Linky

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
web: www.vucbb.sk
tel.: +421 - 48 - 43 25 111

Mesto Lučenec - Mestský úrad
Ulica Novohradská č.1, 98401 Lučenec
web: www.lucenec.sk
tel.: +421 -47 4307 151

Horehronské múzeum
Nám. M. R. Štefánika 55/47
977 01 Brezno
Tel.: (48) 611 46 33
fax: (48) 611 46 33
web: www.horehronskemuzeum.sk
e-mail: muzeumbrezno@stonline.sk

Stredoslovenské múzeum
Nám. SNP 4
975 90 Banská Bystrica                                                                   Tel.: (48) 412 58 95
fax: (48) 415 50 77
web: www.stredoslovenskemuzeum.sk
e-mail: smbb@stonline.sk

Pohronské múzeum
Bernolákova 2
968 01 Nová Baňa 
tel.: (45) 685 78 34
fax: (45) 685 51 78
web: www.pohronskemuzeum.sk
e-mail: muzeumpm@stonline.sk

Gemersko-malohontské múzeum
Nám. M. Tompu 24
979 01 Rimavská Sobota
tel./fax: (47) 563 27 30
web: www.gmmuzeum.sk
e-mail: gmmuzeum@bb.telecom.sk

Stredoslovenská galéria
Dolná 8
975 90 Banská Bystrica 
Tel.: (48) 470 16 12
fax: (48) 470 16 15
web: www.ssgbb.sk
e-mail: ssgbb@ssgbb.sk

Novohradské osvetové stredisko Lučenec
J. Kármána 2
984 01 Lučenec 
Tel.: + 421 47 451 27 03
Fax.: + 421 47 451 27 03

web: www.noslc.sk
e-mail: noslc@noslc.sk

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
(Združenie múzeí Nógrádskej župy)

Adresa:  3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.
Poštová  adresa:  3101 Salgótarján, Pf. 3. 
Tel.: +36(32) 520 700          
Fax:+36(32) 314 169
web:  www.nogradi-muzeumok.hu
e-mail: info@nogradi-muzeumok.hu


Hradné múzeum vo Fiľakove

Hlavná ul. 14, 986 01 Fiľakovo
Prístup na Fiľakovský hrad je z Podhradskej ulice.

Tel.: +421 47 438 20 17, +421 47 438 26 19
e-mail: hradnemuzeum@filakovo.sk


 
postmaster@nmg.sk