Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
NMG, Kubínyiho nám. 3, Lučenec * nmlc@stonline.sk  4332 502, 4332 397,  Po-Pi 9-17, Ne 14-17  GPS: 48°19 ́”N 19°40”E


Pozývame Vás a Vašich priateľov výstavu:
TLAČOVÁ  SPRÁVA

Katarína Acél  - „Portréty“

Autorská výstava fotografií 

 
Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

14. 11.  - 14. 12. 2014, vernisáž dňa 14. 11. 2014 o 17,00 hod.

 

     Novohradské múzeum a galéria v Lučenci po prvý krát uvádza autorskú výstavu fotografií lučenskej rodáčky Kataríny Acél - Gálikovej, jednej z posledných absolventov Ateliéru dokumentárnej fotografie Tibora Huszára na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.
Výstava s jednoduchým názvom "portréty" predstavuje prierez autorkinej doterašej portrétnej tvorby. „Portrét je základným kameňom mojej fotografickej práce. Figuratívne motívy a živá fotografia je to, čo moju tvorbu prioritne charakterizuje,“ dodala autorka.  

      Lučenské publikum si na výstave bude môcť pozrieť až 3 tematicky rozdelené rozsiahle súbory fotografií. Jedným z nich je diplomová práca autorky s názvom Rádio_FM vo fotografii, ktorej nosnú časť tvorí kolekcia portrétov všetkých zamestnancov Rádia_FM (RTVS) z rokov 2010 a 2011. V ďalšej časti predstaví reportážne a štylizované portréty známych i menej známych osobností slovenského politického, športového a kultúrneho života. „Medzi vystavenými snímkami budú portréty Milana Kňažka, prezidenta Andreja Kisku, hercov Mariána Mitaša či Roba Rotha, otca Antona Srholca, ale aj môjho učiteľa fotografie Tibora Huszára, ktorý pre mňa navždy zostane veľkou inšpiratívnou umeleckou i ľudskou osobnosťou,“ prezradila autorka k vystaveným dielam. Snímky pochádzajú zo sérií, ktoré vznikli v rámci spolupráce pre slovenské tlačené a online médiá a tlačovú agentúru SITA. Katarína Acél v roku 2013 prezentovala svoju koncertnú fotografickú tvorbu na autorskej výstave „Da Capo...“ v Bratislave (repríza v Trnave a v Prešove). Tentoraz sa rozhodla predstaviť ju aj na domácej pôde. Portréty známych hudobníkov z koncertov tvoria poslednú časť rozsiahlej výstavnej kolekcie.

      Mgr. Katarina Acél - Gáliková, PhD. (27) je absolventkou   Fakulty  masmediálnej  komunikácie  UCM v Trnave   a fotografkou na voľnej nohe. V rámci doktorandského štúdia obhájila dizertačnú prácu Fenomén reportážnej fotografie na Slovensku od roku 1989 po súčasnosť a vydala vedeckú monografiu Slovenská novinárska fotografia 1989 - 2014. Okrem toho autorsky a produkčne spolupracovala na fakultných kreatívnych ročenkách MUUZA (2010-2013) a fotografických publikáciách Medzi kvapkami dažďa - Autizmus svet pravdy, kone.fmk. Venuje sa dokumentárnej, reportážnej a koncertnej fotografii, spolupracuje so slovenskou tlačovou agentúrou SITA, denníkom Hospodárske noviny a, jej fotografie boli publikované aj v ďalších slovenských periodikách. Od roku 2011 je v tíme fotografov presscentra Agentúry Pohoda, ktorá organizuje najvýznamnejší slovenský letný festival Bažant Pohoda.

           Vernisáž výstavy sa uskutoční 14. novembra 2014 o 17:00 v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci a výstava potrvá do 14. decembra 2014. Všetci ste srdečne vítaní!  
- POKLADY  MINULOSTI -

    Novohradské múzeum a galéria sa špecializuje na budovanie zbierkového fondu, ktorého významnou súčasťou je historické sklo a smalty. Táto zbierka je na expozícii zastúpená výrobkami z produkcie sklární a smaltovanými predmetmi pochádzajúcimi z už  zaniknutých smaltovní v Lučenci a Fiľakove. Bohatú tradíciu hrnčiarskeho remesla v Novohrade prezentuje ľudová hrnčina z Haliče.
    K tejto lokalite sa viažu aj ďalšie exponáty - župné kreslá a nábytok z interiéru Haličského zámku.
Zbierku historických kníh predstavujú ukážky najstarších a najvzácnejších exemplárov, v pergamene alebo v koži viazané knihy.
     
    Stálu expozíciu Poklady minulosti uzatvára galerijná zbierka inštitúcie. Prezentuje ju výber  z tvorby významných výtvarných umelcov novohradského regiónu – Teodora Kosztku Csontváryho, Františka Gyurkovitsa, Júliusa Szabóa a Bélu Bacskaiho.


Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
utorok - piatok: 9:00 - 17:00
nedeľa: 14:00 - 17:00 
kontakt na riaditeľku NMG: Iveta Kaczarová tel: 047/4332 502, nmlc@stonline.sk  *   kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   24 nov. 2014