Knižnica Novohradského múzea a galérie v Lučenci.

Je špecializovaná knižnica múzea a galérie.  Fond obsahuje literatúru a časopisy hlavne z etnológie,
histórie, umenovedy a historický knižničný fond.  Neobsahuje beletriu.  Publikácie sú zastúpené aj
cudzojazyčne.

Výpožičné služby poskytuje návštevníkom len prezenčne  (zoznam publikácií tu)
Kontakt: 047-43 32 502, nmlc@stonline.sk
 

Ján Šalamún Petian – Petényi (1799-1855).
Zborník príspevkov konferencieLučenec 1999        
Lučenec : Novohradské múzeum a galéria, 2001. 

        

Husiti na Slovensku.
Zborník príspevkov z konferencie Lučenec 2001
Lučenec : Novohradské múzeum a galéria, 2001.

       

Becaniová, Kristína
Národnohistorické pamiatky v Lučenci
Lučenec : Novohradské múzeum a galéria, 2002.

História a súčasnosť muzejníctva v Novohrade.     (Zborník vydaný k 50. výročiu založenia   Novohradského múzea.)

Lučenec : Novohradské múzeum a galéria, 2005.

Budaj Marek - Hunka Ján

Zabudnutý poklad. Nález mincí v Šuriciach.

Lučenec : BBSK - Novohradské múzeum a galéria, 2007Ján Šalamún Petian – Petényi (1799-1855). Zborník príspevkov konferencie Lučenec 2010
Lučenec : Novohradské múzeum a galéria, 2010.

 Ars Tarnatica Festival 2006
Grafické dotyky Vyšegradskej štvorky


15. Keramické sympózium Lučenec
2003
 

16. Keramické sympózium Lučenec
2004


17. Keramické sympózium Lučenec
2005

 

18. Keramické sympózium Lučenec
2006


19. Keramické sympózium Lučenec
200720. Keramické sympózium Lučenec
200821. Keramické sympózium Lučenec
2009
22. Keramické sympózium Lučenec

201023. Keramické sympózium Lučenec

2011


X.  Trienále akvarelu NMG Lučenec


I. Trienále akvarelu NMG Lučenec
II. Trienále akvarelu NMG Lučenec
III. Trienále akvarelu NMG Lučenec
IV. Trienále akvarelu NMG Lučenec
V. Trienále akvarelu NMG Lučenec
VI. Trienále akvarelu NMG Lučenec
VII. Trienále akvarelu NMG Lučenec
VIII. Trienále akvarelu NMG LučenecIX. Trienále akvarelu NMG Lučenec

* Publikácie vydané v NMG.

1.
Ján Šalamún Petian – Petényi (1799-1855).
Zborník príspevkov z konferencie Lučenec 1999.
Lučenec : Novohradské múzeum a galéria, 2001.

2.
Husiti na Slovensku.
Zborník príspevkov z konferencie Lučenec 2001
Lučenec : Novohradské múzeum a galéria, 2001.

3.
Becaniová, Kristína
Národnohistorické pamiatky v Lučenci
(pamätníky, pomníky a pamätné tabule).
Lučenec : Novohradské múzeum a galéria, 2002.

4. 
História a súčasnosť muzejníctva v Novohrade.
Zborník vydaný k 50. výročiu založenia Novohradského múzea.
Lučenec : Novohradské múzeum a galéria, 2005.

5.
Budaj Marek - Hunka Ján
Zabudnutý poklad. Nález mincí v Šuriciach.
Lučenec : BBSK - Novohradské múzeum a galéria, 2007.

6.

Ján Šalamún Petian – Petényi (1799-1855).
Zborník príspevkov z konferencie Lučenec 2010.
Lučenec : Novohradské múzeum a galéria, 2010.


7.

Drs. Frans JEURSEN.
Umenie SKLA. Sklárske umenie na SLovensku 1990-1999
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Združenie slovenských sklárov v Bratislave, 2017.

8.

Július SZABÓ Gyula
V zbierkach Novohradského múzea a galérie v Lučenci
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci , 2017

9.

Gyurkovits / Maliar Lučenca (Losonc festője)
BBSK - Novohradské múzeum a galéria v Lučenci , 2017

10.

XII. TRIENÁLE AKVARELU
BBSK - Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, 2017.


11.

28. Keramické sympózium Lučenec - Kalinovo
BBSK - Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, 2016.

12.

29. Keramické sympózium Lučenec - Kalinovo
BBSK - Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, 2017.

postmaster@nmg.sk