Výstavy v roku 2014                                  

                               

TLAČOVÁ  SPRÁVA

Betlehemy

Výstava zo zbierok Slovenského banského múzea Banská Štiavnica, Lesníckeho

a drevárskeho múzea Zvolen a súčasných výrobcov betlehemov

 

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

19. 12. 2014. - 8. 2. 2015

Tradícia betlehemov a betlehemských hier sa rozšírila z Talianska najskôr v podobe živých  betlehemov v kostoloch. . Prvýkrát sa objavil v roku 1233 na vianočnej omši, ktorú slúžil Sv. František z Assisi, zakladateľ františkánského rádu. Na Slovensku sa v kostoloch začali stavať od 18. storočia a postupne sa presúvali do mestských a vidieckych príbytkov.  Z tejto vianočnej obyčaje začali vznikať regionálne betlehemy. Živé postavy nahradili figúrky z dreva, textilu, drôtu, papiera a novšie aj zo šúpolia či hliny. Pred Vianocami sa kládli do kultového kútu izby a rozoberali sa po Hromniciach. Osobitnú skupinu tvorili prenosné betlehemy, prispôsobené obchôdzkam betlehemcov vo vianočnom období.

Betlehemy tematicky znázorňovali biblický príbeh narodenia Krista. Hlavnými postavami boli Ježiško v jasličkách, zvieratá, klaňajúci sa pastieri a traja králi. Panna Mária a Sv. Jozef sa stali jeho súčasťou až neskôr. Postupom času ľudoví výrobcovia betlehemov dopĺňali biblický výjav postavami z ich prostredia.

Na výstave v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci budú predstavené betlehemy zo zbierok Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici a Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Vyhotovili ich prevažne baníci z okolia Banskej Štiavnice v období od polovice 19. do polovice 20. storočia, najstaršie sú od neznámych autorov.

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci ponúka návštevníkom prehliadku nielen historických betlehemov, ale obdivovať môžu aj práce zručných remesleníkov - súčasných výrobcov betlehemov. Výstava bude sprístupnená 19. 12. 2014 a potrvá do 8. 2. 2015. Všetkých Vás srdečne pozývame.


Katarína Acél  - „Portréty“

Autorská výstava fotografií 

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

14. 11.  - 14. 12. 2014, vernisáž dňa 14. 11. 2014 o 17,00 hod.

 
     Novohradské múzeum a galéria v Lučenci po prvý krát uvádza autorskú výstavu fotografií lučenskej rodáčky Kataríny Acél - Gálikovej, jednej z posledných absolventov Ateliéru dokumentárnej fotografie Tibora Huszára na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.
Výstava s jednoduchým názvom "portréty" predstavuje prierez autorkinej doterašej portrétnej tvorby. „Portrét je základným kameňom mojej fotografickej práce. Figuratívne motívy a živá fotografia je to, čo moju tvorbu prioritne charakterizuje,“ dodala autorka.  

      Lučenské publikum si na výstave bude môcť pozrieť až 3 tematicky rozdelené rozsiahle súbory fotografií. Jedným z nich je diplomová práca autorky s názvom Rádio_FM vo fotografii, ktorej nosnú časť tvorí kolekcia portrétov všetkých zamestnancov Rádia_FM (RTVS) z rokov 2010 a 2011. V ďalšej časti predstaví reportážne a štylizované portréty známych i menej známych osobností slovenského politického, športového a kultúrneho života. „Medzi vystavenými snímkami budú portréty Milana Kňažka, prezidenta Andreja Kisku, hercov Mariána Mitaša či Roba Rotha, otca Antona Srholca, ale aj môjho učiteľa fotografie Tibora Huszára, ktorý pre mňa navždy zostane veľkou inšpiratívnou umeleckou i ľudskou osobnosťou,“ prezradila autorka k vystaveným dielam. Snímky pochádzajú zo sérií, ktoré vznikli v rámci spolupráce pre slovenské tlačené a online médiá a tlačovú agentúru SITA. Katarína Acél v roku 2013 prezentovala svoju koncertnú fotografickú tvorbu na autorskej výstave „Da Capo...“ v Bratislave (repríza v Trnave a v Prešove). Tentoraz sa rozhodla predstaviť ju aj na domácej pôde. Portréty známych hudobníkov z koncertov tvoria poslednú časť rozsiahlej výstavnej kolekcie.

      Mgr. Katarina Acél - Gáliková, PhD. (27) je absolventkou   Fakulty  masmediálnej  komunikácie  UCM v Trnave   a fotografkou na voľnej nohe. V rámci doktorandského štúdia obhájila dizertačnú prácu Fenomén reportážnej fotografie na Slovensku od roku 1989 po súčasnosť a vydala vedeckú monografiu Slovenská novinárska fotografia 1989 - 2014. Okrem toho autorsky a produkčne spolupracovala na fakultných kreatívnych ročenkách MUUZA (2010-2013) a fotografických publikáciách Medzi kvapkami dažďa - Autizmus svet pravdy, kone.fmk. Venuje sa dokumentárnej, reportážnej a koncertnej fotografii, spolupracuje so slovenskou tlačovou agentúrou SITA, denníkom Hospodárske noviny a, jej fotografie boli publikované aj v ďalších slovenských periodikách. Od roku 2011 je v tíme fotografov presscentra Agentúry Pohoda, ktorá organizuje najvýznamnejší slovenský letný festival Bažant Pohoda.Ernő Fischer - výber z tvorby

Výstava pri príležitosti 100. výročia narodenia umelca

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec
2. 10. - 9. 11. 2014, vernisáž dňa 2. 10. 2014 o 16,00 hod.

Kurátor : László Alföldi, člen kuratória Nadácie Ernő Fischera v MR


            Výstava diel akad. maliara, rodáka z Lučenca pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. V Lučenci prežil detstvo a po maturitách na gymnáziu pokračoval v štúdiách v Prahe a Budapešti. V roku 1959 sa usadil v Segedíne, kde do roku 1974 bol vedúcim Katedry kreslenia na Vysokej škole pedagogickej a bol aktívnym účastníkom verejného výtvarného života. Bol jedným z najvýznamnejších maďarských predstaviteľov lyrického abstraktného maliarstva. Absolvoval množstvo kolektívnych i individuálnych výstav v Maďarsku i v zahraničí - v Dánsku, Švajčiarsku, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Československu, Indii a v Arabských emirátoch.

            Ernő Fischer je originálnym autorom, jeho tvorba sa nedá začleniť ani do jedného zo známych smerov výtvarného umenia 20. storočia. Vytvoril si vlastný štýl, v ktorom syntetizuje maliarske výsledky jednotlivých modernistických ašpirácií. Použil na to vlastnú kombinovanú výtvarnú techniku.

  Vo svojej tvorbe sa opieral o klasické maliarske žánre – sú to krajiny, veduty, zátišia, námety s mytologickými a náboženskými výjavmi, ikony. Motívy opakovane pretváral do nových obrazov. Jeho diela sú viacvrstevné, pracoval premyslene, skúmal efekt farebnosti, zjednodušoval tvary, línie, body, ktoré vytvárali kompozíciu a zachytávali podstatu diela. Jeho postavy sú majestátne, vyžarujú nadčasovosť a nekonečnosť. Fischerove umenie môžeme identifikovať ako prechod medzi figurálnym zobrazením a abstrakciou. Dospel k poznaniu, že maliarsky naturalizmus nie je vhodné médium k vyjadreniu metafyzických obsahov. Farebná škála Fischera sa v plnej miere rozžiarila v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Farby sa očistili a naplnili akýmsi vnútorným, duchovným svetlom. Najmä obrazy s náboženskými výjavmi s témou zvestovania, Pantokratora, piety, variácie na fresky a vitráže hýria a ligocú sa žiarivými farbami drahokamov. Podstatou Fischerovho umenia je hlboká humanita, jeho diela sú nositeľmi duchovných, nadčasových hodnôt.

Výstava v priestoroch NMG predstaví najreprezentatívnejšie diela umelca - olejomaľby a koláže s náboženskými a mytologickými motívmi, krajiny, veduty a zátišia, ktoré odrážajú svojský originálny prístup umelca. Spoluorganizátorom je Nadácia Ernő Fischera v Maďarskej republike, partnermi sú Balassiho inštitút – Maďarský inštitút v Bratislave a Slovenský inštitút v Budapešti. Prezentované diela zapožičali: Kresťanské múzeum - Ostrihom, Móra Ferenc múzeum - Segedín, Pedagogická fakulta Gyulu Juhásza Univerzity vied -  Segedín, Hotel Kempinski - Budapešť, príbuzní a priatelia autora.


                                                                                                                Andrea Németh Bozó    Fischer Ernő - PrahaBojovali za našu slobodu

 Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

3. 9. - 28. 9. 2014, vernisáž - 3. 9. 2014 o 15,30 hod.

Kurátor výstavy : Mgr. Štefan Chrastina 

Výstava sa koná pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania. Informuje o  priebehu povstania v Novohrade, o najvýznamnejších udalostiach, ktoré mu predchádzali a ovplyvnili jeho vývoj. Výstava predstaví aj priamych účastníkov povstania z nášho regiónu bojujúcich proti okupácií a neslobode práve počas SNP - vojaka a člena elitnej II. paradesantnej brigády - Jána Hricka, člena partizánskej brigády “Za oslobodenie Slovanov“- Jána Novodomského a ďalších, ktorí sa aktívne zapojili do povstania.
XXVI. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo 2014

Výstava výsledkov tvorivého pobytu účastníkov sympózia.

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

1. 8. - 28. 9. 2014, vernisáž dňa 1. 8. 2014 o 16,00 hod.

 
Kurátorka výstavy : Andrea Németh Bozó 

     Medzinárodné keramické sympózium je najstarším nepretržite fungujúcim sympóziom na Slovensku. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci ho organizuje od roku 1989 v spolupráci so Slovenskou výtvarnou úniou – Združením keramikov Slovenska, Mestom Lučenec, závodom Žiaromat, a.s. Kalinovo a obcou Kalinovo. Podujatie je výnimočné pre neateliérové továrenské podmienky a pre možnosť vypaľovať diela vo veľkokapacitných peciach. Žiaruvzdorný materiál - šamot je pre autorov výzvou, inšpiráciou, ponúka priestor na experimentovanie a objavovanie nových technologických možností. Vznikajú monumentálne umelecké diela, ale i krehké malé artefakty. 

     Výsledky tvorivého pobytu účastníkov sympózia sú každoročne prezentované na výstave v priestoroch Novohradského múzea a galérie. Na jeho XXVI. ročníku svoje diela predstavia : Halina Krawczun (PL), Zsuzsa Pannonhalmi (HU), Ludmila Kovaříková (CZ)  a Adriena Kutaková (SK).

Poskladajme si sen  

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

10. 6. - 15. 8. 2014      

           História Lega siaha do roku 1932, kedy Ole Kirk Christiansen založil v dánskom meste Billund firmu na výrobu hračiek. O dva roky dostala firma názov LEGO. Najskôr vyrábala stavebnice z drevených kociek, až od roku 1947  začali vyrábať z plastu. V priebehu ďalších 10 rokov sa lego vyvinulo do definitívnej podoby. V r. 1958 syn majiteľa, Godtfred Kirk Christiansen získal patent na Lego kocku a odvtedy stavebnice Lego kraľujú na trhu hračiek. V r. 2000 Britská asociácia hračiek menovala lego kocku „Hračkou storočia.“

     
   
 Výstava v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci s názvom Poskladajme si sen sa realizovala v spolupráci  s lego fanklubom TatraLUG, ktorý vznikol v roku 2012. Je najmladším v Európe, ale prvým na Slovensku. Jeho členovia sa zaoberajú okrem iného aj organizovaním výstav, pričom každá je iná. Z lega je možné postaviť model prakticky čohokoľvek. V priestoroch našej inštitúcie sú prezentované modely - automobilov, vlakov, lodí, lietadiel, domov, hradov, zámkov, sôch, vesmírnych plavidiel a robotov. Návštevníci tu nájdu aj model haličského zámku, lučenskej synagógy a budovu Novohradského múzea a galérie. Výstava informuje nielen o histórii stavebnice, ale jej súčasťou  je aj herňa, v ktorej návštevníci budú mať možnosť postaviť si svoj vlastný model.

Poklady Novohradu

7. 5. - 30. 6. 2014, vernisáž dňa 7. 5. 2014 o 17,00 hod.

Výstava Poklady Novohradu v priestoroch SNM - Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave

Je reprezentatívnym výberom zo zbierok NMG v Lučenci. Archeológiu zastúpi bronzový poklad z Hodejova a stredoveká keramika z Fiľakova a Slatinky. Špecializáciu inštitúcie predstavia výrobky zo zaniknutých novohradských sklární, lučenských smaltovní a ľudová keramika z Haliče a okolia. Históriu haličského zámku dokumentujú župné kreslá a dobové fotografie z jeho interiéru. Etnológiu prezentujú textílie a ľudové odevy Palócov, kroje z Ábelovej a zaniknutej obce Turie Pole. Výtvarné umenie bude zastúpené olejomaľbami novohradských umelcov, výberom akvarelov z 11 - tich ročníkov Trienále akvarelu a súčasnej keramiky z 25 - tich ročníkov Medzinárodného keramického sympózia.

FOTOPREZENTÁCIA TU:


Ján Hus v roku 1415 a o 600 rokov neskôr

29. 4. - 6. 6. 2014, vernisáž dňa 29. 4. 2014 o 16,00 hod.
Výstava sa realizuje v spolupráci s Husitským múzeom  v Tábore, Spoločnosťou Husovho múzea v Prahe a Muzeom J. Husa v Konstanzi v Nemecku pri príležitosti 600. výročia úmrtia Majstra Jána Husa. Jej poslaním je vyzdvihnúť osobnosť tohto významného českého teológa, rektora Karlovej univerzity a reformátora cirkvi. Bol veľkým kritikom pápeža a cirkvi. Pre šírenie týchto myšlienok bol vyhlásený za kacíra a  6. júla 1415 v Kostnici upálený. Po jeho smrti v Čechách vypukla husitská revolúcia, ktorá odolala križiackym výpravám západnej cirkvi. V Čechách bol prvýkrát v stredovekej Európe vytvorený model náboženskej tolerancie rôznych kresťanských vierovyznaní. Ján Hus sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti českých dejín a tento postoj k nemu zostal aj v súčasnosti.

V rámci vernisáže výstavy dňa 29.4.2014 o 16,00 h. sa uskutoční prednáška riaditeľa Husitského múzea v Tábore - Mgr. Jakuba Smrčka, ThD na tému  „Ján Hus v súvislostiach svojej doby a tradícií“.

Moje vajíčko, moje srdiečko...

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

3. 4. - 24. 4. 2014

Autorka výstavy: Mgr. Emília Mázorová

        Neodmysliteľnou súčasťou Veľkej noci je vajíčko. Symbolizuje plodnosť, nový život, znovuzrodenie jari a kontinuity. Ozdobené slepačie, kačacie a husacie vajíčka podľa regiónov mali rôzne názvy, najviac zaužívaný bol termín „kraslica“. Ich farbenie malo posilniť magický účinok vajíčka. Zaujímavé boli aj drevené a pre náš región zvlášť, sklenené vajíčka.

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci pripravilo vo svojich priestoroch výstavu s názvom „Moje vajíčko, moje srdiečko. Prezentuje tvorbu súčasných výrobcov z Novohradu a kraslice zo zbierkového fondu NMG. Návštevníci môžu obdivovať širokú škálu ozdobovania veľkonočných vajec, od farbenia prírodnými farbami (varením kôry divej jablone, brezy, orechových listov, šupiek cibule...) cez voskovanie, batikovanie, leptanie, vyškrabávanie, oblepovanie, drôtovanie až po okúvanie. Rôznorodé sú aj použité motívy. Najjednoduchšími a základnými ozdobnými prvkami boli bodky, priamky, vlnovky, pásiky a špirály. Určovali štruktúru každej ornamentálnej zostavy, ktorá mala v minulosti svoju symboliku, určitý obsah, stvárňovali myšlienku, vyjadrovali vzťah človeka k životu. V súčasnosti sa táto symbolika zo života ľudí vytráca a ostáva len estetická a technická hodnota tvorby kraslíc. 

Na výstave je možné zakúpiť kraslice zdobené rôznymi technikami.

foto: NMG (z výstavy Moje vajíčko, moje srdiečko...)TLAČOVÁ  SPRÁVA

Szabóov grafický Lučenec

XVII. ročník celoslovenskej a X. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

3. 4. - 24. 4. 2014, vernisáž dňa 3. 4. 2014 o 10,00 hod..

    XVII. ročník celoslovenskej a X. ročník medzinárodnej výtvarnej súťažnej prehliadky detí, mládeže a dospelých v grafike realizuje Novohradské múzeum a galéria v Lučenci  v spolupráci s Mestom Lučenec. Usporadúva sa pravidelne každý rok s  cieľom upriamiť pozornosť tvorcov na grafickú výtvarnú techniku a dostať do povedomia verejnosti, predovšetkým detí a mládeže, významnú osobnosť Novohradu – maliara a grafika Júliusa Szabóa. 

        Do súťaže sa zapojili základné, základné umelecké a špeciálne školy. Zo zaslaných grafických prác na tému „Fauna a flóra sveta“ odborná porota na výstavu vybrala 199, z ktorých 36 ocenila.  Slávnostné vyhodnotenie súťažnej prehliadky sa uskutoční v priestoroch NMG v rámci vernisáže výstavy za prítomnosti členov poroty a autorov ocenených prác. Súčasťou vernisáže bude aj vyhlásenie témy na ďalší ročník Szabóovho grafického  Lučenca v roku 2015.

Svetlo...

Výstava zo zbierok NMG v Lučenci

 

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

11. 2. - 30. 3. 2014

 
     Výstava zo zbierok Novohradského múzea a galérie z oblasti histórie, etnológie a výtvarného umenia bude prezentáciou predmetov spojených s prenosom a uchovaním  svetla od minulosti,  až po súčasnosť. Prinesie informácie nielen o význame svetla pre život na zemi, ale aj o jeho duchovnom vnímaní v náboženstve a v ľudových poverách.

      Svetlo je fenomén so širokým významom. Jeho symboliku najlepšie vystihuje sviečka, ktorá  sprevádza človeka od narodenia až po smrť. Cieľom výstavy je zachytiť čo najviac jeho foriem - od histórie sviečky, sviečkárstva, baníctva,  pouličného osvetlenia až prechodu jeho šírenia od petrolejky  po elektrický prúd.

     Výtvarná zbierka inštitúcie bude zastúpená dielami nesúcimi priamy alebo nepriamy odkaz na svetlo,  jeho vnímanie z hľadiska  filozofického, náboženského a symbolického.


Výstava z diel významného slovenského výtvarníka, karikaturistu a tvorcu komiksov - Fera Mráza. Výstava bola inštalovaná v spolupráci s Novohradským múzeom a galériou v Lučenci a  pre verejnosť je sprístupnená v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 a 13.00 - 16.00 do 31.marca 2014  v Dome Matice slovenskej v Lučenci.

.

TLAČOVÁ  SPRÁVA

Slovenská cesta do mikrokozmu

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

6. 2. - 28. 2. 2014

Autor výstavy : RNDr. Ivan Kimák

Výstava je zameraná na aktivity Európskeho laboratória pre časticovú fyziku CERN a slovenskú účasti na výskumnom programe na najväčšom urýchľovači častíc na svete - LHC. Panely informujú o poslaní a histórii CERN-u, o komplexe urýchľovačov v CERN-e, o výskumných programoch na experimetoch ATLAS a ALICE, o rôznych formách spolupráce slovenských organizácií v rámci CERN-u od účasti slovenských vedcov v špičkovom fyzikálnom výskume až po vzdelávanie a prácu so študentmi stredných škôl. Výstava predstaví aj originálne časti vedeckej aparatúry, ktoré navrhli,vyvinuli a dodali do CERN-u slovenské pracoviská. Súčasťou výstavy budú multimediálne prezentácie, demonštrácie fyzikálnych javov. 

Sprievodným podujatím k výstave budú prednášky RNDr. Mareka Bombaru,PhD. z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach na tému „ Fyzika na Veľkom hadronovom urýchľovači v CERN“, ktoré sa uskutočnia v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci dňa 28. 2. 2014.
TLAČOVÁ  SPRÁVA

 XI. Trienále akvarelu

Medzinárodná súťažná prehliadka súčasnej akvarelovej tvorby

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

11. 12. 2013. - 2. 2. 2014, vernisáž dňa 11. 12. 2013 o 16,00 hod.

 Novohradské múzeum a galéria v Lučenci od roku 1983 pravidelne usporadúva medzinárodnú súťažnú prehliadku súčasnej akvarelovej tvorby Trienále akvarelu. Je to jediné podujatie na Slovensku, ktoré sa zameriava na súčasnú akvarelovú tvorbu  domácich a zahraničných umelcov. Toto podujatie nadväzuje na tradície akvarelovej tvorby  autorov, ktorí žili a tvorili na území Novohradu. Jej cieľom je oboznámiť verejnosť s aktuálnymi tendenciami a výsledkami v tejto výtvarnej technike a zároveň má podnetne pôsobiť na vzbudenie záujmu o akvarelovú maľbu u súčasných autorov.

Do XI. ročníka sa zapojilo 86 autorov s 217 prácami z deviatich štátov - Slovenska, Maďarska, Poľska, Srbska, Rumunska, Ruska, Švédska, Japonska a Českej republiky. Medzinárodná odborná porota na výstavu vybrala 63 diel od 41 autorov a 7 z nich ocenila. Vybrané a  ocenené práce budú prezentované na výstave v priestoroch Novohradského múzea a galérie. Vyhlásenie výsledkov súťaže a udelenie cien autorom sa  uskutoční na vernisáži výstavy.


postmaster@nmg.sk