Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    

Aktuálne:

Pozývame Vás na výstavu KEĎ UTÍCHLI ZBRANE

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Keď utíchli zbrane

Výstava pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

28. 4. - 24. 5. 2015

Kurátor výstavy : Mgr. Štefan Chrastina

      II. svetová vojna priniesla do dejín ľudstva doposiaľ najväčšiu intenzitu zabíjania a ničenia. Konflikt, ktorý skončil vytúženým mierom v roku 1945, trval takmer 6 rokov. Zapojilo sa doň mnoho krajín z celého sveta. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci pri príležitosti 70. výročia jej ukončenia pripravila výstavu s názvom  “Keď stíchli zbrane“. Prináša obraz nezmyselnosti vojny vo všetkých jej aspektoch. Predstaví kompaktný prehľad všeobecných udalostí a  faktov týkajúcich sa priebehu druhej svetovej vojny, ktoré pomôžu dokresliť vystavené dobové zbrane a militárie. Podrobnejšie sa bude venovať základným faktom o priebehu vojny a oslobodzovacích bojov v našom regióne nielen formou veľkých vojenských operácií, ale aj osobných zážitkov ich priamych účastníkov. Široká verejnosť bude mať možnosť oboznámiť sa so životom v Novohrade v období od októbra 1944 až do februára 1945, kedy bolo naše územie oslobodené.

        Na výstave budú prezentované exponáty zo zbierkového fondu Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Múzea SNP v Banskej Bystrici a Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch. Výstavu vhodne dopĺňajú aj predmety zberateľov militárií a nadšencov združených v  kluboch vojenskej histórie Tyrnau v Trnave a Krasnogvardejci v Košiciach. Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s originálnymi dobovými zbraňami a vernými replikami uniforiem. Výstava potrvá do 24. 5. 2015.

 


.Mesto Lučenec a Novohradské múzeum a galéria  Lučenec Vás pozývajú dňa 28.5.2015 o 10:00
do priestorov NMG na vernisáž  grafických prác súťaže "Szabóvo Grafický Lučenec" s podtitulom "Šport"


 
kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   22. mája 2015