Pripravujeme: 
   

Výstavy a podujatia NMG v Lučenci - 2017   

Szabóov grafický Lučenec

- XX. ročník celoslovenskej a XIII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí, mládeže

  a dospelých v grafike na tému  „Hračky“. Realizuje sa v spolupráci s Mestom Lučenec

  s cieľom upriamiť pozornosť tvorcov na grafickú výtvarnú techniku a dostať do povedomia

  verejnosti významnú osobnosť Novohradu – maliara a grafika Júliusa Szabóa.   

- 2.6.2017- 18.6.2017

- e-mail: nemeth.bozo@nmg.sk  

 

Včelárov rok

- výstava zo zbierok Novohradského múzea a galérie v Lučenci predstaví prácu včelárov

  počas celého roka prostredníctvom ukážok pracovného náradia, ktoré sa používali v rámci

  starostlivosti o včelstvo a pri spracovaní medu v minulosti

- 2.6.2017- 2.7.2017

- e-mail: skodova@nmg.sk

 

  

Július Szabó (1907 - 1972)

- výber z celoživotnej tvorby významného predstaviteľa maliarskej a grafickej moderny

  Slovenska, zasúžilého novohradského umelca Júliusa Szabóa pri príležitosti 110 výročia

  jeho narodenia

- 22.6.2017- 30.7.2017

- e-mail: nemeth.bozo@nmg.sk 

 

XXIX. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2017

- výsledky tvorivého pobytu účastníkov sympózia. NMG od roku 1989 pravidelne

  usporadúva Medzinárodné keramické sympózium. Na jeho úspešnom priebehu

  sa podiaľajú - závod Žiaromat a.s. Kalinovo,  SVÚ - Združenie keramikov Slovenska, Mesto

  Lučenec a Obec Kalinovo. Vzniknuté diela sú každoročne prezentované na výstave

  v priestoroch našej inštitúcie.

- 3.8.2017- 17.9.2017

- e-mail: nemeth.bozo@nmg.sk,

 

Jesenné stretnutie 2017

- výstava diel neprofesionálnych výtvarníkov, ktorí vyvíjajú svoju činnosť v Oblastnom štúdiu

  pri Novohradsko osvetovom stredisku v Lučenci.

- 21.9.2017-8.10.2017

- e-mail: nmlc@stonline.sk

 

Božena Slančíková Timrava (1867 - 1951)

- výstava o živote a tvorbe významnej spisovateľky z novohradského regiónu pri príležitosti

  150. výročia jej narodenia,

- 21.9.2017- 8.10.2017

- e-mail: skodova@nmg.sk

 

Glassmovement - Výber zo sklárskych sympózií 1990-2015

- medzinárodná výstava bola zorganizovaná pri príležitosti 25.výročia založenia sklárskych

  spolkov na Slovensku a ukážku z kolekcie sklárskeho umenia môžu vidieť aj návštevníci

  Novohradského múzea a galérie v Lučenci. Predstavené budú predovšetkým diela

  vytvorené v rámci sympózií v sklárni Zlatno konaných v rokoch 1992, 1993, 1995 a 1999. 

  Vo výbere sa ocitnú diela umelcov zo Slovenska a zahraničia reprezentujúce menej známu

  kapitolu v dejinách sklárskej tradície Novohradu.

- 12.10.2017- 26.11.2017

- e-mail: chrastina@nmg.sk

 

Salvador Dalí (1904 - 1989)

- výber z rozsiahlej tvorby španielskeho surrealistického maliara Salvadora Dalího.

- 5.12. 2017 – 18.2.2018

  e-mail: nemeth.bozo@nmg.sk, nmlc@stonline.sk, 

postmaster@nmg.sk   12.5.2017