Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
  


Pozývame Vás na výstavuAlfréd Balázs (nar. 1963,  Lučenec)

V roku 1997 vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Budapešti, žije a tvorí vo Fiľakove. Venuje sa voľnej tvorbe, jeho najčastejšie používané médiá sú maľba a kresba pastelom/uhlíkom, ale používa aj vlastnú kombinovanú techniku a venuje sa aj sochárstvu. Pracuje klasickými výtvarnými médiami, jeho originálnosť však spočíva vo svojskom použití týchto médií a vo vlastnom výtvarnom jazyku. V autorovej tvorbe nachádzame dva výrazné zámery v umeleckom vyjadrovaní. V jednom sa spájajú tvary a formy z reality či zo sveta fantázie. Abstrahuje a konštruuje nimi bujné, tvarmi pretkané kompozície, z ktorých sa miestami vynárajú postavy a tvary evokujúce skutočné javy. Objavujú sa v nich archetypické formácie a univerzálne symboly, farba aj tvar majú často symbolický význam, používa ich k vyjadreniu metafyzického obsahu. Jeho tematickými východiskami sú neraz historické, udalosti, prehistorické či antické kultúry, náboženské motívy, prostredníctvom ktorých vyjadruje univerzálne, metafyzické obsahy. V druhom dominujú homogénne plochy a priestory, jednoduché geometrické tvary vyjadrujú podstatu života a utíšených myšlienok. Alfréd Balázs je umelcom mysliteľom, podstatou jeho tvorby je transcendencia a nadčasovosť. Pripravovaná výstava a katalóg budú prezentovať výber z jeho zrelej tvorby.
__________________________________________________________________________________


 
(foto: Stála expozícia)


__________________________________________________________________________________

Včerajšok dnes. 

                    Výstava zo zbierok Novohradského múzea a galérie na Hradnom múzeu vo Fiľakove.                      Na výstave sa prezentuje výber z modernej keramickej tvorby s historickou tematikou.
__________________________________________________________________________________
 
kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   11 .júla 2016