Dokumenty NMG zverejnené na základe zákona č. 546/2010 Zz.od 1. 11. 2011 sú zverejnené dokumenty dostupné na tejto adrese


Dokumenty zverejnené od decembra 2014 nájdete tu:


číslo zmluvy názov zmluvy predmet zmuvy podpísal za NMG zmluvná strana vo veci zm podpísaná dňa link
KZ_12_2014 Kúpna zmluva č. 12/2014 nákup predmetov Iveta Kaczarová / riaditeľka Anna Dymová 26.11.2014 http://nmg.sk/2014/zverejnenie/kz_12_2014_Dymova.pdf
KZ_13_2014 Kúpna zmluva č. 13/2014 nákup predmetov Iveta Kaczarová / riaditeľka Ján Preisler 26.11.2014 http://nmg.sk/2014/zverejnenie/kz_13_2014_Preisler.pdf
KZ_14_2014 Kúpna zmluva č. 14/2014 nákup predmetov Iveta Kaczarová / riaditeľka Ján Dymo 26.11.2014 http://nmg.sk/2014/zverejnenie/kz_14_2014_Dymo.pdf
DZ_14_2014 Darovacia zmluva č.14/2014 darovanie predmetu Iveta Kaczarová / riaditeľka Zsuzsa Pannonhalmi 4.12.2014 http://nmg.sk/2014/zverejnenie/DZ_19_PannonhlamiZsuzsa.pdf
ZMVYP_14_2014 Zmluva o výpožičke výpožička zb. predmetov Iveta Kaczarová / riaditeľka Attila Agócs /riaditeľ Hradného múzea vo Fiľakove 2.12.2014 http://nmg.sk/2014/zverejnenie/zm_vyp14_2014_HMF.pdf
KZ_15_2014 Kúpna zmluva č. 15/2014 nákup predmetov Iveta Kaczarová / riaditeľka Daniel Gubala 11.12.2014 http://nmg.sk/2014/zverejnenie/KZ_15_Gubala.pdf
KZ_10_2014 Kúpna zmluva č. 10/2014 nákup predmetu Iveta Kaczarová / riaditeľka Helena Slavíková 20.11.2014 http://nmg.sk/2014/zverejnenie/KZ_10_Slavikova.pdf
DZ_15_2014 Darovacia zmluva č. 15/2014 darovanie predmetu Iveta Kaczarová / riaditeľka Helena Slavíková 20.11.2014 http://nmg.sk/2014/zverejnenie/DZ_15_Slavikova.pdf
KZ_01_2014 Kúpna zmluva č. 01/2014 nákup predmetu Iveta Kaczarová / riaditeľka Zoltán Agócs 5.11.2014 http://nmg.sk/2014/zverejnenie/KZ_01_Agocs.pdf
KZ_02_2014 Kúpna zmluva č. 02/2014 nákup predmetu Iveta Kaczarová / riaditeľka Dominik Hlinka 12.11.2014 http://nmg.sk/2014/zverejnenie/KZ_02_Hlinka.pdf
KZ_03_2014 Kúpna zmluva č. 10/2014 nákup predmetu Iveta Kaczarová / riaditeľka F. Balogh Erzsébet 10.11.2014 http://nmg.sk/2014/zverejnenie/KZ_03_FBalogh.pdf
KZ_04_2014 Kúpna zmluva č. 04/2014 nákup predmetu Iveta Kaczarová / riaditeľka Herenyik Zsuzsa 11.11.2014 http://nmg.sk/2014/zverejnenie/KZ_04_Herenyik.pdf
KZ_05_2014 Kúpna zmluva č. 05/2014 nákup predmetu Iveta Kaczarová / riaditeľka Teodor Buzu 16.11.2014 http://nmg.sk/2014/zverejnenie/KZ_05_Buzu.pdf
KZ_06_2014 Kúpna zmluva č. 06/2014 nákup predmetu Iveta Kaczarová / riaditeľka Edita Voločšuková 19.11.2014 http://nmg.sk/2014/zverejnenie/KZ_06_Voloscukova.pdf
KZ_07_2014 Kúpna zmluva č. 07/2014 nákup predmetu Iveta Kaczarová / riaditeľka Dominika Lehocká 26.11.2014 http://nmg.sk/2014/zverejnenie/KZ_07_Lehocka.pdf
KZ_08_2014 Kúpna zmluva č. 08/2014 nákup predmetu Iveta Kaczarová / riaditeľka Stepanov Toll Eleonóra 16.11.2014 http://nmg.sk/2014/zverejnenie/KZ_08_Stepanov.pdf
KZ_09_2014 Kúpna zmluva č. 09/2014 nákup predmetu Iveta Kaczarová / riaditeľka Helena Slavíková 17.12.2014 http://nmg.sk/2014/zverejnenie/KZ_09_Ungureanu.pdf
KZ_11_2014 Kúpna zmluva č. 11/2014 nákup predmetu Iveta Kaczarová / riaditeľka Svetozár Králik 12.11.2014 http://nmg.sk/2014/zverejnenie/KZ_11_Kralik.pdf

_________________________________________________________

Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky:  Kovové skriňe so žalúziovými dverami a nadstavce

Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky:  Trienále akvarelu - tlač katalógu 300 ks

Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky:  Medzinárodné keramické sympózium - tlač katalógu 300 ks

_________________________________________________________

V zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 91/2012 Z.z. uverejňujeme

súhrnnú správu obsahujúcu zákazky s nízkou hodnotou

za obdobie júl – september 2012

za obdobie október - december 2012

za obdobie január - marec 2013

za obdobie apríl - jún 2013

za obdobie august - október 2013

za obdobie október - december 2013

za obdobie január - marec 2014

za obdobie apríl - jún 2014

za obdobie júl - september 2014

za obdobie október - december 2014


Ponuka prebytočného hnuteľného majetku 
Dátum poslednej aktualizácie: 9.12.2014                   postmaster@nmg.sk