Pripravujeme: 
   

Výstavy a podujatia NMG v Lučenci - 2015  

Noc múzeí a galérií 2015

16.05.2015, 17.00 - 22.00

Program:

17.00 – 22.00 h – prehliadka stálej expozície a výstavy

17.00 h

- prezentácia uniforiem, výstroja a bojovej techniky z obdobia 2. svetovej vojny
- prezentácia zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti počas 2.svetovej vojny – študenti Strednej zdravotnej školy Lc
- ulička remesiel – spracovanie dreva, textilu, papiera
- tvorivé dielne pre deti aj dospelých -kresba, maľba

19.00 h - prednáška Oslobodenie Novohradu

20.00 h - prednáška Oslobodenie Lučenca

21.00 h - nočná prehliadka stálej expozície Poklady minulosti a výstavy k 70. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny „Keď utíchli zbrane“ za svetla bateriek

Vstupné:

dospelí - 1,- € / deti - 0,50 €

 

Szabóov grafický Lučenec

XVII.ročníka celoslovenskej a XI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí, mládeže a dospelých v grafike na tému „Šport“. Realizuje sa v spolupráci s Mestom Lučenec.

28. 5. - 14. 6. 2015

 

Palo Macho - V službách svetla

Autorská výstava sklárskeho umelca.
Kurátor výstavy: Peter Michalovič

palomacho.com

18. 6. - 2. 8. 2015

 

XXVII. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2015

Výstava výsledkov tvorivého pobytu účastníkov sympózia.

7. 8. - 20. 9. 2015

 

Jesenné stretnutie

Prezentácia tvorby neprofesionálnych výtvarníkov združených pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci.

23. 9. - 18. 10. 2015

 

60 rokov novohradského múzea a galérie

Výstava z archeologických, historických, etnologických a výtvarných zbierok NMG pri príležitosti 60. výročia založenia múzea.

28. 10. 2015 - 31. 1. 2016

 

-

-

Veríme, že v spolupráci s Vami skvalitníme naše služby. Radi Vás privítame na  výstavách NMG.
                                                     kolektív pracovníkov Novohradského múzea a galérie v Lučenci

 
postmaster@nmg.sk   16.2.2015