálu - šamotu a možnosť vypaľovania vzniknutých diel vo

  veľkokapacitných peciach.

- júl - august 2016

 

Veríme, že v spolupráci s Vami skvalitníme naše služby. Radi Vás privítame na  výstavách NMG.
                                                     kolektív pracovníkov Novohradského múzea a galérie v Lučenci

 
postmaster@nmg.sk   6.5.2016