Pripravujeme: 
   

Plán výstav a podujatí NMG v Lučenci 2018

XXX. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2018

- výsledky tvorivého pobytu účastníkov sympózia. NMG od roku 1989 pravidelne

  usporadúva Medzinárodné keramické sympózium. Na jeho úspešnom priebehu

  sa podiaľajú - závod Žiaromat a.s. Kalinovo,  SVÚ - Združenie keramikov Slovenska, Mesto

  Lučenec a Obec Kalinovo. Vzniknuté diela sú každoročne prezentované na výstave

  v priestoroch našej inštitúcie.

- 9.8.2018 - 30.9.2018

Zodpovedná: I. Kaczarová, A. Németh Bozó

 

AMFO 2018

- výstava fotografov amatérov z okresov Lučenec a Poltár, realizuje sa v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom

-4.10.2018 - 4.11.2018

Zodpovedná: M. Škodová 

 

Zo šatníka cisárovnej

- komorná výstava replík šiat rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety Bavorskej, známej aj ako Sissi

- 4.10.2018 - 4.11.2018

Zodpovedná: I. Kaczarová

 

Sadnite si, prosím

-výstava z vlastných zbierok NMG, dokumentuje jednotlivé druhy a obdobia sedacieho nábytku, používaného na území Novohradu

- 13.11.2018 - 27.1.2019

Zodpovedná: M. Škodová

  

 

Podujatia

Dotkni sa Novohradu; objav keramiku 2018

Zámerom podujatia je dať do povedomia verejnosti význam keramiky v Novohrade – od prehistorických čias do súčasnosti.Tohoročnou ústrednou témou bude zadymovaná keramika. Podujatie sa začne workshopom o oživení tohto fenoménu. V rámci podujatia sa so svojím portfóliom predstavia účastníci 30. Medzinárodného keramického sympózia Lučenec - Kalinovo. Odborní zamestnanci múzea si pripravia zaujímavé prednášky z oblasti histórie a výtvarného umenia.Lákadlom pre návštevníkov bude výpal v jame priamo v priestoroch záhrady NMG,ako aj možnosť nahliadnuť do konzervátorskej dielne a vyskúšať si reštaurovanie archeologickej keramiky. Pre najmenších návštevníkov budú pripravené rôzne aktivity a hračky z hliny.

 21. 7. 2018
 

 Keramické sympózium Lučenec- Kalinovo

-tvorivý pobyt účastníkov sympózia, realizovaný v spolupráci so závodom Žiaromat a.s.Kalinovo, Združením keramikov Slovenska, obcou Kalinovo a mestom Lučenec

-júl – august 2018

 

Dni keramiky 2018

-séria podujatí venovaných hline ako materiálu a rôznym možnostiam jej využitia po umeleckej aj praktickej stránke

-júl 2018 

   25.5.2018