Pripravujeme: 
   

Výstavy a podujatia NMG v Lučenci - 2015  


Zoltán Agócs - výber z tvorby

Autorská výstava mladého umelca, rodáka z Novohradu, absolventa Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

20. 3. - 12. 4. 2015


http://zoltanagocs.blogspot.sk/


 

 

Jarné prebudenie

Výstava z etnologických zbierok NMG venovaná veľkonočným sviatkom.

12. 3. . 12. 4. 2015

 

70 rokov mieru

Prezentácia exponátov zo zbierok NMG a klubu vojenskej histórie Slovensko pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

21. 4. - 24. 5. 2015

 

Szabóov grafický Lučenec

XVII.ročníka celoslovenskej a XI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí, mládeže a dospelých v grafike na tému „Šport“. Realizuje sa v spolupráci s Mestom Lučenec.

28. 5. - 14. 6. 2015

 

Palo Macho - výber z tvorby

Autorská výstava sklárskeho umelca.

18. 6. - 2. 8. 2015

 

XXVII. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2015

Výstava výsledkov tvorivého pobytu účastníkov sympózia.

7. 8. - 20. 9. 2015

 

Jesenné stretnutie

Prezentácia tvorby neprofesionálnych výtvarníkov združených pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci.

23. 9. - 18. 10. 2015

 

60 rokov novohradského múzea a galérie

Výstava z archeologických, historických, etnologických a výtvarných zbierok NMG pri príležitosti 60. výročia založenia múzea.

28. 10. 2015 - 31. 1. 2016

 

-

-

Veríme, že v spolupráci s Vami skvalitníme naše služby. Radi Vás privítame na  výstavách NMG.
                                                     kolektív pracovníkov Novohradského múzea a galérie v Lučenci

 
postmaster@nmg.sk   16.2.2015