2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008


Výstavy v roku 2012

Z pokladov bojnického zámku

12. 12. 2012 - 10. 02. 2013

Kurátor výstavy : Mgr. Katarína Malečková

 

Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice sídli v zámku, ktorý bol v roku 1970 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Zámok Bojnice patrí k najkrajším a najnavštevovanejším zámkom v strednej Európe. Ročne jeho bránou prejde okolo 250 tisíc domácich a zahraničných návštevníkov. Múzeum si každého návštevníka váži a snaží sa mu vychádzať v ústrety. Preto sa vedenie múzea rozhodlo, že za svojim bývalým i budúcim návštevníkom odvďačí tak, že ich nebude pozývať iba do Bojníc, ale príde priamo za nimi do všetkých regiónov Slovenska. V tomto roku ako ďalších navštívi SNM – Múzeum Bojnice milovníkov umenia a starožitnosti v historickom centre Novohradu, v Lučenci, kde sídli Novohradské múzeum a galéria.

Na výstave „Z pokladov bojnického zámku“ múzeum predstaví viac ako dvesto unikátnych zbierkových predmetov z oblasti výtvarného umenia a umeleckého remesla. Budú to prevažne drobnejšie artefakty, ktoré návštevníci bojnického zámku bežne neuvidia, keďže sa nachádzajú v jeho depozitároch spolu s ďalšími vzácnymi exponátmi. Z výtvarného umenia určite najviac zaujme ikona Tichvinskej Matky Božej s perlami. Zaujímavé sú aj doteraz nevystavované drobné kresby a grafické listy. Zo sochárskych diel na výstave napríklad bude gotická soška Panny Márie s dieťaťom, malební anjelici Dionýza Stanettiho, ako aj  busta Beatrix od francúzskeho sochára Juliena Causse. Ďalej návštevníci uvidia český a viedenský porcelán, taliansku majoliku, habánsku fajansu i nemeckú kameninu. Nebude chýbať ani sklo, striebro a hodiny. Z menších predmetov zaujme kazeta s potrebami na šitie. Mnohých upútajú aj palné a chladné zbrane. Jedinečné sú najmä meče z pôvodného majetku posledného šľachtického majiteľa bojnického zámku grófa Jána Pálfiho.

                                                                                                                                               Mgr. Katarína Malečková
AMFO

14. 11. - 7. 12. 2012, vernisáž dňa 14. 11. 2012 o 17,00 hod.

    Novohradské múzeum a galéria v Lučenci  v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci  pripravili v rámci Mesiaca fotografie pre širokú odbornú aj laickú verejnosť regionálnu výstavu fotografií neprofesionálnych fotografov z okresov Lučenec a Poltár. Autori sa stretávajú pravidelne a vyvíjajú svoju činnosť v Okresnom štúdiu fotografie pri NOS v Lučenci  a výstava v priestoproch Novohradského múzea a galérie bude reprezentatívnou prezentáciou ich tvorivého úsilia za posledný rok.


Fotografická výstava „Cesta svetla


Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

9. 11. - 9. 12. 2012, vernisáž dňa 9. 11. 2012 o 16,00 hod.

Problematika zrakového postihnutia je pre širokú verejnosť známa len veľmi povrchne. Ľudí s týmto postihnutím si zvyčajne spájame  s bielou palicou, väčšia časť ich života však ostáva skrytá a nespoznaná. Preto Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska už po ôsmy krát usporiadala fotografickú súťaž Cesta svetla, ktorej témou je svet takto hendikepovaných ľudí.  Cesta svetla rozpráva o zrakovom postihnutí cez umenie, ktoré hovorí univerzálnym jazykom zrozumiteľným pre každého, s cieľom dotknúť sa čo najširšieho okruhu ľudí a tým búrať bariéry, ktoré ľudia s poškodeným zrakom musia na svojej ceste k plnohodnotnému životu stále prekonávať.

V priestoroch  Novohradského múzea a galérie v Lučenci bude prezentovaný výber z celoslovenskej putovnej výstavy a uskutoční sa v rámi Mesiaca fotografie.

Prečítajte si pravidlá komunikácie pri styku so zrakovo postihnutou osobou

.

.


Novohradské múzeum a galéria v spolupráci so Základnou školou s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci pripravili pri príležitosti životného jubilea -  k 70.- tym narodeninám - autorskú výstavu rodáka z nášho regiónu, fotografa Ladislava M. Nagya s názvom „69 + 1 

V období rokov 1974 - 1997 pôsobil ako fotoreportér v redakciách mnohých časopisov (NŐ, ŠTART, ŠPORT).


Absolvoval množstvo samostatných i skupinových výstav doma i v zahraničí a získal významné ocenenia.
Autor o svojej práci hovorí : „Ozajstné úprimné fotky sa nedajú nainštalovať, sú dielom fantázie, inštinktu a dochvíľnosti.“ Ladislav M. Nagy najradšej fotografuje portréty.

Na výstave sa prezentuje fotografiami, ktoré  dokumentujú pracovné všedné dni, sviatky
a premeny v ľudskom živote.

    Symfónia z Hodruše

   Výstava prác študentov SSUŠ v Hodruši - Hámroch

  Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

  3. 10. - 4. 11. 2012,  vernisáž: 3. 10. 2012 o 16,00 hod.

 
  Prezentácia prác študentov Súkromnej strednej umeleckej školy sa koná pri príležitosti 110. výročia  :  jej založenia. 

  Na výstave v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci sa svojimi prácami predstavia študenti  z         jednotlivých študijných a učebných odborov. Umelci – výtvarníci budú prezentovať výtvarné diela           rôznych techník. Témy prác v maľbe, kresbe a grafike si  volia z netradičných oblastí života, spravidla   s určitým emočným nábojom. Často do výtvarnej polohy transponujú vlastný zážitok prostredníctvom svojho talentu a získanej techniky. Fotografický dizajn prezentuje svoje portréty, krajinky, a makro. Niektoré sú spracovaná cez PC programy, iné zostávajú v čistej podobe. Dizajn rieši moderné a funkčné tvary predmetov a pútačov.

Umelci – remeselníci vystavia svoje výrobky v podobe  sakrálnych predmetov, chladných zbraní, plastických a plošných rytín na  strelných zbraniach a úžitkových predmetoch a v neposlednom rade strieborných šperkov, ktoré sú výnimočné tým, že sú originály a umiestnili sa na popredných miestach v celoštátnych súťažiach.

link na web školy:  Súkromná stredná umelecká škola Hodruša - Hámre

stiahnuť tlačovú správu tu


XXIV. Medzinárodné keramické sympózium  Lučenec - Kalinovo 2012

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

3. 8. - 30. 9. 2012, vernisáž:  3. 8. 2012 o 16,30 hod.

Medzinárodné keramické sympózium je najstarším nepretržite fungujúcim sympóziom na Slovensku. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci ho organizuje od roku 1989 v spolupráci so závodom Žiaromat, a.s. Kalinovo, Slovenskou výtvarnou úniou – Združením keramikov Slovenska, Mestom Lučenec, obcou Kalinovo. Podujatie je výnimočné pre neateliérové továrenské podmienky a pre možnosť vypaľovať diela vo veľkokapacitných peciach. Výsledky tvorivého pobytu účastníkov sympózia sú každoročne prezentované na výstave v priestoroch našej inštitúcie. Na jeho XXIV. ročníku sa svojimi dielami predstavia umelci z Francúzska - Elizabeth Le Retif, Joanna Hair a Alain Kurylo a Ilja Holešovský zo Slovenska.__________________________________________________
Odkazy na umelcov z tvorivého pobytu, zľava: Ilja Holešovský (vystavoval v NMG v r. 2010), Alain Kurylo, Joanna Hair, Elisabeth Le Retif92xx12

Autorská výstava dizajnéra Miroslava Debnára

 
Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

12. - 31. 7. 2012, vernisáž: 12. 7. 2012 o 16,00 hod.

Tlačová správa / 12. 7. 2012

Výstava INTERIÉR 92XX12, ktorá sa uskutoční od 12. do 31. júla 2012 v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci, je bilanciou rozsiahlej a typologicky rôznorodej  tvorby dizajnéra, architekta a vysokoškolského pedagóga Miroslava Debnára (1962). Výstava lučeneckého rodáka predstavuje na päťdesiatich paneloch, symbolizujúcich autorovo aktuálne životné jubileum, predovšetkým diela z oblasti interiérovej tvorby, ktoré vytvoril v rokoch 1992 až 2012. Retrospektívu, uzatvárajúcu dvadsaťročné tvorivé obdobie, dopĺňajú trojdimenzionálne exponáty, ktoré približujú autorove dizajnérske práce – návrhy nekonformných interiérových prvkov a solitérov.

Výstava INTERIÉR 92XX12 prezentuje interiérovú tvorbu Miroslava Debnára v chronologickom slede počnúc realizáciami zo začiatku 90. rokov a končiac pri najaktuálnejších prácach. Podáva svedectvo nielen o rozsahu autorovej tvorby počas dvadsaťročnej profesionálnej dráhy, ale aj o rozmanitosti úloh a zadaní, na ktorých pracoval. Interiéry, určené na bývanie, alebo na verejné funkcie a služby – wellness, predajňa, showroom či hotel, ranné alebo nedávne práce – všetky majú spoločného menovateľa: úsilie o výtvarnú jedinečnosť v spojení s premyslenou funkčnosťou a perfektným remeselným vyhotovením. „Najvyšším cieľom autorovho snaženia je vytvoriť pre užívateľa prostredie na život, prácu či oddych s mimoriadnou úžitkovou a estetickou hodnotou“ vysvetľuje kurátorka výstavy Ľubica Fábri a dodáva: „Interiéry, vytvorené Miroslavom Debnárom nesú pečať dizajnérskeho prístupu a snahy o modernú nadčasovosť. Profesionalita a poctivosť v práci s každou, aj so zdanlivo malichernou súčasťou priestoru sú esenciami, ktoré interiérovú tvorbu Miroslava Debnára radia medzi autorské výkony, potvrdzujúce platnosť pravdy o podstate umenia, ktorou je dokonalosť spočívajúca v detaile.“ Výstava umožňuje návštevníkovi vstúpiť do priestorov, v ktorých možno nájsť napriek racionálnej dispozícii a neveľkému množstvu zariadenia atmosféru, ktorá je jedinečná – poskytujú najvyšší  užívateľský komfort a zároveň prekvapivé výtvarné momenty, harmóniu ušľachtilých materiálov, kreatívne rozohranú hru farieb a štruktúr, množstvo detailov vycibrených do dokonalosti.

Kým interiéry sú pre Miroslava Debnára miestom na konštruktívnu úvahu nad poslaním priestoru, pretavenú do reality s remeselným perfekcionizmom, vo voľných dizajnérskych prácach interiérových prvkov a solitérov ako sú nekonformné kreslá, stoly či svietidlá, dáva prednosť pred dokonalou úžitkovosťou filozofii, nálade a hre. Venuje sa experimentu, zamýšľa sa nad podstatou vecí, hľadá nekonformné tvary a spojenia, objavuje nové významy. Tvorí objekty bez nároku na ich jednoznačnú platnosť či všeobecnú akceptovateľnosť – nezáväzne sa pohráva s témou, tvarom a materiálom. Miroslav debnár vytvára dizajny, ktorých zmysel a použitie sa zdajú byť prenechané fantázii okoloidúcich – akoby si užíval slobodu, voľnosť a ničím neobmedzené potešenie, aké tento druh tvorby môže dizajnérovi poskytnúť, ak nie je spútaný požiadavkou sériovosti a predajnosti.
Výstava INTERIÉR 92XX12 nie je len autorskou výpoveďou – je aj skvelou demonštráciou toho, akou náročnou multidisciplinárnou profesiou je tvorba interiérov zodpovedajúcich súčasným vysokým nárokom a akým osviežením môže byť autorský dizajn, ak nezapiera, že je predovšetkým nezáväznou hrou.
Po úvodnej inštalácii v Lučenci bude výstava INTERIÉR 92XX12 predstavená aj publiku v Bratislave – uskutoční sa v termíne od 13. 8. do 20. 10. 2012 v priestoroch Centra súčasnej architektúry a dizajnu ARCHA na Továrenskej ul. 10.

O vystavujúcom autorovi: Doc. Mgr. Miroslav Debnár (13. 6. 1962, Lučenec)dizajnér
a architekt absolvoval štúdium dizajnu na SUPŠ v Kremnici (1981) a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1992). Od roku 1992 pôsobí ako pedagóg a od roku 2002 aj ako vedúci Katedry  dizajnu VŠVU v Bratislave, docentom sa stal v roku 2005. Okrem pedagogickej činnosti sa venuje tvorbe interiérov, dizajnu a architektúry. Portfólio jeho projektov a realizácií zahŕňa bytové interiéry a rodinné domy, občianske stavby a komerčné interiéry, ako aj produktový a experimentálny dizajn. Miroslav Debnár predstavil svoju tvorbu na viacerých autorských a kolektívnych výstavách doma (Lučenec, Bratislava, Banská Bystrica, Košice) i v zahraničí (Osaka, Tokio, Ľubľana, Viedeň, Saint-Étienne, Praha). S nekonformnými autorskými dizajnmi sa pravidelne zúčastňuje etablovanej prehliadky Fórum dizajnu na veľtrhu Nábytok a bývanie v Nitre. Viaceré autorove realizované interiéry boli vybrané v rámci celoštátnych dokumentačných projektov Centra architektúry a dizajnu ARCHA na výberovú výstavu INTERIOR.SK.05/07 s úspechom prezentovanú vo viacerých metropolách strednej Európy a tiež do výberovej kolekcie INTERIOR.SK.08/10, predstavujúcej najlepšie z interiérovej tvorby v SR v rokoch 2008 – 2010. Miroslav Debnár žije a pracuje v Bratislave.  

V prípade potreby ďalších informácií a snímok kontaktujte prosím:

Ing. arch. Ľubica Fábri, kurátorka výstavy, mobil: 0908 702 332, e-mail: info@archacentre.org

www.archacentre.org
                                                                                                                                                Stiahni tlačovú správu v pdf
       III. evanjelické cirkevné dni, ktoré organizuje Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, sa budú konať v Lučenci pod záštitou prezidenta SR, Ivana Gašparoviča. Predchádzať im bude III. konferencia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí, ktorá sa uskutoční vo Veľkom Krtíši. Lučenec a okolie navštívi okrem iných aj početná skupina Slovákov žijúcich v Srbsku, Rumunsku, Maďarsku, Chorvátsku a iných krajinách vo svete. Pre účastníkov podujatia usporiadatelia pripravili bohatý duchovný, kultúrny a vzdelávací program v spolupráci s viacerými inštitúciami v meste.


V priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci si môžu pozrieť výstavu 500 rokov reformácie na Slovensku, ktorá mapuje históriu reformácie od počiatku až po súčasnosť. Jej obsahom sú dokumenty Ústredného archívu ECAV na Slovensku, doplnené artefaktmi z bohoslužobného života cirkevného zboru a domácich pobožností, ktoré poskytli CZ Bratislava - Petržalka a CZ Košeca.


V rámci III. evanjelických cirkevných dní sa v NMG v Lučenci uskutoční aj prednáška Ladislava Vrtela, predsedu Heraldickej komisie ECAV na Slovensku, s názvom. V mene nášho Boha vztýčime zástavu, v ktorej bude prezentovať históriu a súčasnosť evanjelickej heraldiky.


Remeslá v Novohrade včera a dnes

10. 5. - 30. 6. 2012, vernisáž dňa 10. 5. 2012 o 16,00 hod.

Autorka výstavy - Mgr. Michaela Škodová

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v dňoch 10. mája – 30. júna 2012  pripravilo pre svojich návštevníkov výstavu z jedinečných exponátov z vlastných zbierok pod názvom Remeslá v Novohrade včera a dnes.

Predstaví minulosť i súčasnosť remeselnej výroby v našom regióne. Návštevníci budú môcť nahliadnuť do dielne novohradských kováčov, hrnčiarov, remenárov, obuvníkov, hrebenárov a ďalších majstrov, a tak spoznať nielen ich pestrý výrobný sortiment, ale aj pracovné náradie a atmosféru dielní, v ktorých pracovali. Okrem toho predstaví aj súčasných výrobcov, ktorí nadviazali na ľudové tradície a ďalej ich rozvíjajú. Niektorí z nich budú svoje remeslo prezentovať počas výstavy v priestoroch múzea aj osobne. Návštevníci sa budú môcť aktívne zapojiť a  aspoň na malú chvíľu si vyskúšať prácu remeselníka.

Výstava, ktorá je doplnená predmetmi zo zbierok Hradného múzea  vo Fiľakove,  bude slávnostne otvorená dňa 10. mája 2012 o 16.00 hodine v priestoroch Novohradského múzea a galérie na Kubínyiho námestí č. 3 v Lučenci.


 

Szabóov grafický Lučenec

XV. ročník celoslovenskej a VIII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

19. - 27. júna 2012, vernisáž dňa 19. 6. 2011 o 10,00 hod.

Na počesť významnej osobnosti Novohradu, maliara a grafika Júliusa Szabóa, sa každý rok koná súťažná prehliadka detí, mládeže a dospelých v grafike. Realizuje sa v spolupráci s Mestom Lučenec. Súťaží sa v siedmich vekových kategóriách zo základných, základných umeleckých, špeciálnych a stredných škôl. Z 34 prihlásených škôl zaslali  234 grafických prác na tému Živel III. - Vzduch. Z nich  odborná porota pod vedením Dušana Krnáča na výstavu vybrala    , z ktorých 35 ocenila.  Slávnostné vyhodnotenie súťažnej prehliadky sa uskutoční v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci v rámci vernisáže výstavy za prítomnosti členov poroty a autorov ocenených prác. Súčasťou vernisáže bude aj vyhlásenie témy na ďalší ročník Szabóovho grafického  Lučenca v roku 2013.

Tlačová správa v pdf  (stiahnuť)
Stavebnica Merkur

Autor výstavy - Jiří Mládek

 
Prezentácia známej polytechnickej stavebnice Merkur, modely zanieteného zberateľa pána Jiřího Mládka z Českej republiky. Pán Mládek sa touto stavebnicou zaoberá viac ako 55 rokov, má najväčšiu zbierku Merkuru na svete, venuje sa jej histórii, na diaľku vedie niekoľko Merkur klubov, dokonca píše o nej aj knihu. Neustále stavia nové a nové modely, jeho rukami prešlo už viac ako 5 ton drobných kovových súčiastok, pripravil množstvo výstav. Jeho model Oceľového mesta, postaveného podľa Julesa Verneho, ktorý váži už vyše 1200 kg, je vystavený v Múzeu Merkuru v Polici nad Metují.

Výstava v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci oboznámi návštevníkov s históriu Merkuru od prvopočiatku (jeho vynálezca Jaroslav Vancl ho začal vyrábať v roku 1925), až po súčasnosť.. Po celé tie roky sa  vyrába ako jediná stavebnica na rovnakom mieste - v Polici nad Metují bez podstatnejších zmien a prevažná väčšina súčiastok je stále rovnaká.

Návštevníci po prehliadke výstavy budú mať možnosť postaviť si vlastné modely a tie najzaujímavejšie  sa stanú súčasťou výstavy.

fotoprezentácia


.

TLAČOVÁ  SPRÁVA

Hmyz trópov

Entomologická výstava zo súkromnej zbierky Michala Zachara

3. 2. - 2. 3. 2012

Autor výstavy - Michal Zachar

Výstava je ukážkou časti súkromnej zbierky Michala Zachara z Prievidze. Jej cieľom je predstaviť verejnosti najširšiu triedu živočíchov - hmyz. Poznáme 1 milión 100 tisíc druhov hmyzu, ale toto číslo nie je konečné. Predpokladá sa, že je ich ešte neprebádaných niekoľko miliónov, ktoré žijú v korunách vysokých stromov v pralesoch. Na výstave sú prezentované prevažne zástupcovia tropických druhov hmyzu, doplnené o pavúkovce a zvieratá žijúce v teráriách. Väčšina exponátov je z expedícií  v Južnej Amerike, Ázii a Afrike, ktorých sa M.Zachar  zúčastnil. Súčasťou výstavy sú aj fotografie z týchto ciest.

Z jednotlivých oblastí sú vybrané najväčšie, najkrajšie, alebo iným spôsobom zaujímavé druhy. Svoje zastúpenie tu majú denné aj nočné motýle, z chrobákov roháče z Ázie a Vietnamu, nosorožteky, medzi ktoré patrí aj najdlhší chrobák sveta, krasone, šváby, cikády, pakobylky a pavúky. Výstava bude spojená s predajom a návštevníci budú mať možnosť vidieť aj niektoré živé druhy exotického hmyzu v špeciálnych teráriách.
Privoňajte si...
Výber z reštaurátorskej tvorby Mgr. art. Sylvie Birkušovej

5. - 31. 1. 2012, vernisáž dňa 5.1.2012 o 16,00 hod.

Mgr. art. Sylvia Birkušová po ukončení strednej školy v Bratislave dva roky študovala reštaurovanie textilu vo Viedni a pokračovala na VŠVU v  Ateliéri voľnej textilnej tvorby v Bratislave.  Od roku 2009 je vedúcou Ateliéru reštaurovania textilu VŠVU v Bratislave. Je členkou Komory reštaurátorov Slovenska, ktorá jej v roku 2008 udelila cenu za reštaurovanie textílií z Henkelovej hrobky Kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade. Pracuje ako reštaurátorka v Historickom múzeu SNM v Bratislave a  spolupracuje s múzeami a galériami pri reštaurovaní ich zbierkových predmetov. Absolvovala niekoľko samostatných i kolektívnych výstav v Bratislave, Prahe, Mníchove a v roku 2007 aj v Belgicku. Je rodáčkou z nášho regiónu a na výstave v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci sú prezentované  jej reštaurátorské práce  zo zbierok  našej inštitúcie a zo zapožičaných exponátov Historického múzea SNM v Bratislave.

Súčasťou výstavy sú aj  banerové prezentácie ďalších reštaurátorských realizácií.  
 
postmaster@nmg.sk