Pripravujeme: 
   

Výstavy a podujatia NMG v Lučenci - 2017  

DNI KERAMIKY

 

XXIX. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2017

- výsledky tvorivého pobytu účastníkov sympózia. NMG od roku 1989 pravidelne

  usporadúva Medzinárodné keramické sympózium. Na jeho úspešnom priebehu

  sa podiaľajú - závod Žiaromat a.s. Kalinovo,  SVÚ - Združenie keramikov Slovenska, Mesto

  Lučenec a Obec Kalinovo. Vzniknuté diela sú každoročne prezentované na výstave

  v priestoroch našej inštitúcie.

- 3.8.2017- 17.9.2017

- e-mail: nemeth.bozo@nmg.sk,

 

Jesenné stretnutie 2017

- výstava diel neprofesionálnych výtvarníkov, ktorí vyvíjajú svoju činnosť v Oblastnom štúdiu

  pri Novohradsko osvetovom stredisku v Lučenci.

- 21.9.2017-8.10.2017

- e-mail: nmlc@stonline.sk

 

Božena Slančíková Timrava (1867 - 1951)

- výstava o živote a tvorbe významnej spisovateľky z novohradského regiónu pri príležitosti

  150. výročia jej narodenia,

- 21.9.2017- 8.10.2017

- e-mail: skodova@nmg.sk

 

Glassmovement - Výber zo sklárskych sympózií 1990-2015

- medzinárodná výstava bola zorganizovaná pri príležitosti 25.výročia založenia sklárskych

  spolkov na Slovensku a ukážku z kolekcie sklárskeho umenia môžu vidieť aj návštevníci

  Novohradského múzea a galérie v Lučenci. Predstavené budú predovšetkým diela

  vytvorené v rámci sympózií v sklárni Zlatno konaných v rokoch 1992, 1993, 1995 a 1999. 

  Vo výbere sa ocitnú diela umelcov zo Slovenska a zahraničia reprezentujúce menej známu

  kapitolu v dejinách sklárskej tradície Novohradu.

- 12.10.2017- 26.11.2017

- e-mail: chrastina@nmg.sk

 

Salvador Dalí (1904 - 1989)

- výber z rozsiahlej tvorby španielskeho surrealistického maliara Salvadora Dalího.

- 5.12. 2017 – 18.2.2018

  e-mail: nemeth.bozo@nmg.sk, nmlc@stonline.sk, 

postmaster@nmg.sk   12.5.2017