Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk       


Aktuálne:

Pozývame Vás na výstavu Poklady NovohraduTLAČOVÁ  SPRÁVA

Poklady Novohradu

Výstava k 60. výročiu založenia múzea v Lučenci

 Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

29. 10. 2015 - 31. 1. 2016,  vernisáž dňa 29. 10. 2015 o 16,00 hod.

  

     V roku 2015 si Novohradské múzeum a galéria v Lučenci pripomína 60. výročie svojho založenia. V histórii našej inštitúcie je to významný medzník, ktorý dáva možnosť poukázať na prínos múzea pre región a predstaviť širokej verejnosti výber zo svojich najcennejších zbierok . Výstava „Poklady Novohradu“ bude prezentáciou muzeálnych a galerijných zbierkových predmetov získaných vďaka úspešným projektom v rámci akvizícií za posledných desať rokov.

     Naša inštitúcia sa špecializuje na budovanie fondu, ktorého významnou súčasťou je historické sklo a smalty. V Lučenci v minulosti pôsobili dve smaltovne, z nich Sternlichtova bola prvá smaltovňa založená v Uhorsku a obe svoju produkciu exportovali do celého sveta. Novohrad sa preslávil aj v oblasti sklárskeho priemyslu - pred 1. svetovou vojnou bolo v našom regióne najväčšie množstvo sklární na území Slovenska.  Návštevníci sa na výstave oboznámia aj s výrobkami zo spomínaných, už zaniknutých sklární a smaltovní.

     Bohatú tradíciu hrnčiarskeho remesla v Novohrade bude prezentovať ľudová hrnčina z Haliče. Súčasťou výstavy budú aj tradičné kroje z Ábelovej a zo zaniknutých obcí Lešť a Turie Pole. Výtvarné umenie nášho regiónu predstavia olejomaľby novohradských umelcov a galerijná zbierka bude zastúpená  výberom akvarelov z 11. ročníkov Trienále akvarelu a súčasnej keramickej tvorby z 27. ročníkov Medzinárodného keramického sympózia.
 
kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   26. novembra 2015