2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008


Výstavy 2018Výstavy

                         

  Výstava k 40. výročiu začatia výroby obkladačiek na Slovensku

  V spolupráci s firmou Kermat s.r.o.

  Novohradské múzeum a galéria , Kubínyiho námestie č. 3, Lučenec

  12.10. 2018 – 15.10. 2018

Novohrad bol miestom, kde sa pred 45. rokmi začala písať história výroby obkladačiek na Slovensku. Závod Obkladačky Lučenec postavený pri obci Vidiná, začal samotné obkladačky vyrábať pred 40. rokmi. Neskôr sa stal známym pod menom Novoker. Pestrou produkciou zásoboval Slovensko a západnú Európu. Návštevníci si budú môcť prehliadnuť pestrú škálu výrobkov a zaujímavé dokumenty súvisiace s výrobou obkladačiek. Mnoho faktov sa dozvedia vďaka príspevkom, ktoré odznejú v rámci otvorenia výstavy pričom bude spomenutá aj pripravovaná publikácia dokumentujúca existenciu fabriky prvých slovenských obkladačiek. Podujatia spojené s výstavou potrvá do nedele 15. októbra 2018 v priestoroch NMG na Kubínyiho námestí č. 3 o 16:00.
TLAČOVÁ SPRÁVA

Interaktívna výstava vedeckých hračiek KALEIDOSKOP

V spolupráci s OZ Vedecká hračka z Banskej Bystrice

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec

10.5.2018- 10.6.2018

 

Od udelenia prvého patentu na kaleidoskop vynikajúcemu škótskeho fyzikovi a popularizátorovi vedy Davidovi Brewsterovi uplynulo viac ako 200 rokov. Kaleidoskop bol vlastne vedľajší produkt jeho výskumu polarizácie svetla. Prvý kaleidoskop bol z trubice, v ktorej Brewster umiestnil na jednom konci niekoľko zrkadiel a na opačnom konci pár priesvitných diskov, medzi ktoré vložil koráliky. Spočiatku vedecký prístroj sa stal zakrátko populárnou hračkou.

Pôvodná interaktívna výstava hračiek, hier, hlavolamov a jednoduchých neškolských fyzikálnych experimentov pre malých i veľkých pod názvom Kaleidoskop ponúka veku primerané priblíženie a objasnenie prírodných zákonov a vedeckých poznatkov, vedecké hračky, hračky pre predškolákov, stavebnice, spoločenské hry, hlavolamy, drobné experimenty, radosť a zábavu.


             


TLAČOVÁ SPRÁVA

Variácie skla Novohradu a Podpoľania

Putovná výstava

Partneri:  OZ Skálnik, Kultúrne centrum A. Sládkoviča - Podpolianske múzeum v Detve, SNM v Martine- Etnografické múzeum, Múzeum histórie obce Divín, súkromní zberatelia

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec

5.4.2018-27.5.2018

Kurátor výstavy: Mgr. Štefan Chrastina

 

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci sprístupní dňa 5.4.2018 ako posledná z vybraných inštitúcií putovnú výstavu Variácie skla Novohradu a Podpoľania. Idea výstavy vznikla zároveň s prípravou Bzovských sklárskych dní 2017 v Dolnej Bzovej, na návrh OZ Skálnik.

Výstava uvedie návštevníkov do problematiky existencie sklární na území Novohradu a Podpoľania. V tomto regióne vzniklo 17 sklární, čo bola najväčšia koncentrácia sklárskej výroby na Slovensku. Výstava predstaví unikátne výrobky novohradských a podpolianskych sklární. Medzi výrobkami bude vynikať aj predmet netradičný, a tým je unikátna minca, tzv. “veksľa“, používaná ako náhradné platidlo v sklárňach Utekáč a Málinec.  Veksľu sa NMG podarilo získať vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia v roku 2017.

Milovníkov a zberateľov historického skla osloví tiež zaujímavý predmet, pochádzajúci z produkcie sklární v Dolnej Bzovej. Jedná sa o svadobnú čašu Daniela Maróthyho zo zbierok SNM v Martine – Etnografického múzea, ktorá sa vďaka výstave opäť dostala do regiónu, kde bola pred 170 rokmi vyrobená.
TLAČOVÁ SPRÁVA

Miroslav Janšto. Príbeh reštaurovania. Výber z reštaurátorskej tvorby

Výstava zo zbierok Novohradského múzea a galérie v Lučenci a Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec

5.4.2018-7.5.2018, vernisáž 5.4.2018 o 16.00

Kurátor výstavy: Angelika Kolár

Cieľom výstavy Príbeh reštaurovania je sprostredkovať širokej verejnosti náhľad do zákulisia problematiky reštaurovania a priblížiť tak náročnú a často nedocenenú prácu reštaurátora, ktorá musí spĺňať prísne estetické, vedecké a legislatívne  kritériá. Výstava prezentuje nielen diela samotné ale prostredníctvom dokumentácie aj obrovské množstvo práce, ktorá sa skrýva za každou zreštaurovanou pamiatkou.

Reštaurovanie je špecifická výtvarná činnosť, pri ktorej reštaurátor vykonáva práce na kultúrnych pamiatkach alebo zbierkových predmetoch v záujme ich záchrany a prinavrátenia pôvodných výtvarno-estetických a kultúrno-historických hodnôt. Napriek tomu, že nevzniká nový umelecký artefakt, je práca reštaurátora autorským dielom s individuálnym rukopisom, ale v zmysle zachovania autenticity predmetu reštaurovania.

Reštaurátor Miroslav Janšto, ktorého práci je výstava venovaná, sa počas svojej viac ako 20 ročnej praxe podieľal na záchrane a obnove významných hnuteľných a nehnuteľných pamiatok na Slovensku, najmä v regiónoch Novohrad a Gemer-Malohont. Miroslav Janšto(*4. 3. 1967) študoval na Škole umelecko-priemyselnej v Kremnici, odbor reštaurovanie štukovej výzdoby (1981 – 1985). Následne krátke obdobie v rokoch 1985-1986 pracoval ako konzervátor v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote. Vysokoškolské štúdiá absolvoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor reštaurovanie maľby (1987 – 1993). V roku 1992 absolvoval študijný pobyt v Ríme. V súčasnosti pôsobí ako reštaurátor v slobodnom povolaní, je členom Komory reštaurátorov a špecializuje sa na reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry a na reštaurovanie závesného obrazu na plátne alebo inom nosiči. Je dvojnásobným držiteľom Ceny Fénix - Kultúrna pamiatka roka: v roku 2012 za reštaurovanie stredovekých nástenných malieb v presbytériu kostola v Rimavskom Brezove a v roku 2015 za reštaurovanie neologickej synagógy v Lučenci.

Výstava Príbeh reštaurovania je koncipovaná ako prehliadka najvýznamnejších reštaurátorských realizácií Miroslava Janšta, ako napríklad reštaurovanie stredovekých nástenných malieb evanjelického kostola v Rimavskom Brezove, oltárnych komplexov v Dolnej Strehovej, Hrachove, Ľuboreči, reštaurovanie interiéru a exteriéru  Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule, ale taktiež oltárneho obrazu Michala archanjela z hradnej kaplnky v Starej Ľubovni. Osobitnou súčasťou výstavy sú zreštaurované predmety – závesné a oltárne obrazy zo zbierok Novohradského múzea a galérie v Lučenci a Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Okrem vystavených prezentácií je to rad ďalších realizácií v stredovekých kostoloch v Ľuboreči, Dobšinej alebo reštaurovanie oltárneho obrazu Narodenia Krista v rímskokatolíckom kostole v Bôrke.

                                      

TLAČOVÁ  SPRÁVA

Výstava: Salvador Dalí - Božská komédia a ďalšie diela

Kurátori: Vassili Kessaouri, Aleksandre Kesauri

.

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

Spoluorganizátor: Art Expo International

.Trvanie výstavy: 26. 1. - 25. 3. 2018

.

         Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v spolupráci so spoločnosťou Art Expo International pripravuje výstavu diel svetoznámeho španielskeho umelca Salvadora Dalího (1904 – 1989) s názvom Božská komédia a ďalšie diela, zo súkromnej zbierky rodiny Kesauri, získaných od francúzskej filmovej hviezdy Mariny Vlady.

     Výstava predstaví cyklus 100 farebných grafických listov – drevorytov, ktoré sú ilustráciami k Božskej komédie stredovekého básnika Dante Alighieriho. Dalí začal pracovať na akvarelových ilustráciách 100 piesní Komédie v roku 1950, na výzvu talianskej vlády pripravujúcu sa na 700. výročie Danteho narodenia. Medzitým sa vláda rozhodla prideliť túto úlohu talianskemu umelcovi a zrušila s Dalím uzatvorenú zmluvu. On sa však rozhodol pokračovať v práci, ktorá mu trvala deväť rokov a tak vznikol cyklus majstrovských diel, ktoré prostredníctvom umeleckých ideí tohto velikána surrealizmu ilustruje a interpretuje jedno z najznámejších diel svetovej literatúry. V roku 1959 tím expertov pod Dalího dohľadom vytvoril zo 100 akvarelových malieb farebné grafické listy, prostredníctvom 3500 vyrytých drevených dosiek (k jednému grafickému listu bolo použité cca. 35 dosiek, ku každej farbe iná). Táto práca trvala štyri roky a bol to jeden z najvýznamnejších projektov v 20. storočí.

         Dalího diela vyjadrujú jeho intelektuálne prístupy, teórie a myšlienky – nezobrazuje totiž samotnú realitu, ale vyjadruje skôr pocity a predstavy, ktoré sa vynárajú zo sveta podvedomia, a to prostredníctvom realistických prvkov. V cykle Božská komédia sa objavujú nezvyčajné vyobrazenia stredovekých predstáv o putovaní duše po posmrtných svetoch Pekla, Očistca a Neba interpretované cez Dalího surrealistický svet fantázie a symbolické obsahy podvedomia.

Výstavu dopĺňajú ďalšie diela španielskeho majstra – plastiky, maľby na porcelán a keramika.

 

Andrea Németh Bozó

 

 

 
postmaster@nmg.sk