Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
NMG, Kubínyiho nám. 3, Lučenec * nmlc@stonline.sk  4332 502, 4332 397,  Po-Pi 9-17, Ne 14-17  GPS: 48°19 ́”N 19°40”E

Pozývame Vás a Vašich priateľov výstavu:

                               

TLAČOVÁ  SPRÁVA

Betlehemy

Výstava zo zbierok Slovenského banského múzea Banská Štiavnica, Lesníckeho

a drevárskeho múzea Zvolen a súčasných výrobcov betlehemov

 

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

19. 12. 2014. - 8. 2. 2015

Tradícia betlehemov a betlehemských hier sa rozšírila z Talianska najskôr v podobe živých  betlehemov v kostoloch. . Prvýkrát sa objavil v roku 1233 na vianočnej omši, ktorú slúžil Sv. František z Assisi, zakladateľ františkánského rádu. Na Slovensku sa v kostoloch začali stavať od 18. storočia a postupne sa presúvali do mestských a vidieckych príbytkov.  Z tejto vianočnej obyčaje začali vznikať regionálne betlehemy. Živé postavy nahradili figúrky z dreva, textilu, drôtu, papiera a novšie aj zo šúpolia či hliny. Pred Vianocami sa kládli do kultového kútu izby a rozoberali sa po Hromniciach. Osobitnú skupinu tvorili prenosné betlehemy, prispôsobené obchôdzkam betlehemcov vo vianočnom období.

Betlehemy tematicky znázorňovali biblický príbeh narodenia Krista. Hlavnými postavami boli Ježiško v jasličkách, zvieratá, klaňajúci sa pastieri a traja králi. Panna Mária a Sv. Jozef sa stali jeho súčasťou až neskôr. Postupom času ľudoví výrobcovia betlehemov dopĺňali biblický výjav postavami z ich prostredia.

Na výstave v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci budú predstavené betlehemy zo zbierok Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici a Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Vyhotovili ich prevažne baníci z okolia Banskej Štiavnice v období od polovice 19. do polovice 20. storočia, najstaršie sú od neznámych autorov.

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci ponúka návštevníkom prehliadku nielen historických betlehemov, ale obdivovať môžu aj práce zručných remesleníkov - súčasných výrobcov betlehemov. Výstava bude sprístupnená 19. 12. 2014 a potrvá do 8. 2. 2015. Všetkých Vás srdečne pozývame.
 
kontakt na riaditeľku NMG: Iveta Kaczarová tel: 047/4332 502, nmlc@stonline.sk  *   kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   23 jan. 2015