Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
 

             


 Milí návštevníci NMG!

NMG opätovne sprístupní výstavné priestory verejnosti od 12. 5. 2020 (utorok).
Čas uzatvorenia NMG sme využili na úpravy vstupných aj expozičných priestorov.
Od 12. mája si budete môcť znovu užiť sprístupnené vonkajšie priestranstvá našej záhrady,
stálu expozíciu a výstavu Vlnenie, ktorá je predĺžená do 31. mája 2020.
V aktuálnej situácii nie sú povolené hromadné kultúrno-spoločenské a výchovno-vzdelávacie aktivity
a sprievodné podujatia verejného charakteru, taktiež neposkytujeme služby pre bádateľov osobne
a absenčné výpožičky kníh z múzejných a galerijných knižníc. Pre bádateľov sme spustili online
“Opýtaj sa kurátora”. Sprievodné akcie či výchovno-vzdeláviace aktivity k stálej expozícii a výstavám
budeme naďalej zverejňovať na našich sociálnych sieťach.
Inštrukcie pre čo najbezpečnejšiu a najpríjemnejšiu návštevu dostanete priamo pri vstupe do NMG.

Tešíme sa na Vašu návštevu. 


Prieskum spokojnosti s kultúrnymi inštitúciami Banskobystrického samosprávneho kraja   


 Pozývame Vás na výstavy


 


 
 
 
XIII. Trienále akvarelu Medzinárodná súťažná prehliadka súčasnej akvarelovej tvorby

 

Termín a miesto výstavy: 13. 12. 2019  – 19. 1. 2020, Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec


Novohradské múzeum a galéria v Lučenci od roku 1983 pravidelne usporadúva
medzinárodnú súťažnú prehliadku súčasnej akvarelovej tvorby Trienále akvarelu.

Je to jediné podujatie na Slovensku, ktoré sa zameriava na súčasnú akvarelovú tvorbu domácich
a zahraničných umelcov. Toto podujatie nadväzuje na tradície akvarelovej tvorby autorov,
ktorí žili a tvorili na území Novohradu. Jej cieľom je oboznámiť verejnosť s aktuálnymi trendmi
a výsledkami v tejto výtvarnej technike a zároveň podnetne pôsobiť na vzbudenie záujmu
o akvarelovú maľbu u súčasných autorov.

Pravidelným usporiadaním Trienále akvarelu mapujeme vývoj tejto techniky aj v súčasnej
dobe, kedy sa na jednej strane kladie možno menší výraz na toto tradičné výtvarné médium.
Na druhej strane sa niektorí výtvarníci snažia zachovať čistú akvarelovú techniku v prospech svojich
umeleckých predstáv, alebo posúvajú jej hranice do iných dimenzií. Na tohtoročnom Trienále
akvarelu opäť nachádzame príklady z rôznych výtvarných snáh – teda od kultivovania čistého
akvarelu chápanom v tradičnom zmysle slova cez kombinovania tejto techniky s inými,
netradičnými prvkami až k video animácii.

Do XIII. ročníka sa zapojilo 43 autorov s 109 prácami z piatich krajín - Slovenska,
Maďarska, Česka, Srbska a Ukrajiny. Medzinárodná odborná porota na výstavu vybrala 80 diel
a štyrom autorom udelila cenu: 1. miesto Teodorovi Buzuovi z Českej rebubliky, 2. miesto
Eleonóre Stepanov Toll zo Srbska, 3. miesto Ondrejovi Peťkovskému zo Slovenska
a Zvláštnu cenu dostala Emese Varga z Maďarska.

Vybrané práce účastníkov tohto ročníka sú prezentované na výstave v priestoroch Novohradského múzea a galérie.
 


 

                             
 

                           
 

                           
 

                TLAČOVÁ  SPRÁVA

                31. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2019 – výstava

                Vernisáž: 2. 8.  2019, o 16.00

                Trvanie výstavy: 2. 8. – 15. 9. 2019

                Miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Kubínyiho nám. 3

Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo je najstaršie nepretržite fungujúce sympózium na Slovensku so  zameraním na keramickú tvorbu,

ktoré je na  domácej pôde jedinečné svojho charakteru. Zohráva dôležitú úlohu vo výtvarnom  umeleckom dianí, keďže prispieva k rozvinutiu umeleckej 

keramiky na Slovensku a posilňuje jej  postavenie medzi ostatnými výtvarnými  médiami. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci od roku 1989 pravidelne 

usporadúva toto podujatie v spolupráci so SVU – Združením  keramikov Slovenska a závodom Žiaromat a.s. Kalinovo, ďalšími partnermi sú Mesto Lučenec 

a Obec Kalinovo. Umelci tvoria v  neateliérových podmienkach závodu, a tak môžu  využiť jedinečné možnosti v tvorbe, ktoré im poskytuje závod 

Žiaromat a.s. Kalinovo,  akým je kvalitná hlina – šamot, technické vybavenie – možnosť vypaľovania aj  veľkoformátových diel vo veľkokapacitných peciach  závodu.

Účastníkmi 31. ročníka sympózia sú Helena Hlušičková z Čiech, Zsuzsa Pannonhalmi z Maďarska, Adriena Kutaková, Ivica  Markovičová a Eva Srníková zo Slovenska. 

Výstava  pripravená z príležitosti 31. ročníka predstaví diela vytvorené počas ich tvorivého  pobytu v závode Žiaromat a.s. Kalinovo. Všetky spomenuté k

eramičky sa už zúčastnili tohto  podujatia v minulosti, ich tvorba je už  zastúpená dielami aj v zbierkovom fonde NMG. Svoje umelecké zámery opäť rozvíjajú 

pri netradičných podmienkach závodnej milieu,    experimentujú s možnosťami vo využití tunajšej hliny. Vytvárajú tak nové podoby plastík, sochárskych prác, 

alebo keramických obrazov,  reliéfov.

Popri továrenských podmienkach a vypaľovaní vo veľkokapacitných peciach v aktuálnom ročníku keramici opäť siahali aj po  tradičnej, pôvodom japonskej technike raku,  

ktorá dodáva dielam jednak rustikálny charakter, ale aj kovový lesk špeciálnych raku-glazúr. 

Časť vytvorených diel obohatí zbierku umeleckej keramiky Novohradského múzea a galérie, ktorá mapuje súčasnú keramickú  tvorbu od prvých ročníkov sympózia.

 

                 Vypracovala: Andrea Németh Bozó

 

                Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

                Projekt finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj.                                           

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             Pozvánka na otvorenie výstavy

            Expozícia, za ktorou cestujú tisíce ľudí do Číny, prichádza v septembri do Lučenca!   Poďte s nami objaviť úžasný pohľad do hrobky prvého cisára Čchin Š chuang-ti, ktorý
            ako prvý dokázal zjednot  iť Čínu a ukončil tak obdobie chaosu medzi všetkými čínskymi štátmi. V jeho hrobke sa viac ako 2 000 rokov ukrývalo 8 000 vojakov, ktorí teraz    
            patria medzi ôsmy div sveta!  V interaktívnej výstave sa dozviete zaujímavosti o živote prvého cisára, o zjednotení Číny, o zavedení reforiem, o Veľkom čínskom múre, o      
            cisárovej hrobke, o výrobe terakotových vojakov a ich hodnostiach!


                 

              
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

             TLAČOVÁ  SPRÁVA
XXXI. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2019
Tvorivý pobyt umelcov
Termín tvorivého pobytu: 8. 7.  – 1. 8. 2019
Miesto tvorivého pobytu: Žiaromat a.s. Kalinovo
Termín a miesto výstavy: 2. 8.  – 15. 9. 2019, Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec
Účastníci: Helena Hlušičková (CZ), Adriena Kutaková (SK), Ivica Markovičová (SK), Zsuzsa Pannonhalmi (HU), Eva Srníková (SK)

Leto 2019 v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci je opäť zamerané na keramiku. Dňa 8. júla sa začal v kalinovskom Žiaromate už  tradičný tvorivý pobyt umelcov - Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo.  Tradícia tohto podujatia pretrváva  v Lučenci a
v jeho okolí už 31 rokov, organizuje sa od roku 1989. Jedná sa vlastne o najstaršie nepretržite fungujúce sympózium na  Slovensku so zameraním na keramickú tvorbu na domácej pôde. Hlavným organizátorom je  Novohradské múzeum a galéria v Lučenci  v spolupráci so SVU – Združením keramikov Slovenska a závodom Žiaromat a.s. Kalinovo, ďalšími partnermi sú Mesto Lučenec a obec  Kalinovo. Umelci  tvoriaci v areáli továrne môžu využiť jedinečné možnosti, ktoré im poskytuje závod. Takým je v prvom rade kvalitná  hlina – šamot a technické vybavenie – možnosť vypaľovania aj veľkoformátových diel vo veľkokapacitných peciach závodu.
31. ročníka sa zúčastňujú umelci v zostave: Helena Hlušičková z Čiech, Zsuzsa Pannonhalmi z Maďarska, Adriena Kutaková, Ivica  Markovičová a Eva Srníková zo Slovenska. Aj pri tomto ročníku sympózia organizujeme 20. júla v sobotu podujatie s názvom „Dotkni sa Novohradu; objav keramiku“ s bohatým  programom pre deti aj dospelých, počas ktorého sa tradičná novohradská keramika prepája s umením keramiky.
Diela vytvorené na 31. ročníku tvorivého pobytu budú predstavené na výstave od 2. 8. 2019 v priestoroch Novohradského múzea  a galérie, časť z nich obohatí zbierku umeleckej keramiky našej inštitúcie.
Tlačovú správu vypracovala: Andrea Németh Bozó

Tlačovú správu vypracovala: Andrea Németh Bozó


        

  Helena Hlušičková, Adriena Kutaková, Eva Srníková

                       _____________________________________________________________________

 


 
Last edit:  23.7.2019