Medzinárodné keramické sympózium  je najstarším nepretržite fungujúcim keramickým sympóziom na Slovensku, ktoré sa usporadúva pravidelne od roku 1989. Novohradské múzeum a galéria ho organizuje v spolupráci so Slovenskou výtvarnou úniou – Združením keramikov na Slovensku, Mestom Lučenec a závodom Žiaromat a.s. Kalinovo.
Tvorivá práca umelcov – sochárov a keramikov – prebieha v neateliérových podmienkach továrne. Okrem keramických závodov (továreň na kameninové rúry a dlaždice, tehelňa, závod na obkladačky atď.) sa v minulosti do procesu zapojili aj okolité sklárne. Od roku 1994 sa sympózium uskutočňuje v závode na žiaruvzdorné materiály Žiaromat a.s. Kalinovo, ktorý umelcom poskytuje priestor, technické vybavenie a špeciálnu hlinu – šamot.

Výstava prezentuje výber z jedinečnej zbierky súčasnej keramiky Novohradského múzea a galérie v Lučenci, ktorá sa každoročne rozširuje o nové diela vytvorené počas tvorivého pobytu umelcov. Na sympóziu sa doteraz zúčastnilo vyše 80 výtvarníkov zo Slovenska a z iných krajín sveta (Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Holandsko, Poľsko, Litva, Lotyšsko, Belgicko, Bulharsko, Írsko, Turecko, Izrael, USA, Argentína, Kórea).

Rôznorodosť materiálu a tvarov poukazuje na rozličné suroviny a technológie používané v závodoch – od kamenných rúr, obkladačiek a tehál až k šamotu. Vytvorené diela  svedčia o odlišných prístupoch a spôsoboch vyjadrenia vlastných umeleckých predstáv jednot livých umelcov – účastníkov sympózia.


Katalógy MKS

I. ročník - 1989           II. ročník - 1990           III. ročník - 1991             IV. ročník - 1992          V. ročník - 1993             VI. ročník - 1994        

VII. ročník - 1995      VIII. ročník - 1996        IX. ročník - 1997             X. ročník - 1998           XI. ročník - 1999            XII. ročník - 2000

XIII. ročník - 2001     XIV. ročník - 2002       XV. ročník - 2003          XVI. ročník - 2004       XVII. ročník - 2005       XVIII. ročník - 2006

XIX. ročník - 2007     XX. ročník - 2008       XXI. ročník - 2009         XXII. ročník - 2010        XXIII. ročník - 2011      XXIV. ročník - 2012    

XXV. ročník -2013   
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
na Ministerstve kultúry v Prahe

 

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci sa prezentuje v priestoroch Ministerstva kultúry v Prahe kolekciou keramických diel zo svojej jedinečnej zbierky súčasnej keramiky. Výstavu s názvom „333“ tvoria diela z troch keramických sympózií v na Čechách, na Slovensku a v Maďarsku.

NMG predstavuje diela významných umelcov – sochárov a keramikov slovenskej a takisto medzinárodnej umeleckej scény. V kolekcii sú zastúpený: Andrea Čepiššáková (SR), Helena Hlušičková (ČR), Ilja Holešovský (SR), Anna Horváthová (SR), Jozef Jankovič (SR), Jong-Sook Kang (Kórea), Igor Kaplán (SR), Daniela Kosová (ČR), Adriena Kutaková (SR), Ivica Langerová-Vidrová (SR), Patricia Lay (USA), Oľga Lehmdenová (SR), Gabriela Luptáková (SR), Vladimír Oravec (SR), Ambroz Pajldhauser (SR), Mária Rudavská (SR), Remigijus Sederevičius (Litva), Jozef Sušienka (SR), Jaroslava Šicková (SR), Imrich Vanek (SR) . Uvedení autori boli účastníkmi Medzinárodného keramického sympózia, ktoré od roku 1989 každoročne prebieha v keramických závodoch v okolí Lučenca. Od roku 1994 je miestom ich tvorivého pobytu závod Žiaromat a.s. Kalinovo. Táto vzácna zbierka umeleckej keramiky vznikla vďaka pravidelnému organizovaniu sympózia, na ktorom sa okrem Novohradského múzea a galérie podieľa Slovenská výtvarná únia – Združenie keramikov Slovenska, Mesto Lučenec a závod Žiaromat a.s.Kalinovo.

Kolekcia je dôkazom rozmanitosti tvorby. Diela vznikli v neateliérovom prostredí závodov, vytvorené z hliny, kameniny,  prevažnú časť však tvoria umelecké predmety zhotovené zo žiaruvzdorného materiálu – šamotu. Táto hmota poskytuje veľa možností na výtvarné vyjadrenie a je vynikajúca na dosiahnutie požadovaného efektu. Mnohé z diel boli inšpirované výrobným programom závodu.

Unikátna zbierka umeleckej keramiky v NMG v Lučenci, ktorá je na Slovensku jedinečná, sa pravidelne vystavuje doma i v zahraničí. V 2009 bola jedna kolekcia predstavená na medzinárodnej výstave v priestoroch Komáromskej pevnosti v Maďarsku a teraz ju môžu obdivovať milovníci umenia v Prahe do 22. novembra 2009.

 
riaditeľstvo: nmlc@stonlie.sk    *    webmaster: postmaster@nmg.sk