Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
NMG, Kubínyiho nám. 3, Lučenec, nmlc@stonline.sk, 047/4332 980,  4332 502, 4332 397,  Po-Pi 9-17, Ne 14-17  GPS: 48°19 ́”N 19°40”E


Oznamujeme návštevníkom, že Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
bude v dňoch 18. - 21. apríla zatvorené.


Prajeme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkovfoto: NMG (z výstavy Moje vajíčko, moje srdiečko...)Pozývame Vás a Vašich priateľov na výstavy :


TLAČOVÁ  SPRÁVA

Moje vajíčko, moje srdiečko...

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

3. 4. - 24. 4. 2014

Autorka výstavy: Mgr. Emília Mázorová

        Neodmysliteľnou súčasťou Veľkej noci je vajíčko. Symbolizuje plodnosť, nový život, znovuzrodenie jari a kontinuity. Ozdobené slepačie, kačacie a husacie vajíčka podľa regiónov mali rôzne názvy, najviac zaužívaný bol termín „kraslica“. Ich farbenie malo posilniť magický účinok vajíčka. Zaujímavé boli aj drevené a pre náš región zvlášť, sklenené vajíčka.

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci pripravilo vo svojich priestoroch výstavu s názvom „Moje vajíčko, moje srdiečko. Prezentuje tvorbu súčasných výrobcov z Novohradu a kraslice zo zbierkového fondu NMG. Návštevníci môžu obdivovať širokú škálu ozdobovania veľkonočných vajec, od farbenia prírodnými farbami (varením kôry divej jablone, brezy, orechových listov, šupiek cibule...) cez voskovanie, batikovanie, leptanie, vyškrabávanie, oblepovanie, drôtovanie až po okúvanie. Rôznorodé sú aj použité motívy. Najjednoduchšími a základnými ozdobnými prvkami boli bodky, priamky, vlnovky, pásiky a špirály. Určovali štruktúru každej ornamentálnej zostavy, ktorá mala v minulosti svoju symboliku, určitý obsah, stvárňovali myšlienku, vyjadrovali vzťah človeka k životu. V súčasnosti sa táto symbolika zo života ľudí vytráca a ostáva len estetická a technická hodnota tvorby kraslíc. 

Na výstave je možné zakúpiť kraslice zdobené rôznymi technikami.
TLAČOVÁ  SPRÁVA

Szabóov grafický Lučenec

XVII. ročník celoslovenskej a X. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

3. 4. - 24. 4. 2014, vernisáž dňa 3. 4. 2014 o 10,00 hod..

    XVII. ročník celoslovenskej a X. ročník medzinárodnej výtvarnej súťažnej prehliadky detí, mládeže a dospelých v grafike realizuje Novohradské múzeum a galéria v Lučenci  v spolupráci s Mestom Lučenec. Usporadúva sa pravidelne každý rok s  cieľom upriamiť pozornosť tvorcov na grafickú výtvarnú techniku a dostať do povedomia verejnosti, predovšetkým detí a mládeže, významnú osobnosť Novohradu – maliara a grafika Júliusa Szabóa. 

        Do súťaže sa zapojili základné, základné umelecké a špeciálne školy. Zo zaslaných grafických prác na tému „Fauna a flóra sveta“ odborná porota na výstavu vybrala 199, z ktorých 36 ocenila.  Slávnostné vyhodnotenie súťažnej prehliadky sa uskutoční v priestoroch NMG v rámci vernisáže výstavy za prítomnosti členov poroty a autorov ocenených prác. Súčasťou vernisáže bude aj vyhlásenie témy na ďalší ročník Szabóovho grafického  Lučenca v roku 2015.


         

- POKLADY  MINULOSTI -

Novohradské múzeum a galéria sa špecializuje na budovanie zbierkového fondu, ktorého významnou súčasťou je historické sklo a smalty. Táto zbierka je na expozícii zastúpená výrobkami z produkcie sklární a smaltovanými predmetmi pochádzajúcimi z už  zaniknutých smaltovní v Lučenci a Fiľakove. Bohatú tradíciu hrnčiarskeho remesla v Novohrade prezentuje ľudová hrnčina z Haliče.
K tejto lokalite sa viažu aj ďalšie exponáty - župné kreslá a nábytok z interiéru Haličského zámku.
Zbierku historických kníh predstavujú ukážky najstarších a najvzácnejších exemplárov, v pergamene alebo v koži viazané knihy.
     
Stálu expozíciu Poklady minulosti uzatvára galerijná zbierka inštitúcie. Prezentuje ju výber  z tvorby významných výtvarných umelcov novohradského regiónu – Teodora Kosztku Csontváryho, Františka Gyurkovitsa, Júliusa Szabóa a Bélu Bacskaiho.


Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
utorok - piatok: 9:00 - 17:00
nedeľa: 14:00 - 17:00


 
kontakt na riaditeľku NMG: Iveta Kaczarová tel: 047/4332 980, nmlc@stonline.sk  *   kontakt na webmastra: Zoltán Illéš 047/4332 397, postmaster@nmg.sk   Last edit:  16 .apríla 2014