Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
  
Pozývame Vás a vašich priateľov na výstavu s názvom, Zberateľstvo


Výstava zo súkromných zbierok zberateľov z Novohradu

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

15. 4. - 12. 6. 2016 

Je množstvo ľudí, ktorí sa venujú zberateľstvu. Pre niektorých môže byť výsledkom momentálneho nadšenia, či záľubou z detstva, iní sa mu venujú aj po celý život. Zbierať možno takmer všetko, fantázii sa medze nekladú. História zberateľstva je taká stará ako ľudstvo samé. Archeologické náleziská dokazujú, že už v dobe kamennej ľudia hromadili rôzne predmety. Dnes sa zberatelia združujú v spolkoch, vydávajú špeciálne časopisy a knihy, organizujú výstavy a veľtrhy, na ktorých si vzájomne vymieňajú rôzne predmety. Výstava v priestoroch našej inštitúcie bude prezentáciou predmetov zo zbierok súkromných zberateľov z Novohradu - tradičné poštové známky, historické pohľadnice, fotoaparáty, požiarnické helmy,...  

__________________________________________________________________________________

Szabóov grafický Lučenec

XIX. ročník celoslovenskej a XII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v grafike


Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

16. - 30. 6. 2016, vernisáž dňa 16. 6. 2016  o 10,00 hod..

Celoslovenskú a medzinárodnú výtvarnú súťažnú prehliadku detí, mládeže a dospelých v grafike realizuje Novohradské múzeum a galéria v Lučenci  v spolupráci s Mestom Lučenec. Usporadúva sa pravidelne každý rok s  cieľom upriamiť pozornosť tvorcov na grafickú výtvarnú techniku a dostať do povedomia verejnosti, predovšetkým detí a mládeže, významnú osobnosť Novohradu – maliara a grafika Júliusa Szabóa. Do súťaže sa zapojilo 33 škôl zo Slovinska, Českej a Slovenskej republiky. Zo zaslaných grafických prác na tému „Tanec“ odborná porota na výstavu vybrala 293, z ktorých 41 ocenila.  Slávnostné vyhodnotenie súťažnej prehliadky sa uskutoční v priestoroch NMG v rámci vernisáže výstavy za prítomnosti členov poroty a autorov ocenených prác. Súčasťou vernisáže bude aj vyhlásenie témy na ďalší ročník Szabóovho grafického  Lučenca v roku 2017.

__________________________________________________________________________________


 
(foto: Stála expozícia)


__________________________________________________________________________________

Včerajšok dnes. 

                    Výstava zo zbierok Novohradského múzea a galérie na Hradnom múzeu vo Fiľakove.                      Na výstave sa prezentuje výber z modernej keramickej tvorby s historickou tematikou.
__________________________________________________________________________________
 
kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   26.mája 2016