Pripravujeme: 
   

Výstavy a podujatia NMG v Lučenci - 2014  

Betlehemy.

18. 12. 2014 - 8. 2. 2015

 
Tradíc ia betlehemov a betlehemských hier sa rozšírila z Talianska najskôr ako tzv. živé betlehemy v kostoloch.

Prvé takéto jasličky pripravil k vianočnej omši r.1223 František Assiský z Assisi, zakladateľ františkánského rádu. Jasličky sa neskôr rozšírili pro stredníctvom františkánov a jezuitov. Z tejto vianočnej obyčaje začali vznikať regionálne betlehemy. Živé postavy nahradili figúrky z dreva a rôznych materiálov. Prvé betlehemy sa začali stavať v kostoloch od 2 pol. 16. stor.

V 18.stor. sa stavali v domácnostiach šľachty a meštiactva. K zľudoveniu prispeli jozefínske reformy /1780/, ktoré vyhlásili stavanie betlehemov v kostoloch za nedôstojné. Ľud si našiel náhradu v ich prenesení do domácností. Betlehemy sa kládli pred Vianocami do kultového kútu izby a rozoberali sa po Hromniciach.

Na výstave v Novohradskom múzeu a galérii budú predstavené betlehemy zo zbierok Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici a súčasných výrobcov betlehemov na Slovensku. 

 


-

-

Veríme, že v spolupráci s Vami skvalitníme naše služby. Radi Vás privítame na  výstavách NMG.
                                                     kolektív pracovníkov Novohradského múzea a galérie v Lučenci

 
postmaster@nmg.sk   28.11.2014