Pripravujeme: 
   

Výstavy a podujatia NMG v Lučenci - 2016  

 Metafyzické úvahy - beseda s akad.mal. Alfrédom Balázsom

 28. 7. 2016 o 16,00 hod.

 Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám. 3, Lučenec

           Beseda s umelcom bude sprievodným podujatím k výstave Alfréda Balázsa  „Metafyzické dotyky“, ktorá sa v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci otvorila dňa 7. júla 2016. V abstraktnom umení autora nachádzame dve roviny výtvarného prejavu. V jednej sa objavujú tvary a postavy známe z reality, inokedy vyvolané zo sveta fantázie. V druhej dominujú homogénne plochy s geometrickými tvarmi vyjadrujúcimi podstatu života. Tieto dve roviny sa v jeho tvorbe navzájom prelínajú.

V réžii kurátorky výstavy, Andrey Németh Bozó v úvode  podujatia prebehne komentovaná prehliadka autorových diel, po ktorej bude nasledovať beseda s umelcom v maďarskom jazyku.
XXVIII. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2016

- prezentácia výsledkov tvorivého pobytu účastníkov sympózia

- 10. 8. - 11. 9. 2016    

- vernisáž výstavy: 10. 8. 2016 o 16:00

 

Advokácia včera a dnes

- výstava Slovenskej advokátskej komory v spolupráci a Univerzitnou knižnicou v Bratislave

  o histórii advokácie na území Slovenska a jej významných predstaviteľoch

- 6. 9. - 2. 10. 2016    

 

AMFO

- výstava fotografov amatérov z okresu Lučenec a Poltár, realizuje sa v spolupráci

  s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci

- 16. 9. - 2. 10. 2016

 

Maliar Lučenca - život a dielo Františka Gyurkovitsa

- výber z tvorby novohradského umelca k 140. výročiu jeho narodenia zo zbierok

  Novohradského múzea a galérie v Lučenci

- 6. 10. - 4. 12. 2016

 

XII. Trienále akvarelu


- medzinárodná súťažná prehliadka súčasnej akvarelovej tvorby.
                                                                                                                                                                                                  - 13. 12. 2016 - 29. 1. 2017


Propozície


Prihláška
 

 

Podujatia

 

Deň Zeme

- vzdelávacie podujatie pre 1. stupeň ZŠ pri príležitosti Dňa Zeme, v spolupráci so Správou

   CHKO Cerová vrchovina v Rimavskej Sobote.

- 22. 4. 2016

 

Noc v múzeu

- netradičná prezentácia Novohradského múzea a galérie, v rámci ktorej ponúka zaujímavé

  programy pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Podujatie sa koná pri príležitosti

  Medzinárodného dňa múzeí a galérií

- 14. 5. 2016

 

XXVIII. Medzinárodné keramické sympózium 2016

- tvorivý pobyt účastníkov sympózia, realizuje sa v spolupráci so závodom Žiaromat a.s.

  Kalinovo, SVÚ - Združením keramikov Slovenska, Obcou Kalinovo a Mestom Lučenec

  Sympózium je výnimočné pre neateliérové továrenské podmienky, využívanie miestneho

  žiaruvzdorného materiálu - šamotu a možnosť vypaľovania vzniknutých diel vo

  veľkokapacitných peciach.

- júl - august 2016

 


Veríme, že v spolupráci s Vami skvalitníme naše služby. Radi Vás privítame na  výstavách NMG.


                                                             kolektív pracovníkov Novohradského múzea a galérie v Lučenci

 
postmaster@nmg.sk   4.7.2016