Pripravujeme: 
   

Výstavy a podujatia NMG v Lučenci - 2014  

Betlehemy.

18. 12. 2014 - 10. 2. 2015

Tradícia betlehemov a betlehemských hier sa rozšírila z Talianska najskôr v podobe živých betlehemov v kostoloch. Prvýkrát sa objavil v roku 1233 na vianočnej omši, ktorú slúžil Sv. František z Assisi. Na Slovensku sa v kostoloch začali stavať od 18. storočia a postupne sa presúvali do mestských a vidieckych príbytkov. Živé postavy nahradili figúrky z dreva a iných  materiálov. Tematicky znázorňovali biblický príbeh narodenia Krista, ktorý neskôr ľudoví rezbári dopĺňali  postavami z ich prostredia - pastiermi, muzikantmi a postavami  v ľudovom odeve.

Na výstave v Novohradskom múzeu a galérii budú predstavené betlehemy zo zbierok Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici, Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene a súčasných výrobcov betlehemov na Slovensku.        Relaxačná hudba Martina Tesáka - Maoka, hudobníka, multiinštrumentalistu, skladateľa filmovej a divadelnej hudby. Tvorí improvizovanú hudbu s etnickými a experimentálnymi prvkami, nahral a vydal množstvo albumov. Skladal hudbu do filmov Juraja Jakubiska (Bathory), prírodovedca Tomáša Hulíka a filmára - cestovateľa Pavla Barabáša (Premeny Tatier, Tatry zamrznuté v čase, Bhután, Ticho nad oblakmi). Je autorom hudby k mnohým divadelným a tanečným inscenáciám, koncertuje v Česku a na Slovensku.

Veríme, že jeho originálna hudba v predvianočno období  poteší našich návštevníkov.
 

 


-

-

Veríme, že v spolupráci s Vami skvalitníme naše služby. Radi Vás privítame na  výstavách NMG.
                                                     kolektív pracovníkov Novohradského múzea a galérie v Lučenci

 
postmaster@nmg.sk   5.12.2014