Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
 

               
 Pozývame Vás do múzea 
 


 


  
  


 Nájdete ju na našom Youtube VÝSTAVA: "Čaro kraslíc - online s komentárom"  
 


 


 TLAČOVÁ SPRÁVA
XXXII. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2020


Termín tvorivého pobytu: 3. 8. – 31. 8. 2020

Miesto tvorivého pobytu: Žiaromat a.s. Kalinovo

Organizátori: Novohradské múzeum a galéria, SVU – Združenie keramikov na Slovensku, Žiaromat a.s. Kalinovo, Obec Kalinovo

Účastníci: Lucia Lizáková (SK), Eva Stramska Srníková (SK), Antal András (HU), Milan Hanko (SK), Filip Šicko (SK)

Vernisáž výstavy: 11. 9. 2020, 16.00 hod.

Výstava potrvá: 11. 10. 2020


Napriek súčasnej ťažkej situácii sme aj tento rok pokračovali v organizovaní Medzinárodného keramického sympózia Lučenec – Kalinovo,
ktoré nepretržite funguje už viac ako 30 rokov a zohráva dôležitú úlohu vo výtvarnom umeleckom dianí na Slovensku. 32. ročník podujatia
sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja.

Umelci tvoria v neateliérových podmienkach závodu, a tak môžu využiť jedinečné možnosti v tvorbe, ktoré im poskytuje závod Žiaromat a.s. Kalinovo,
akým je kvalitná hlina – šamot, technické vybavenie – možnosť vypaľovania aj veľkoformátových diel vo veľkokapacitných peciach závodu.
Piatim umelcom – Lucie Lizákovej, Eve Srníkovej, Milanovi Hankovi, Filipovi Šickovi zo Slovenska a Andrásovi Antalovi z Maďarska sa opäť podarilo
zaplniť nedávno vynovené výstavné priestory Novohradského múzea a galérie. Znova nás prekvapujú novými umeleckými realizáciami prinášajúcimi
nové myšlienky a riešenia vo využití už takpovediac emblematickej suroviny tohto sympózia – šamotu. Časť z nich obohatí zbierkový fond umeleckej
keramiky našej inštitúcie.

Hlavnými organizátormi podujatia sú Novohradské múzeum a galéria, SVU – Združenie keramikov na Slovensku, Žiaromat a.s. Kalinovo,
partnerom je Obec Kalinovo.

Tlačovú správu vypracovala: Andrea Németh Bozó

 


 TLAČOVÁ SPRÁVA
XXXII. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2020

Tvorivý pobyt umelcov
Termín tvorivého pobytu: 3. 8. – 31. 8. 2020

Miesto tvorivého pobytu: Žiaromat a.s. Kalinovo

Organizátori: Novohradské múzeum a galéria, SVU – Združenie keramikov na Slovensku, Žiaromat a.s. Kalinovo

Účastníci: Lucia Lizáková (SK), Eva Srníková (SK), Antal András (HU), Milan Hanko (SK), Filip Šicko (SK)
Keramika bola, je aj bude – o tom svedčí aj fakt, že 32. ročník Medzinárodného keramického sympózia
sa ešte v tomto roku predsa len uskutoční. Vírusová situácia síce poznačila aj proces výroby Žiaromatu,
závod však opäť umožnil umelcom tvoriť v jeho areáli a využívať tu prítomné technické možnosti. Tvorivý pobyt
sa síce presunul z júla na august, ale piati keramici - Antal András z Maďarska
a štyria domáci: Lucia Lizáková, Eva Srníková, Milan Hanko, Filip Šicko už na plný plyn pracujú na realizácii
svojich umeleckých predstáv v kalinovskom Žiaromate. Hlavným organizátorom najstaršieho nepretržite fungujúceho
sympózia na Slovensku je naďalej Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v spolupráci so SVU – Združením keramikov
Slovenska a závodom Žiaromat a.s. Kalinovo. Umelci môžu experimentovať so špecifickou kalinovskou hlinou – šamotom,
ktorý je už emblematickým materiálom tohto sympózia.
Diela vytvorené na 32. ročníku tvorivého pobytu budú predstavené na výstave v septembri 2020 v priestoroch
Novohradského múzea a galérie. Časť z nich obohatí zbierku umeleckej keramiky našej inštitúcie.
Tlačovú správu vypracovala: Andrea Németh Bozó


Podujatie finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj.

 


 

 


Prieskum spokojnosti s kultúrnymi inštitúciami Banskobystrického samosprávneho kraja   

 
 
XIII. Trienále akvarelu Medzinárodná súťažná prehliadka súčasnej akvarelovej tvorby

 

Termín a miesto výstavy: 13. 12. 2019  – 19. 1. 2020, Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec


Novohradské múzeum a galéria v Lučenci od roku 1983 pravidelne usporadúva
medzinárodnú súťažnú prehliadku súčasnej akvarelovej tvorby Trienále akvarelu.

Je to jediné podujatie na Slovensku, ktoré sa zameriava na súčasnú akvarelovú tvorbu domácich
a zahraničných umelcov. Toto podujatie nadväzuje na tradície akvarelovej tvorby autorov,
ktorí žili a tvorili na území Novohradu. Jej cieľom je oboznámiť verejnosť s aktuálnymi trendmi
a výsledkami v tejto výtvarnej technike a zároveň podnetne pôsobiť na vzbudenie záujmu
o akvarelovú maľbu u súčasných autorov.

Pravidelným usporiadaním Trienále akvarelu mapujeme vývoj tejto techniky aj v súčasnej
dobe, kedy sa na jednej strane kladie možno menší výraz na toto tradičné výtvarné médium.
Na druhej strane sa niektorí výtvarníci snažia zachovať čistú akvarelovú techniku v prospech svojich
umeleckých predstáv, alebo posúvajú jej hranice do iných dimenzií. Na tohtoročnom Trienále
akvarelu opäť nachádzame príklady z rôznych výtvarných snáh – teda od kultivovania čistého
akvarelu chápanom v tradičnom zmysle slova cez kombinovania tejto techniky s inými,
netradičnými prvkami až k video animácii.

Do XIII. ročníka sa zapojilo 43 autorov s 109 prácami z piatich krajín - Slovenska,
Maďarska, Česka, Srbska a Ukrajiny. Medzinárodná odborná porota na výstavu vybrala 80 diel
a štyrom autorom udelila cenu: 1. miesto Teodorovi Buzuovi z Českej rebubliky, 2. miesto
Eleonóre Stepanov Toll zo Srbska, 3. miesto Ondrejovi Peťkovskému zo Slovenska
a Zvláštnu cenu dostala Emese Varga z Maďarska.

Vybrané práce účastníkov tohto ročníka sú prezentované na výstave v priestoroch Novohradského múzea a galérie.
 


 

                             
 

                           
 

                           
 

                TLAČOVÁ  SPRÁVA

                31. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2019 – výstava

                Vernisáž: 2. 8.  2019, o 16.00

                Trvanie výstavy: 2. 8. – 15. 9. 2019

                Miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Kubínyiho nám. 3

Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo je najstaršie nepretržite fungujúce sympózium na Slovensku so  zameraním na keramickú tvorbu,

ktoré je na  domácej pôde jedinečné svojho charakteru. Zohráva dôležitú úlohu vo výtvarnom  umeleckom dianí, keďže prispieva k rozvinutiu umeleckej 

keramiky na Slovensku a posilňuje jej  postavenie medzi ostatnými výtvarnými  médiami. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci od roku 1989 pravidelne 

usporadúva toto podujatie v spolupráci so SVU – Združením  keramikov Slovenska a závodom Žiaromat a.s. Kalinovo, ďalšími partnermi sú Mesto Lučenec 

a Obec Kalinovo. Umelci tvoria v  neateliérových podmienkach závodu, a tak môžu  využiť jedinečné možnosti v tvorbe, ktoré im poskytuje závod 

Žiaromat a.s. Kalinovo,  akým je kvalitná hlina – šamot, technické vybavenie – možnosť vypaľovania aj  veľkoformátových diel vo veľkokapacitných peciach  závodu.

Účastníkmi 31. ročníka sympózia sú Helena Hlušičková z Čiech, Zsuzsa Pannonhalmi z Maďarska, Adriena Kutaková, Ivica  Markovičová a Eva Srníková zo Slovenska. 

Výstava  pripravená z príležitosti 31. ročníka predstaví diela vytvorené počas ich tvorivého  pobytu v závode Žiaromat a.s. Kalinovo. Všetky spomenuté k

eramičky sa už zúčastnili tohto  podujatia v minulosti, ich tvorba je už  zastúpená dielami aj v zbierkovom fonde NMG. Svoje umelecké zámery opäť rozvíjajú 

pri netradičných podmienkach závodnej milieu,    experimentujú s možnosťami vo využití tunajšej hliny. Vytvárajú tak nové podoby plastík, sochárskych prác, 

alebo keramických obrazov,  reliéfov.

Popri továrenských podmienkach a vypaľovaní vo veľkokapacitných peciach v aktuálnom ročníku keramici opäť siahali aj po  tradičnej, pôvodom japonskej technike raku,  

ktorá dodáva dielam jednak rustikálny charakter, ale aj kovový lesk špeciálnych raku-glazúr. 

Časť vytvorených diel obohatí zbierku umeleckej keramiky Novohradského múzea a galérie, ktorá mapuje súčasnú keramickú  tvorbu od prvých ročníkov sympózia.

 

                 Vypracovala: Andrea Németh Bozó

 

                Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

                Projekt finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj.                                           

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             Pozvánka na otvorenie výstavy

            Expozícia, za ktorou cestujú tisíce ľudí do Číny, prichádza v septembri do Lučenca!   Poďte s nami objaviť úžasný pohľad do hrobky prvého cisára Čchin Š chuang-ti, ktorý
            ako prvý dokázal zjednot  iť Čínu a ukončil tak obdobie chaosu medzi všetkými čínskymi štátmi. V jeho hrobke sa viac ako 2 000 rokov ukrývalo 8 000 vojakov, ktorí teraz    
            patria medzi ôsmy div sveta!  V interaktívnej výstave sa dozviete zaujímavosti o živote prvého cisára, o zjednotení Číny, o zavedení reforiem, o Veľkom čínskom múre, o      
            cisárovej hrobke, o výrobe terakotových vojakov a ich hodnostiach!


                 

              
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

             TLAČOVÁ  SPRÁVA
XXXI. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2019
Tvorivý pobyt umelcov
Termín tvorivého pobytu: 8. 7.  – 1. 8. 2019
Miesto tvorivého pobytu: Žiaromat a.s. Kalinovo
Termín a miesto výstavy: 2. 8.  – 15. 9. 2019, Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec
Účastníci: Helena Hlušičková (CZ), Adriena Kutaková (SK), Ivica Markovičová (SK), Zsuzsa Pannonhalmi (HU), Eva Srníková (SK)

Leto 2019 v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci je opäť zamerané na keramiku. Dňa 8. júla sa začal v kalinovskom Žiaromate už  tradičný tvorivý pobyt umelcov - Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo.  Tradícia tohto podujatia pretrváva  v Lučenci a
v jeho okolí už 31 rokov, organizuje sa od roku 1989. Jedná sa vlastne o najstaršie nepretržite fungujúce sympózium na  Slovensku so zameraním na keramickú tvorbu na domácej pôde. Hlavným organizátorom je  Novohradské múzeum a galéria v Lučenci  v spolupráci so SVU – Združením keramikov Slovenska a závodom Žiaromat a.s. Kalinovo, ďalšími partnermi sú Mesto Lučenec a obec  Kalinovo. Umelci  tvoriaci v areáli továrne môžu využiť jedinečné možnosti, ktoré im poskytuje závod. Takým je v prvom rade kvalitná  hlina – šamot a technické vybavenie – možnosť vypaľovania aj veľkoformátových diel vo veľkokapacitných peciach závodu.
31. ročníka sa zúčastňujú umelci v zostave: Helena Hlušičková z Čiech, Zsuzsa Pannonhalmi z Maďarska, Adriena Kutaková, Ivica  Markovičová a Eva Srníková zo Slovenska. Aj pri tomto ročníku sympózia organizujeme 20. júla v sobotu podujatie s názvom „Dotkni sa Novohradu; objav keramiku“ s bohatým  programom pre deti aj dospelých, počas ktorého sa tradičná novohradská keramika prepája s umením keramiky.
Diela vytvorené na 31. ročníku tvorivého pobytu budú predstavené na výstave od 2. 8. 2019 v priestoroch Novohradského múzea  a galérie, časť z nich obohatí zbierku umeleckej keramiky našej inštitúcie.
Tlačovú správu vypracovala: Andrea Németh Bozó

Tlačovú správu vypracovala: Andrea Németh Bozó


        

  Helena Hlušičková, Adriena Kutaková, Eva Srníková

                       _____________________________________________________________________

 


 
Last edit:  23.7.2019