2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008                                                                                                                                                                  
 V novom šate

  Výstava zo zbierok NMG v Lučenci

 15. 11. 2011 - 31. 1. 2012

 Autori výstavy:  Mgr. Michaela Škodová, Jaroslava Hatvaniová

 Obnova pamiatok a zbierkových predmetov je jednou z dôležitých zložiek celkového    systému ich ochrany a predstavuje rozsiahle spektrum činností. Jednou z nich je   reštaurovanie.

Cieľom výstavy V novom šate je predstaviť jedinečné zbierkové predmety Novohradského múzea a galérie, ktoré boli zreštaurované v rámci niekoľkých projektov podporených Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom kultúry Maďarskej republiky v spolupráci s externými reštaurátormi.  Jedná sa najmä o barokové plastiky svätých pochádzajúce z Haliče a z Biskupíc, oltárny obraz, svadobné šaty z obdobia turnýry, župné kreslá, olejomaľby a historické tlače. Okrem toho budú vystavené aj  predmety, ktoré boli ošetrené v priebehu niekoľkých rokov v konzervátorskej dielni v samotnom múzeu. Niektoré z nich budú prezentované verejnosti po prvýkrát. Prostredníctvom informačných panelov bude mať návštevník možnosť oboznámiť sa s ich fotodokumentáciou pred zásahom reštaurátora, ako aj s postupom vykonaných reštaurátorských prác.


Advent v Novohrade

Etnografická výstava zo zbierok NMG v Lučenci

25. 11. - 31. 12. 2011

Autorka výstavy - Mgr. Michaela Škodová Výtvarné riešenie - Jaroslava Hatvaniová

V ľudovej kultúre je obdobie adventu spojené s predstavou o jeho magickom význame. Začiatok zimy bol považovaný za čas, v ktorom nadobúda prevahu zlo nad dobrom. V tomto období sú preto charakteristické ochranné obyčaje, ľúbostné čary, veštenia, obchôdzky s maskami, vinšovanie a zákaz vykonávania ženských prác.

Práve počas adventu si pre návštevníkov pripravilo Novohradské múzeum a galéria etnografickú výstavu z vlastných zbierok, ktorá im predstaví interiér novohradskej roľníckej domácnosti v tomto období a popíše jednotlivé dni . Súčasťou výstavy budú prednášky venujúce sa  zvykom a obradom, ktoré sa vykonávali na vidieku pred a počas Vianoc. Návštevníci sa dozvedia, ktoré činnosti sa v minulosti nesmeli vykonávať počas adventu, ako si možno pričarovať muža, ochrániť sa pred vplyvom zlých síl, kto v minulosti piekol vianočné oblátky, odkedy sa v našich domácnostiach objavuje vianočný stromček, ale aj čo všetko nesmelo chýbať pri vianočnom stole, aké vinše sa vinšovali a ako vyzerali obchôdzky v maskách.Bitka pri Lučenci - 560. výročie

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

5. 10. - 6. 11. 2011

Pri príležitosti 560. výročia bitky pri Lučenci /7.9.1451/ Novohradské  múzeum a galéria v Lučenci pripravilo  v  spolupráci s Mestom Lučenec a    Štátnym okresným archívom v Lučenci výstavu s rovnomenným názvom.  Návštevníkom predstavuje jednu z najväčších bitiek v stredovekej histórií  Slovenska. Vypovedá o nej formou textov a kresieb, ktoré zachytávajú  najvýznamnejšie udalosti spojené z bitkou pri Lučenci, jej príčinách,  priebehu a výsledkoch. Výstava tiež prezentuje  v skratke osudy vojvodcov   stojacich v bitke proti sebe a venuje sa dobovej výzbroji, výstroji, písomným  zmienkam vtedajších autorov a napokon uvádza aj miesta v regióne  Novohradu, ktoré súvisia s pobytom vojsk Jána Jiskru z Brandýsa.


                     
Jesenné stretnutie  

V 20. storočí v Lučenci a jeho okolí pôsobili viaceré významné osobnosti  výtvarného umenia, ktorých tvorba presahovala cez hranice Novohradu, či Slovenska. Pozostatky ich vplyvu ako by doteraz určovali vnímanie rôznych žánrov výtvarného umenia v regióne. Najlepšie  to môžeme sledovať na tvorbe neprofesionálnych výtvarníkov združených pri Novohradskom osvetovom stredisku. Priestory Novohradského múzea a galérie poskytujú jedinečnú možnosť prezentácie a konfrontácie ich tvorby. Ich rôznorodosť  v tematickej oblasti či maliarskej technike robí Jesenné stretnutie pre návštevníkov  inšpiratívne a zaujímavé. Postaviť, alebo zavesiť vedľa seba diela rôzneho charakteru znamená zdôraznenie ich odlišností, príbuzností ich emocionálneho náboja, či racionálnej úvahy. Výstava sa realizuje v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci a svojimi dielami sa budú prezentovať 17 autori.XXIII. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo 2011  
(11. 8. - 30. 9. 2011)


 

 
11. júla 2011 sa v rámci XXIII. ročníka Medzinárodného keramického sympózia začala tvorivá práca keramikov v závode Žiaromat a.s. Kalinovo. Organizátorom podujatia je Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v spolupráci so závodom Žiaromat a.s. Kalinovo, Mestom Lučenec a Obcou  Kalinovo.

Na Slovensku jedinečné keramické sympózium prebieha nepretržite od roku 1989 a je výnimočné pre neateliérové továrenské podmienky. Umelci majú možnosť  využívať žiaruvzdorný materiál – šamot a vytvorené diela vypaľovať vo veľkokapacitných peciach. Závod Žiaromat, a.s Kalinovo poskytuje priestor, materiál  a technickú výbavu pre účastníkov sympózia.

Na XXIII. ročníku MKS sa zúčastnili  umelci z Maďarska - Lívia Kovács, András Antal a zo Slovenska Jarmila Mitríková a Adriena Kutaková. Vzniknuté diela počas ich tvorivého pobytu boli prezentované na výstave v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci.
Mbulu ngulu - strážcovia duší   ( 7. 7. - 8. 7. 2011 )

Výstava relikviárnych figúr z Gabonu zo zbierky Ivana Melicherčíka

Výstava sústreďovala 122 relikviárnych figúr afrického národa Kota a jeho subetník žijúcich vo východnom Gabone. Sú výberom zo zbierky publicistu a zberateľa  Ivana Melicherčíka, ktorá tvorí najväčšiu súkromnú kolekciu afrického kmeňového umenia na Slovensku.

Gabonské relikviárne sošky zvané mbulu ngulu patria medzi ikony afrického umenia a mnohí historici umenia ich dokonca považujú za skvost v pokladnici svetovej kultúry. Tieto pozoruhodné ploché figúry z jediného kusu dreva okované medenými či mosadznými lamelami a drôtmi reprezentujú tradičnú funkciu pohrebného umenia kmeňa – strážiť relikvie umiestnené v rodovej svätyni. Majú magický tvar, ba dokonca akýsi hypnotizujúci účinok. Pôsobia ako iracionálne bytosti či záhadné fantómy. Každá figúra je pritom iná. Vystavený súbor „ strážcov duší“ patrí medzi najväčšie na svete a väčšina exponátov tohto symbolu kultúrnej a náboženskej identity gabonských kmeňov má v Lučenci svoju výstavnú premiéru. Výstavu v Novohradskom múzeu a galérii otvorí  majiteľ zbierky - Ivan Melicherčík. Mbulu-ngulu.pdfSzabóov grafický Lučenec

XIV. ročník celoslovenskej a VII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

9. - 30. júna 2011, vernisáž dňa 9. 6. 2011 o 10,00 hod.

Na počesť významnej osobnosti Novohradu, maliara a grafika Júliusa Szabóa, sa každý rok koná súťažná prehliadka detí, mládeže a dospelých v grafike. Realizuje sa v spolupráci s Mestom Lučenec. Súťaží sa v siedmich vekových kategóriách zo základných, základných umeleckých, špeciálnych a stredných škôl. Zo 40 prihlásených škôl zaslali  319 grafických prác na tému Živel II. - Oheň. Z nich  odborná porota pod vedením Dušana Krnáča na výstavu vybrala 293, z ktorých 32 ocenila.  Slávnostné vyhodnotenie súťažnej prehliadky sa uskutoční v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci v rámci vernisáže výstavy za prítomnosti členov poroty a autorov ocenených prác. 

Súčasťou vernisáže bolo aj vyhlásenie témy na ďalší ročník Szabóovho grafického Lučenca v roku 2012.Veľký tresk a tajomstvo života

Autorská výstava svetoznámeho sklára Jána Zoričáka

7. apríl - 31. máj 2011, vernisáž : 7.4.2011 o 16,00 hod.
 
V programe vystúpila sopranistka Andrea Ľuptáková, študentka Akadémie umení v B. Bystrici

 Ján Zoričák sa narodil v roku 1944  v Ždiari (SR). Vyštudoval odbor sochár na VŠ umeleckopriemyselnej v Prahe v rokoch 1963 – 1969 u Prof. Stanislava Libenského.

Od  roku 1970  žije a tvorí  v Talloires vo Francúzsku. Jeho tvorba je zastúpená vo svetových galériách i v súkromných zbierkach všetkých kontinentov. Ocenený bol mnohými prestížnymi medzinárodnými cenami. Je nositeľom titulu Rytier rádu umenia a literatúry Francúzskej republiky.  Podieľal sa na vytvorení medzinárodného sklárskeho strediska v Aix-en-Provence, na jeho podnet bolo vo Francúzsku založené prvé múzeum skla a výtvarného centra v Sars Poteries i prvé sklárske sympózium. Zoričák pomáhal aj univerzitám v Kanade, kde organizoval sklárske kurzy.

Vo svojej tvorbe uplatňuje inovačné technologické postupy a optické vlastnosti materiálu ovplyvňuje šošovkovitými výbrusmi, zvlnením či zošikmením stien základných geometrických foriem, použitím farby, matovania a ďalších výtvarných postupov, ktoré umocňujú konečný výtvarný výraz plastiky. Originálnym umeleckým stvárnením sa zaradil medzi priekopníkov a propagátorov nového prístupu ku sklu ako samostatnému výtvarnému médiu. Celoživotným leitmotívom jeho diela je vesmír - nekonečné univerzum a priestor netušených možností. Výstava Jána Zoričáka v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci ponúka zriedkavú príležitosť vidieť autorove diela v jeho materskej krajine.Anna Franková - odkaz dejín dnešku  

Putovná výstava sa realizuje v spolupráci s Nadáciou M.Šimečku 
a Súkromným gymnáziom v Lučenci

   Výstava sa koná v rámci vzdelávacieho projektu  Nadácie Milana Šimečku. Študenti zo Súkromného gymnázia v Lučenci po  absolvovaní špeciálneho tréningu sa stávajú kvalifikovanými sprievodcami výstavou, ktorá  približuje životný príbeh Anny  Frankovej, autorky presláveného Denníka, ktorý zachytáva dospievanie tohto mladého dievčaťa židovského pôvodu. Denník  je obrazom udalostí odohrávajúcich sa v r. 1942-1944, v  nútenom úkryte v istom dome v Amsterdame, kde sa rodina  Frankovcov spolu s pár priateľmi musela ukryť pred hroziacou deportáciou do koncentračných táborov. Úkryt bol napokon  odhalený a z ôsmich skrývajúcich sa, prežil iba otec – Otto Frank.

  Cieľom projektu je podporovať mladých ľudí, aby javy a udalosti, minulé i súčasné, analyzovali, kriticky hodnotili a dokázali  sformulovať svoj názor na dianie okolo seba. Aby sa zasadzovali za spravodlivú a humánnu spoločnosť. Výstava by mala  sprievodcov i samotných návštevníkov motivovať k  zamysleniu sa nad  otázkami diskriminácie, rasizmu, tolerancie,  vzájomného rešpektu, či účinnej pomoci trpiacim a mala by  viesť k snahe realizovať tieto idey.

            _______________________________________________________________________________________________________________  
Genius loci - 12. výstava textilnej  miniatúry

 Medzinárodné výstava sa realizuje  v spolupráci so

 Slovenským združením textilných  výtvarníkov TXT v Bratislave

 16. 2. -  3. 4. 2011

 Kurátorka výstavy: akad. mal. Silvia Fedorová

 Niektoré miesta, ktorými v živote prechádzame,    ostávaju nepovšimnuté, ine nás nútia  k zamysleniu, k zastaveniu sa, k   rozjímaniu -  zanechavajú v nás určitú stopu.

Po témach TEXTil v roku 2007, „X“ v roku 2008 a ZOOM v roku 2009 poskytuje táto téma podnet k hlbšiemu zamysleniu sa, ale aj veľa možností tvorivej interpretácie. Väčšina  prác prihlásených na výstavu skutočne reflektuje silný emotívny zážitok, ktorý je často dešifrovateľný len s autorským komentárom.

Porota vybrala spomedzi takmer stovky prihlásených  53 autorov z desiatich krajín /Česká republika, Írsko, Holandsko, Mexico, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Slovensko, Taiwan, USA/,  z toho je19 študentov. A sú to predovšetkým študentské práce, ktoré prinášajú svieži, prekvapujúci uhol pohľadu ako  napr. práca Ľubomíry Abrahámovej z VŠVU „Multinationality“,  práca Anny Krivanskej z Univerzity Mateja Bela  „Nezabudnuté  miesto“, či práca jej kolegyne Lindy Holodovej pod názvom Šťastné narodeniny I., II. Ale ani známe  osobnosti  z predchádzajúcich ročníkov neostávajú v úzadí. Blanka Šperková s neobyčajným zmyslom pre humor a  remeselnou  virtuozitou stvárnila svoju situáciu počas pobytu u priateľa, Jozef Bajus vzdal hold boju čiernych  Američanov za  rovnoprávnosť. Renomovaná írska umelkyňa Pamela Hardesty oslávila svoju vlasť, jej otvorenie sa  kresťanstvu  prostredníctvom kríža,  predstavila ju ako ostrov vo tvare srdca, obmývaného čírou vodou. Pracovala s  kontrastom  čadičových kamienkov a sklenených goráliek, umne navzájom posplietaných . Vtipne sa vyrovnala s témou  aj v Berline  žijúca litevská umelkyňa Almyra Weigel. Jej objekt s titulom „Zdomácnelá myš“ predstavuje kancelársku  stoličku a myš,  ktoré sú dnes už neodmysliteľnou súčasťou väčšiny domácností. Hľadanie Genia loci na ľudskom tele  si vzala za cieľ Mária  Hromadová. Témou Genius loci sa zapodievali aj poslucháči 1. ročníka VŠVU na kurze textilu. Ich  výsledky boli natoľko  zaujímavé, že sme výber z týchto prác začlenili do prehliadky.

Veríme, že po zhliadnutí výstavy sa mnohý divák pozrie na všedné veci okolo seba inou optikou.

                                                                                                                                      akad.mal.Silvia Fedorová

_______________________________________________________________________________________________________________                                                             
 Nová stála expozícia
 V kurátorskej autorskej koncepcii Juraja Gábora
 13. 2. - 27. 2. 2011, vernisáž - 11.2. 2011 o 17:00 hod.

 Sprievodné udalosti:
 NMG ide do rekonštrukcie / NMG
felújítás alá kerül - otvorený, časovo neohraničený projekt
 Komentovaná prehliadka – jednodňový happening  8.2.2011 v čase od 9:00 - 16:00 hod.

  Juraj Gábor je študentom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde navštevuje Ateliér priestorových komunikácií+,  docenta Antona Čierneho, vedúceho Katedry intermédií a multimédií. Absolvoval študijné pobyty na Katedre maľby VŠVU  u profesora Jána Bergera  (v akad.r.2007/2008) a ako držiteľ štipendia Erasmus sa zúčastnil zahraničného pobytu na  Estonian academy of arts v Tallinne (v akad.r.2008/2009). Venuje sa kresbe, soche, objektu,  inštalácii, maľbe, akčným  prejavom umenia, videu s ohľadom na konceptuálne tendencie a miesto-špecifický a  sociálny kontext. Má za sebou pár  samostatných a niekoľko skupinových výstavných prezentácií a performancií.    V projekte pre Novohradské múzeum a galériu  vystupuje ako autor, koordinátor a kurátor svojej diplomovej práce “Nová  stála expozícia“- sprostredkované územie  muzeálnej a galerijnej periférie.

Exhibičná časť pripravovanej diplomovej práce Juraja Gábora  pozostáva zo série galerijných prác, intervencií, reagujúcich na špecifický kontext modelovej regionálnej inštitúcie. Aktivita  v nej sa sústredí na upriamenie pozornosti na samotné Novohradské múzeum a galériu v Lučenci (ďalej len NMG), na prípravu netradičnej výstavy "Novej stálej expozície". Tá bude počas svojho trvania návštevníkom ponúkať novú, inú možnosť vnímania dispozície a obsahu  zbierky NMG. Prakticky sa diplomový projekt delí do troch častí, z ktorých každá prináša návštevníkovi rozdielne spektrum zážitkov na pôde NMG v Lučenci. Kurátor nestavia koncepciu na predstavení nových akvizičných predmetov, alebo ním vytvorených, prinesených artefaktov, ale v duchu nadviazania na kontinuálnu situáciu vývoja Novohradského múzea a galérie,  upriamuje pozornosť na nájdenú  skutočnosť, momentálny stav, rámec vnímania s akým sa stály, pravidelný, skalný, či  občasný, alebo náhodný návštevník  stretáva. Dôraz je smerovaný na chronológiu pripravených udalostí.

 Na úvod si autor dovolil upriamiť pozornosť NMG a jeho priaznivcov, na vysnívaný balíček, darček do nového  roku  2011: PF “NMG ide do rekonštrukcie“. Aj ten môžete v zimných mesiacoch zazrieť, zložený v areály inštitúcie. Je  to fyzicky,  a aj vo vzťahu k širokej  verejnosti, exteriérová časť projektu.

Zaujímavosťou architektonickej dispozície vnútorných výstavných priestorov NMG je, že sa v nich dá po  odstránení  jednej provizórnej deliacej plenty krúžiť, čím návštevník prechádza plynule z priestorov stálej muzeálnej  expozície do  priestorov premenlivých, krátkodobých galerijných výstav. A práve toto špecifikum využíva Juraj Gábor pri  tradičnom, ale  netradične poňatom  happeningu "Komentovaná prehliadka", pripraveného pre návštevníkov ako      jednodňová akcia  obohatená o netypickú vstupenku pre každého, kto príde v ten deň do galérie.

            „Nová stála expozícia“ je už vo svojom názve, výstavou plnou paradoxov, a tým hlavným je jej časová  ohraničenosť.  Publikum sa tak počas návštevy môže dostať do prostredia, o ktorom si myslelo, že ho už nijak  nedokáže prekvapiť.  Výstava je nutným  prestavaním návštevníkovho  pohľadu do nových autorsky konštruovaných  uhlov nazerania na túto  exponovanú situáciu.                                                                                        

Bc. Juraj Gábor

        ___________________________________________________________________________________________________
                                                                   

 O čaji sa v minulosti hovorilo, že občerstvuje, rozčúli, ale neživí. Pravý čaj je nápoj zo    sušených listov a pupeňov čajovníka čínskeho. Najstarší záznam o čaji ako o liečivom  a povzbudzujúcom nápoji pochádza spred 2000 rokov z Číny. Do Európy prenikli prvé  vzorky až v 16. storočí prostredníctvom arabských kupcov, neskôr začali s čajom  obchodovať Holanďania a Angličania. Na územie Slovenska sa pravý čaj dostal vďaka  turčianskym olejkárom a šafraníkom, ktorí ho spoznali na svojich cestách po Rusku.  Pitie pravého čaju u nás nadviazalo na pitie bylinných odvarov a bolo významnou  spoločenskou udalosťou. Popoludňajšie čaje sa podávali spolu s bohatým  občerstve-  ním  hlavne v zimnom období.

 Výstava zo zbierok Novohradského múzea a galérie v Lučenci Čaj o piatej sa venuje  pôvodu a druhom čaju, legendám, ktoré sa k čaju viažu, jeho ceste do Európy a na  územie dnešného Slovenska, bylinným odvarom ako predchodcom pravého čaju  a   „čaju o piatej“ ako významnej spoločenskej udalosti.

 Na výstave sú prezentované  čajové súpravy, čajníky a šálky, cukorničky, samovary  a iné predmety súvisiace so servírovaním čaju vyrobené zo smaltu, porcelánu, hliny,  skla a mosadze. Nebude chýbať ani názorná ukážka prestierania k „čaju o piatej“. 

 
 
postmaster@nmg.sk