Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
  Pozývame Vás na výstavu z diel 28. Medzinárodného keramického sympózia Lučenec - Kalinovo 2016

XXVIII. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2016

Výstava výsledkov tvorivého pobytu účastníkov sympózia

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

10. 8. - 11. 9. 2016, vernisáž: 10. 8. 2016 o 16,30 hod.
Kurátorka výstavy : Andrea Németh Bozó


Medzinárodné keramické sympózium Lučenec-Kalinovo je najstaršie nepretržite fungujúce sympózium na Slovensku so zameraním na keramickú tvorbu, na domácej pôde jedinečné svojho charakteru. Zohráva dôležitú úlohu vo výtvarnom umeleckom dianí, prispieva k rozvoju umeleckej keramiky na Slovensku a posilňuje jej postavenie medzi ostatnými výtvarnými médiami. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci od roku 1989 pravidelne každoročne usporadúva toto podujatie v spolupráci so SVU – Združením keramikov Slovenska, závodom Žiaromat a.s Kalinovo, Mestom Lučenec a obcou Kalinovo. Umelci tvoria v neateliérových podmienkach závodu a tak môžu využiť jedinečné možnosti, ktoré im závod Žiaromat poskytuje - miestnu hlinu (šamot), technické vybavenie a vypaľovanie vo veľkokapacitných peciach. Výsledky tvorivého pobytu účastníkov sympózia sú každoročne prezentované na výstave v priestoroch Novohradského múzea a galérie. Na jeho XXVIII. ročníku svoje diela predstavia : Firdevs Müjde Gökbel a Oya Asan Yuksel z Turecka, Veronika Selingerová z Českej republiky a Paula Hoššová zo Slovenska.


                                                                                                                             Andrea Németh Bozó


__________________________________________________________________________________


 
(foto: Stála expozícia)


__________________________________________________________________________________ 
kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   15. augusta 2016