Pripravujeme: 
   

Výstavy a podujatia NMG v Lučenci - 2016  

 

Pozývame Vás na podujatia usporiadané z príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu 

 

 27. 9. 2016 o  8,15 hod. - Premeny Lučenca vo fotografiách

 Prednáška spojená s multimediálnou prezentáciou starých a nových forografií o historických      budovách a významných pamätihodnostiach Lučenca priblíži podobu mesta v minulosti a jeho  tvár v súčasnosti. 

 29. 9. 2016 o 11,00 hod. -  Prezentácia krojov z Veľkého Lomu

 Štyri ženské kroje - sviatočný, svadobný, smútočný a dievocký z obce Veľký Lom odprezentujú   ich majiteľky. Súčasťou podujatia budú aj ukážky čepčenia a úpravy účesu charakteristického  pre túto oblasť - na kitu. Program spestria ľudové piesne v interpretácii žien z Veľkého Lomu.

Vstup do Novohradského múzea a galérie bude počas osláv Svetového dňa cestovného ruchu  v termíne - 27. 9. - 2.10. 2016 pre všetkých návštevníkov voľný.

 

Maliar Lučenca - život a dielo Františka Gyurkovitsa

- výber z tvorby novohradského umelca k 140. výročiu jeho narodenia zo zbierok

  Novohradského múzea a galérie v Lučenci

- 6. 10. - 4. 12. 2016

 

XII. Trienále akvarelu


- medzinárodná súťažná prehliadka súčasnej akvarelovej tvorby.
                                                                                                                                                                                                  - 13. 12. 2016 - 29. 1. 2017


Propozície


Prihláška
 

 

Podujatia

 

Deň Zeme

- vzdelávacie podujatie pre 1. stupeň ZŠ pri príležitosti Dňa Zeme, v spolupráci so Správou

   CHKO Cerová vrchovina v Rimavskej Sobote.

- 22. 4. 2016

 

Noc v múzeu

- netradičná prezentácia Novohradského múzea a galérie, v rámci ktorej ponúka zaujímavé

  programy pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Podujatie sa koná pri príležitosti

  Medzinárodného dňa múzeí a galérií

- 14. 5. 2016

 

XXVIII. Medzinárodné keramické sympózium 2016

- tvorivý pobyt účastníkov sympózia, realizuje sa v spolupráci so závodom Žiaromat a.s.

  Kalinovo, SVÚ - Združením keramikov Slovenska, Obcou Kalinovo a Mestom Lučenec

  Sympózium je výnimočné pre neateliérové továrenské podmienky, využívanie miestneho

  žiaruvzdorného materiálu - šamotu a možnosť vypaľovania vzniknutých diel vo

  veľkokapacitných peciach.

- júl - august 2016

 


Veríme, že v spolupráci s Vami skvalitníme naše služby. Radi Vás privítame na  výstavách NMG.


                                                             kolektív pracovníkov Novohradského múzea a galérie v Lučenci

 
postmaster@nmg.sk   22.9.2016