Pripravujeme: 
   

Výstavy a podujatia NMG v Lučenci - 2015  


Jesenné stretnutie

Prezentácia tvorby neprofesionálnych výtvarníkov združených pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci.

23. 9. - 18. 10. 2015

Jesenné stretnutie

 
Výstava neprofesionálnych výtvarníkov OŠ pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci z okresov Lučenec a Poltár.

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

23. 9. - 18. 10. 2015,  vernisáž dňa 23. 9. 2015 o 16,00 hod.

 
Kurátor výstavy:
 akad.mal. Štefan Balázs

  

Už sa to stáva tradíciou, že po dvoch rokoch sa do priestorov Novohradského múzea a galérie v Lučenci vracia výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Jesenné stretnutie, ktorú organizuje Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v zriaďovateľskej pôsobnosti Bansko-bystrického samosprávneho kraja v spolupráci s Novohradským múzeom a galériou v Lučen-ci, na ktorej verejnosti odprezentuje diela vzniknuté počas dvojročného obdobia odmlky.

„S vedomím obdivu a úcty k samotným autorom (ktorí tvoria len vo svojom voľnom čase) aj teraz sa všetci zúčastnení zjednotili v názore, že najväčšou devízou vystavujúcich je jedinečná sloboda ducha, autentická tvorivosť, talent a predovšetkým obdivuhodná a nevyčerpateľná kreativita zúčastnených umelcov, ktorou sú oni sami vo svojom živote neustále odmeňovaní. Lebo, nie každému je súdené tvoriť. Aj preto schopnosť zhmotniť to niečo nedefinovateľné a nepostihnuteľné... tú štvrtú dimenziu a alchýmiu do umeleckej tvorby je úžasným darom života.“ To sú slová PaedDr. Ely Porubänovej, kurátorky výstav Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín z posledného ročníka celoštátnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby „Výtvarné Spektrum“ (na ktorej sa naši autori pravidelne zúčastňujú) a ktoré vystihujú presnú príčinu nášho  snaženia sa pravidelne organizovať toto podujatie. Tohtoročná výstava je rozmanitá z mnohých dôvodov: vekové zloženie, témy, techniky, uhly pohľadov, rôzny charakter a pod. Spája ju potreba výtvarne sa prejaviť, preveriť svoje schopnosti, podeliť sa o zážitok z tvorby so svojimi blízkymi a širokou verejnosťou.

 
                 
                                                                                          Renata Ádámová                                                                                                                                               NOS, Lučenec 

60 rokov novohradského múzea a galérie

Výstava z archeologických, historických, etnologických a výtvarných zbierok NMG pri príležitosti 60. výročia založenia múzea.

29. 10. 2015 - 31. 1. 2016

 

-

-

Veríme, že v spolupráci s Vami skvalitníme naše služby. Radi Vás privítame na  výstavách NMG.
kolektív pracovníkov Novohradského múzea a galérie v Lučenci

 
postmaster@nmg.sk   17.9.2015