Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
  


Aktuálne:

Pozývame Vás na výstavu Poklady Novohradu

výstava je predĺžená do 7.2.2016TLAČOVÁ  SPRÁVA

Poklady Novohradu

Výstava k 60. výročiu založenia múzea v Lučenci

 Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

29. 10. 2015 - 31. 1. 2016,  vernisáž dňa 29. 10. 2015 o 16,00 hod.

  

     V roku 2015 si Novohradské múzeum a galéria v Lučenci pripomína 60. výročie svojho založenia. V histórii našej inštitúcie je to významný medzník, ktorý dáva možnosť poukázať na prínos múzea pre región a predstaviť širokej verejnosti výber zo svojich najcennejších zbierok . Výstava „Poklady Novohradu“ bude prezentáciou muzeálnych a galerijných zbierkových predmetov získaných vďaka úspešným projektom v rámci akvizícií za posledných desať rokov.

     Naša inštitúcia sa špecializuje na budovanie fondu, ktorého významnou súčasťou je historické sklo a smalty. V Lučenci v minulosti pôsobili dve smaltovne, z nich Sternlichtova bola prvá smaltovňa založená v Uhorsku a obe svoju produkciu exportovali do celého sveta. Novohrad sa preslávil aj v oblasti sklárskeho priemyslu - pred 1. svetovou vojnou bolo v našom regióne najväčšie množstvo sklární na území Slovenska.  Návštevníci sa na výstave oboznámia aj s výrobkami zo spomínaných, už zaniknutých sklární a smaltovní.

     Bohatú tradíciu hrnčiarskeho remesla v Novohrade bude prezentovať ľudová hrnčina z Haliče. Súčasťou výstavy budú aj tradičné kroje z Ábelovej a zo zaniknutých obcí Lešť a Turie Pole. Výtvarné umenie nášho regiónu predstavia olejomaľby novohradských umelcov a galerijná zbierka bude zastúpená  výberom akvarelov z 11. ročníkov Trienále akvarelu a súčasnej keramickej tvorby z 27. ročníkov Medzinárodného keramického sympózia.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Premeny zeme / Keramika zo zbierok Novohradského múzea a galérie v Lučenci, SK

András ANTAL (HU) / Igor BALGAVÝ (SK) / Kieran BEHAN (IE) /Alena BUREŠOVÁ (CZ) / Sevim ÇIZER (TR) / Ilona CSEMÁN (HU) / Andrea ČEPIŠŠÁKOVÁ (SK) / Lýdia ČEPKOVÁ (SK) / Lucia FABIÁNOVÁ-STRASSNEROVÁ (SK) / Renate HAHN (D) /Joanna HAIR (FR) / Helena HLUŠIČKOVÁ (CZ) / Ilja HOLEŠOVSKÝ (SK) / Anna HORVÁTHOVÁ (SK) / Viera IGRICIOVÁ (SK) / Jong-Sook KANG (KR) / Stanislava KAVANOVÁ (CZ) / Rina KIMCHE (IL) / Ludmila KOVÁŘÍKOVÁ (CZ) / Halina KRAWCZUN (PL – HU) / Alan KURYLO (FR) / Adriena KUTAKOVÁ (SK) / Oľga LEHMDENOVÁ (SK) / Gabriela LUPTÁKOVÁ (SK) / Ivica MARKOVIČOVÁ (SK) / Jarmila MITRÍKOVÁ (SK) -  Dávid DEMJANOVIČ (SK) / Tomasz NIEDZIOŁKA (PL) / Markéta NOVÁKOVÁ (CZ) / Jeanne OPGENHAFFEN (BE) / Vladimír ORAVEC (SK) / Gürdal H. ÖZÇALIK (TR) / Ambroz PAJDLHAUSER (SK) / Zsuzsa PANNONHALMI (HU) / Šárka RADOVÁ (CZ) / Mária RUDAVSKÁ (SK) / Božena SACHARCZUK (PL) / Imre SCHRAMMEL (HU) / Eva SRNÍKOVÁ (SK) / Jozef SUŠIENKA (SK) / Jordan STOJANOV (BG ) / Peter STRASSNER (SK) / Jaroslava ŠICKOVÁ (SK) / Markéta ŠKOPKOVÁ (CZ) / Imrich VANEK (SK) / Ivica VIDROVÁ (SK) / Jindra VIKOVÁ (CZ)


Novohradské múzeum a galéria v Lučenci disponuje bohatou a jedinečnou zbierkou súčasnej umeleckej keramiky. Táto kolekcia vznikala vďaka organizovaniu Medzinárodného keramického sympózia v Lučenci, ktoré inštitúcia pravidelne usporadúva od roku 1989 v spolupráci so Združením keramikov na Slovensku a závodom Žiaromat a.s. Kalinovo (v začiatočných ročníkoch sa zapojili aj iné závody v okolí Lučenca). Na keramickom sympóziu sa doteraz vystriedalo viac než 115 výtvarníkov zo Slovenska a zahraničia, medzi ktorými bolo mnoho významných osobností tohto výtvarného odvetvia. Ich diela každoročne rozširujú zbierku súčasnej keramiky v NMG, ktorá mapuje vývoj keramickej tvorby 
posledných desaťročí doma a v zahraničí. Výstava PREMENY ZEME / Keramika zo zbierok Novohradského múzea a galérie; prezentuje výber diel účastníkov keramického sympózia od počiatočných ročníkov až po súčasnosť a predstavuje rôzne trendy a širokú škálu umeleckých prístupov. Autori často kombinujú vlastnú tvorbu s prvkami priemyselnej výroby závodu, v ktorom tvorili, alebo ich továrenské prostredie iným spôsobom inšpirovalo. Vytvorené diela možno zaradiť do kategórie úžitkového umenia i voľnej tvorby, mnohé z nich však prepájajú obe kategórie a obohacujú tradične chápanú keramiku o nové významy.

Andrea Németh-Bozó, historička umenia NMG Lučenec

Fotoprezentácia


 
kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   28. januára 2016