Aktuális

Kiállításaink 2010:


A Salgótarjánban született művész középiskoláit a budapesti Képzőművészeti Szakközépiskolában végezte, majd Budapesten a főiskola esti előkészítője után, a  Magyar Képzőművészeti Egyetem festőosztályába járt, ahol professzora Maurer Dóra volt. A diplomát 1997-ben kapta kézhez. 2003-tól három éven át az egri Eszterházy Károly Főiskola Médiapedagógia szakán tanult.
1991-től mutatja be alkotásait kiállításokon. Eleinte figurális, majd
monokróm művekkel jelentkezett, később munkái egyre inkább változatos színekből táplálkozó kompozíciók lettek. Ceruza- és pasztellkrétarajzok mellett, víz- és olajfestményeket készít. Olajfestészetére tónusgazdag színhasználat jellemző. Kékei, vörösei, sárgái mellett ritkábban alkalmaz,
zöld és fekete színeket is. Két alkalommal nyerte el a Nemzeti Kulturális Alap alkotói ösztöndíját. 2005 nyarán a kazári önkormányzat támogatásával, e népművészeti és természeti kincsekben gazdag településen tevékenykedett.  
Ekkor számos mezőábrázolása mellett festett Ablak-képeket is.
A ceredi
művésztelepen szintén dolgozott. Művészetét számos kiállításon, így Szécsényben, Losoncon (Lučenecben) és Salgótarjánban tüntették ki díjjal.

Olykor geometrikus, máskor organikus elemekből felépülő képeivel a művész alapvetően hangulatokat, érzéseket fejez ki, közvetít. Szövevényes rétegzettséget, illetve egymásra épülő elemekből összeálló rendezettséget mutató képei a művész harmónia utáni vágyának kifejeződése. Ez kölcsönöz technikailag magas színvonalon kivitelezett absztrakt festményeinek egyedi hangulatot.
                                                                                                     dr. Matits Ferenc
BBSK - Novohradské múzeum a galéria Lučenec (A losonci Nógrádi Múzeum és Galéria),
Vakok és gyengénlátok országos szövetsége tisztelletel meghívja
Önöket a
 A ny útja  c. fotó kiállításra, amely közelebb visz
azokhoz, akik másképp látják világunkat
.

A losonci Nógrádi Múzeum és Galéria a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Természettudományi Karának, Biológia-ökológia Tanszékével, továbbá a Neogradiensis Régió z.p.o. társulással együttműködve nemzetközi tudományos konferenciát szervez Ján Šalamún Petian – Petényi Salamon János élete – munkássága – hagyatéka címmel. A konferencia 2010. 10. 7.-én és 8.-án kerül megrendezésre a losonci városházán, azzal a céllal, hogy az ábelfalvai (Abelová) születésű Petényi Salamon János személyiségét közelebbről is megismerhessük. A szlovákiai és európai természettudomány és muzeológia egyik legkiemelkedőbb személyisége volt.

A konferencia kísérőrendezvénye az Osztrovszki (Osztrozski) hegység természetrajza című kiállítás, mely a Nógrádi Múzeum és Galéria kiállítótermeiben tekinthető meg 2010.10.07-től 2010.10.31-ig. Bemutatja Petényi Salamon János szülőföldje közelében található Ostrôžok hegységet a geográfia és geológia, flóra és fauna tekintetében. A gyűjtemény és a leírások által betekintést nyerhetünk az Ostrôžok hegység természeti világába. A látogató megismerkedhet a környék állat és növényvilágával, valamint az itt megtalálható ásványokkal is. A szöveg és képi megjelenítést kitömött állatok egészítik ki, melyek a Nógrádi Múzeum és Galéria, a Szentantali Múzeum, a zólyomi Erdészeti és Faipari Múzeum, valamint a Pásztói Múzeum gyűjteményeiből lett összeállítva.


2010. július 15-én, a Nemzetközi Kerámia Szimpózium XXII. évfolyamának keretén belül ismét elkezdődött a keramikusok alkotómunkája a kálnói Žiaromat üzem területén. A rendezvény szervezője a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria a kálnói Žiaromat Rt., a Szlovákiai Keramikusok Szövetsége és Losonc városának együttműködésével.

A Szlovákiában egyedülálló kerámia szimpózium 1989-től megszakítás nélkül évente megrendezésre kerül, jellemzője a gyári környezetben folyó, a műtermi körülményeket nélkülöző művészi alkotómunka. A művészeknek lehetőségük van egy sajátos tűzálló anyaggal – samottal dolgozni, valamint a létrejött alkotásokat nagykapacitású körkemencében égetni ki, amely régi, téglából és fából épült szerkezete, valamint hatalmas mérete miatt is kuriózumnak számít. A kálnói Žiaromat Rt. üzem a szimpózium megrendezésében 1994-től osztozik, a résztvevőknek alapanyagot (samott), technikai felszerelést és teret biztosít az alkotáshoz.

Az idei évfolyam résztvevői Szlovákiából Lucia Fabiánová és Ján Ševčík, Magyarországról pedig Csemán Ilona és Antal András.  Az elkészült alkotások 2010. augusztus 20-án Losoncon, a Nógrádi Múzeum és Galéria kiállítótermeiben tekinthetők meg szeptember 30-ig.Bacskai Béla: Szülőfölddel összeforrva

Kiállításmegnyitó:  2010. június 24-én, 16.00-tól

Kurátorok: Németh Bozó Andrea, Matúšková Angelika

A losonci Nógrádi Múzeum és Galéria  a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum együttműködésével  rendezte meg Nógrád és Gömör egyik legkiemelkedőbb festőművésze, Bacskai Béla kiállítását a művész születésének 75., halálának pedig 30. évfordulója alkalmából. A kiállított művek a fent említett két intézmény, valamint a rimaszombati Empora Capital Rt. gyűjteménéből kerültek ki.

A művész 1935. július 26-án született a Losonchoz közeli Persén. 1953-54-ben a neves losonci grafikus és festőművész, Szabó Gyula tanítványa volt. 1955-től 1962-ig a pozsonyi Képzőművészeti Főiskola diákjaként Čemnický, Želibský, Hložník és Matejka  professzoroknál tanult festészetet. Ezután szülőfalujában, Persén telepedett le, de műveit rendszeresen kiállította Szlovákiában (Losoncon, Rimaszombatban, Besztercebányán, Komáromban, Füleken, Nyitrán, Dunaszerdahelyen, Pozsonyban) és külföldön is (Prágában, Moszkvában, Szófiában). A halál váratlanul érte 1980. november 7-én, Persén talált örök nyugalomra.

Szülőföldjéhez fűződő szeretete határozta meg egész művészi beállítódását – a gömöri és nógrádi táj festője lett. Behatolt a lényegébe, s ez kimeríthetetlen ihlet forrásává vált a számára. Expresszív festői nyelven tudta visszaadni a táj sajátosságait, többnyire meleg  -  földes színekkel dolgozott. Legkiemelkedőbbek késői – a 70-es években festett akvarelljei, amelyeken sajátos, csak rá  jellemző kompozíciós megoldásokat és színvilágot alakított ki. Kitűnő rajzolóként számos tus- és szénrajzot is készített vázlatként, ill. a valóság gyorsan múló pillanatainak megörökítése végett. Sokszorosított grafikával – fa- és linómetszettel is foglalkozott, ebben azonban nem tudta úgy kiteljesíteni művészi törekvéseit, mint a festészetben. Sokoldalú művészként a fafaragásba is belekóstolt – a kiállításon néhány faragott szobra is megjelenik.

A Nógrádi Múzeum és Galéria Bacskai Béla életművéből egy reprezentatív válogatást mutat be a kedves látogatóknak. 

SZABÓ GYULA GRAFIKAI  VERSENYSZEMLE  LOSONCON

A losonci Nógrádi Múzeum és Galéria termeiben ez évben is kiállításra kerültek a már hagyományos gyermek- és felnőtt grafikai versenyszemle idén beküldött alkotásai. A versenyt Losonc város évente megrendezi, s célja felhívni a figyelmet a különféle grafikai technikákra, valamint a nagyközönség számára is közismertté tenni a neves nógrádi festő és grafikus, Szabó Gyula nevét.

Martin Benka - Szlovák Nemzeti Múzeum Martin

Martin Benka (1888 – 1971) – a szlovák képzőművészet egyik legeredetibb és legkiemelkedőbb alakja, nemzeti művész. Festő, grafikus, illusztrátor és művészeti pedagógus is volt egy személyben. Műveiben sajátos festői felfogásban adta vissza a szlovákiai tájakat és embereket, képein mesteri lényeglátásával, stilizálásával egységbe olvadnak a részletek. Jelen kiállítás reprezentatív betekintést nyújt széleskörű életművébe: elsősorban vászonra és kartonra festett olajképek, amelyeken a szlovákiai táj elevenedik meg. Mindezt kiegészítik tájtanulmányai, valamint Szlovákia különböző régióinak hagyományos népviseletéről készített rajzai, munkái. 

A kiállítás megtekinthető:  2010. 05. 30 -ig

Fából faragott csoda – a kiállítás a dél-szlovákiai és a magyarországi Nógrád megye fafaragóinak munkáit mutatja be. Minden alkotó a maga egyéniségén keresztül folytatja tovább a népi fafaragóművészet hagyományát. Láthatunk itt figurális alkotásokat – pásztorokat, parasztokat, a magyar történelem alakjait, de díszesen faragott használati tárgyakat is. A kiállítás anyaga  négy kulturális intézmény -  a Szlovák Nemzeti Múzeum – a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, a balassagyarmati Palóc Múzeum, a Füleki Vármúzeum, a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria gyűjteményéből, valamint magányszemélyek tulajdonából tevődik össze.

Ilja Holešovský a szlovák kerámiaművészet kiemelkedő alakja. Brünnben született, itt tanulta ki a szobrászművészetet, majd Prágában a kerámiát. Jelen kiállítása harminc év munkáját foglalja össze, amelyben szobrászi és keramikusi törekvései egymást áthatva nyilvánulnak meg. Sok külföldi szimpóziumot és tanulmányutat is maga mögött tudván, igyekezett az ott szerzett tapasztalatokat beépíteni műveibe, gazdagítván vele a szlovákiai kortárs kerámiaművészetet. Az itt látható művek bravúros technikai felkészültséggel készültek, s a művész némelyeknél nemcsak szobrászati, hanem festészeti és grafikai megoldásokat is alkalmazott. Jellegzetesek a hiperrealisztikusan  kiképzett sportcsendéletei, fekvő figurái.

Középkori konyha a régészeti leletek tükrében  (2009. 12. 16 - 2010. 1. 31)

                                         

igazgató: Iveta Kaczarová,  00421 47 4332 980  nmlc@stonline.sk   *   webmester: postmaster@nmg.sk