Pripravujeme: 
   

Plán výstav a podujatí NMG v Lučenci 2019

 

Výstavy

   
 

Tivadar Kosztka Csontváry

 - október – november 2019

Zodpovedná: I. Kaczarová 

 

 
XIII. Trienále akvarelu

- výsledky 13.ročníka súťažnej prehliadky Trienále akvarelu

- december 2019

Zodpovedná: A. Németh Bozó

 

 

 

Podujatia

 

Deň Zeme 2019

- podujatie pre ZŠ ku Dňu Zeme, v spolupráci so Správou CHKO Cerová vrchovina Rimavská Sobota

-apríl 2019

 

Svetový deň umenia 2019

-na základe rozhodnutia International Association of Art (IAA/AIAP – Guadalajara, Mexiko, apríl 2011), celosvetovej organizácie výtvarných umelcov spolupracujúcej s UNESCO, celý svet oficiálne oslavuje 15. apríl, deň narodenia Leonarda da Vinci, ako Svetový deň umenia

-15.4.2019

 

Noc múzeí a galérií 2019

- netradičná prezentácia NMG v rámci medzinárodného projektu, programy pre všetky vekové kategórie návštevníkov

-18.5.2019

 

Víkend otvorených parkov a záhrad 2019

- Víkend otvorených parkov a záhrad umožňuje ľuďom spoznať obľúbené miesta záhradného umenia našej krajiny nentradičným spôsobom, či nahliadnuť do bežne neprístupných parkov a záhrad.

- 1.-2.6.2019

 

Keramické sympózium Lučenec- Kalinovo

-tvorivý pobyt účastníkov sympózia, realizovaný v spolupráci so závodom Žiaromat a.s.Kalinovo, Združením keramikov Slovenska, obcou Kalinovo a mestom Lučenec

-júl – august 2019

 

Dni keramiky 2019

-séria podujatí venovaných hline ako materiálu a rôznym možnostiam jej využitia po umeleckej aj praktickej stránke

-15.-27.7.2019

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019

- cieľom podujatia je posilnenie povedomia o kultúrnom dedičstve našej republiky v európskom kontexte cez ponúknutie vybraných podujatí aj pre zahraničných návštevníkov.

- september 2019

 

XXIII. ročník konferencie Etnológ a múzeum

- témou XXIII. ročníka celoslovenskej konferencie bude Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť múzeí po roku 1989

-24.-26.9.2019

  

Svetový deň cestovného ruchu 2019

- 27.9.2019

 

 

 


 


  28.2.2019