Novohradskí umelci


   Novohradskí umelci                                                      
Adela (Leda) Vasová
http://www.galleries-online.co.uk/adelavasova
Mgr Art Alfréd Balázs

1963 - narodený v Československu
1989 - 1990 štúdium kreslenia u prof. Péter Földiho
1990 - 1997
štúdium na Maďarskej univerzite výtvarných umeni v Budapešti na odbore maľba  u prof. maliara Sándora                         Molnára

    

http://alfredbalazs.blogspot.com/
Myth 2010 - Ink pictures Jana Bialová

Narodila sa 27.11.1971 v Martine. Vyštudovala Strednú školu umeleckého priemyslu v Kremnici, odbor reštaurovanie. Po jej ukončení absolvovala odbor grafiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ateliér voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u profesora Dušana Kállaya, jedného z najvýznamnejších ilustrátorov.Vkladá do svojich obrazov veľa fantázie a citu. Sú ľudia, ktorí nás dokážu upútať zaujímavým príbehom, sú ľudia, ktorí svoje emócie dokážu vyjadriť hudbou. Jana Bialová sa nám so svojimi pocitmi zveruje prostredníctvom obrazov. Obraz za obrazom sa odvíja niť autorkiných myšlienok, zážitkov, príbehov jej každodenného života, tajných želaní a túžob.

Vytvorila si vlastnú, osobitú výtvarnú reč, plnú symboliky.  Maliarsky rukopis je žensky jemný, prepracovaný do najmenších detailov. Význam väčšiny použitých symbolov je všeobecne známy alebo ľahko čitateľný. Zmysel iných zostane utajený dovtedy, kým sa nenecháme viesť jej fantáziou, poetickými príbehmi, štylizovanými rozprávkami pre dospelých. Spolu s ňou hľadáme niečo – ilúziu, túžbu, sen, niečo čo tvorí súčasť jej duševného života. Za zdanlivo prostými, trochu zvláštnymi námetmi a ich zobrazením sa skrýva jej výpoveď o živote, potrebe humanizmu, lásky a viery. Výpoveď, ktorej nechýba smútok, v podstate však zostáva optimistická.  

www.janabialova.szm.com
Mgr.art. Adriana Bútorová

nar. 1.apríl 1984 v Lučenci
1998-2002- Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach, Odbor propagačná grafika
2003-2009- Akadémia umení v B. Bystrici, Katedra Grafiky, Ateliér alternatívnej grafiky
2009-dodnes- Stredoškolská učiteľka na Súkromnej strednej umeleckej škole vo Zvolene
Žije v Banskej Bystrici. Vystavovala v Košiciach, Prešove, Lučenci.  Absolvovala sympóziá a workshopy v Spišskej Novej Vsi, v Slovenskom raji, v Donovaloch, v Ľubietovej.  Venuje sa ilustrácii, maľbe a šperkárstvu.

.


Mira Gáberová (1979 Lučenec) 

V roku 2006 absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v ateliéri profesora Daniela Fischera. Počas štúdia si vyskúšala prácu v niekoľkých tematicky rozdielnych ateliéroch (I. Németh, I. Csudai, D. Fischer). Napriek mladému veku patrí k tým predstaviteľom mladej generácie, ktorí majú skúsenosti s vystavovaním, súťažením a vôbec plnohodnotnou účasťou na výtvarnom živote.

Aj keď spočiatku bolo Gáberovej ťažiskovým médiom maľba úspešne sa venuje videu a tvorbe inštalácií. Mediálna flexibilita autorky je daná jej prirodzeným záujmom a snahou nájsť pre vyjadrenie svojich myšlienok to pravé médium. V maliarskej tvorbe zaujala štvoricou veľkoformátových malieb sprejom Silver Sky (2005), v ktorých netradičnou technikou tematizovala problematiku prepisu 2D do 3D a zároveň sa vyrovnávala s tradičným maliarskym námetom súčasnými prostriedkami. Práve skúmanie vizuality a možností vizuality vyvolávať emócie je asi najdominantnejšou témou vinúcou sa doterajšou tvorbou autorky s čím súvisí aj doteraz najrozsiahlejší projekt – jej diplomová práca. Komisii predložila tri videá, ktoré spolu voľne súviseli. Zastrešovala ich ústredná myšlienka – skúmanie/hľadanie/pohrávanie sa s vizualizáciou emócií – s formami pátosu (čím sa zaoberala aj v teoretickej diplomovej práci). Výsledkom boli tri voľne súvisiace filmy, formou ktorých vstúpila do rizika, pretože bez ohľadu na následky (gýč, trápnosť) ich vytvorila tak a použila také obrazy, aby priamočiaro vzbudila emócie. Úplne vedome pristúpila k pátosu ako k umeleckej konvencii, ktorá sa spája s určitými formami – v historickom aj spoločenskom zmysle. Pracovala preto s klišé, fragmentárnosťou, príbehovosťou prezentovala tak celú škálu typického postmoderného rozprávania. Vytvorila svoje súkromné pathos formule, ktorými naznačila, že to čo vidíme je súčasťou príbehu, systému, ktorý ale nie sme schopní dešifrovať, a preto ho pokladáme za súkromný a teda hermetický, ale dostatočne výrazný na to, aby sme sa neubránili vlastným asociáciám. Emócie teda navodila náplňou videí nie ich spracovaním. Práve diplomová práca bola koncentrátom doterajších tém, výskumov a záujmov výtvarníčky. V dokonalej forme predviedla výsledky štúdia a zároveň prezentovala svoj výtvarný program.
Na záver treba ešte pripomenúť, že autorka sa v roku 2005 sa stala finalistkou prestížnej Essl Award, v roku 2006 finalistkou Ceny Ego Art.

www.miragaberova.comJozef Jacsmenyík

www.jjozsef.euDušan Krnáč

Nar. 4. 4. 1954 Lučenec. Pôvodným povolaním pedagóg, od r. 1993 pôsobí v slobodnom povolaní ako scénický výtvarník, grafický dizajnér a režisér. Je členom Slovenskej výtvarnej únie a Zväzu maďarských výtvarných umelcov na Slovensku.

D. Krnáč je zaujímavým autorom, ktorý prechádza cez vizuálne kvality výtvarného umenia, cez performanciu, akciu , prestupuje do sveta divadla, scénografie.

V koncepte Anticomicsu, Minimalcomicsu a Totalcomicsu sa spájajú prístupy konceptuálneho umenia s klasickou maľbou a kresbou. Jeho hlavným zámerom nie je maľovať pekné príbehy, ale skôr karikatúry a ironické podobenstvá.

http://www.nmg.sk/2009/antic/antic.html
František Mráz

Narodil sa 19. apríla 1953 v Žiline. V roku 1968 tam ukončil štúdiá na SVŠ. V rokoch 1972-1976 študoval na PdF v Banskej Bystrici - aprobáciu slovenský jazyk - výtvarná výchova. Do roku 1987 pôsobil ako učiteľ na základnej škole v Sihelnom na Orave, od roku 1987 žije vo Fiľakove, kde vyučuje na ZUŠ výtvarný odbor.Prvé karikatúry Fera MRÁZA boli uverejnené v Smene v roku 1970. Odvtedy spolupracoval s desiatkami periodík, ako napríklad Roháč, Smena, Pravda, Televízia, Nové slovo, Javisko, Film a divadlo. Dosiaľ bolo uverjnených viac než 1500 karikatúr a toto číslo stále rastie. Zúčastnil sa mnohých výstav doma (Žilina, Banská Bystrica, Nová Dubnica, Bratislava, Dolný Kubín, Ružomberok, Kremnica, Nové mesto nad Váhom, Liptovský Mikuláš, Podbrezová, Trenčín, Zvolen) i v zahraničí (Bordighera, Tokio, Montreal, Havana, Skopje, Gabrovo, San Antonio, Fredrikstad, Belehrad).

Od roku 1987 prejavil cieľavedomý záujem o comics a dianie okolo neho, stal sa zakladateľom a šéfredaktorom unikátneho comicsového časopisu Bublinky, kam aj pravidelne prispieval. Po zániku tohoto časopisu spolu s viacerými ďalšími zanietencami tohoto žánru Slovenský klub autorov comicsu ZANOTA. V súšasnosti pôsobí ako riaditeľ Základnej umeleckej školy vo Fiľakove.

http://komiksarchiv.blogspot.com/2010/11/mraz-frantisek.html Mgr.art  Géza Németh

Narodený 9. 4. 1979 v Šahách, žije a pracuje vo Fiľakove v slobodnom povolaní

 

1995 – 1999 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Bratislava, Kameňosochárske oddelenie
1999 – 2005 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Ateliér voľnej grafiky (doc. R. Jančovič)
 
2002   Štátna skúška z doplňujúceho pedagogického štúdia
2002   Intensiv Summer Workshop, grafické sympózium, Balaton, Maďarsko
2003   Bakalárska štátna skúška
2003   International Workshop of Master Pavol of Levoča
2004   Výmenný štúdijný pobyt, Akademia Sztuk Pieknych, Poznaň, Poľsko, Pracownia Serigrafii 
          
(prof. M. Pawlowski)
2005   Magisterská štátna skúška
2005   37. Medzinárodné sympózium, Győr, Maďarsko
2005 – 2007 Asistent na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava, Ateliér voľnej grafiky
           (prof. R. Jančovič)
2005   LINO 2005 - 5. Mezinárodní sympozium linorytu na Klenové, Česká republika
2006   Prijatý na doktorandské štúdium, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (prof. R. Jančovič) 
2008   13th LindArt International Young Artists‘ Fine Arts Colony, Lendava 2008, Slovinsko
2009   8. International Fine Arts Colony, Szentgotthárd, Maďarsko
2010   Členstvo: Slovenská výtvarná únia, Spolok maďarských výtvarných umelcov v Slovenskej republike
           Spolok výtvarníkov a umeleckých remeselníkov v Maďarsku

www.gnemeth.estranky.skMartina Pilcerová

Narodila sa 14. marca 1973 v Lučenci. Po absolvovaní Gymnázia B. S. Timravy vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave v ateliéri KR.E.S.BA (Kreatívne experimentálne štúdio Bratislava) u Prof. Vladímra Popoviča. Medzitým navštevovala vybrané predmety z animácie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pre vydavateľstvá začala pracovať od roku 1989 a publikovala už takmer 100 obálok kníh a časopisov, okrem toho vytvorila množstvo vnútorných ilustrácií a rôznych návrhov, či zberateľských kariet. Okrem toho sa pokúša aj písať, stala sa rytierom rádu FANTASY s titulom LADY za svoju nomináciu v súťaži 'O najlepšiu fantasy poviedku 1991 a 2000' za poviedku 'Krajina nekončiacich snov' a pokračovanie 'Krajina pútnikov'. V posledných rokoch píše svoj sci-fi román, ku ktorému chystá aj vlastné ilustrácie.
Ako výtvarníčka sa venuje najmä maľovaniu obálok časopisov, hier a kníh, ako napríklad: Ikarie, Dech Draka, Nemesis, Fantázia, české vydanie Magazínu Science Fiction & Fantasy, Odyssey (Londýn), Albedo (Írsko), Alien Contact (Berlín), SFQA Bulletin (USA). Pracovala pre vydavateľstvá Netopejr, Talpress (CZ), Argument Verlag (D), Audible (D), Fanpro (D), Bibliopolis (Spain), Wesleyan University Press (USA), Prime Books (USA), Berkley Books (USA), BeWrite Books (UK), Audible (D), Edition Phantasia (D), FoxAcre Press (USA), Subterranean Press (USA). Publikovala už takmer 100 obalov

Je autorkou koncepčných filmových návrhov pre nemeckú spoločnosť Red Beat Pirctures a hollywoodsku spoločnosť Uncharted Territory. Medzi hráčskou verejnosťou je Martina známa ako autorka zberateľských kartových hier Magic: The Gathering a World Of Warcraft. 

Viackrát vyhrala cenu 'Najlepší výtvarník roka' a cenu 'Istron' za najlepšieho výtvarníka fantastiky na Slovensku, neskôr v Bostone 'Cenu Jacka Gaughana' pre najperspektívnejšieho umelca, najlepší európsky scifi výtvarník 2010 a mnoho ďalších. Jej práce sa objavili na viacerých významných výstavách, vrátane Euroconu, World Fantasy Convention a mnohých Worldconov (Glasgow, Londýn, Los Angeles, San Antonio, Baltimore, Chicago, Dortmund, Gdynia, San Jose, San Diego) a zúčastňuje sa mnohých autogramiád, organizovaných hráčskou firmou Wizards of the Coast.

Martina Pilcerová maľuje akrylom, no nevyhýba sa ani olejovým farbám, či klasickej ceruzke, prípadne digitálnej tvorbe. www.martina.sk 
postmaster@nmg.sk