Dokumenty NMG zverejnené na základe zákona č. 546/2010 Zz.od 1. 11. 2011 sú zverejnené dokumenty dostupné na tejto adrese
    

_________________________________________________________

V zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 91/2012 Z.z. uverejňujeme

súhrnnú správu obsahujúcu zákazky s nízkou hodnotou

za obdobie júl – september 2012

za obdobie október - december 2012

za obdobie január - marec 2013

za obdobie apríl - júl 2013

za obdobie august - október 2013

za obdobie október - december 2013

za obdobie január - marec 2014


Ponuka prebytočného hnuteľného majetku


 
Dátum poslednej aktualizácie: 8.7.2014                   postmaster@nmg.sk