Dokumenty NMG zverejnené na základe zákona č. 546/2010 Zz.

2017

Plán verejného obstarávania na rok 2017
___________________________________________________

2016

Plán verejného obstarávania na rok 2016

___________________________________________________

2015

Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky:  Zabezpečenie revízie EZS v depozite Vajanského, Lučenec

Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky:  Reštaurovanie olejomaľby Františka Gyurkovitsa "Vyhrabávanie mŕtvol"


_________________________________________________________

2014

Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky:  Oprava EZS v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci

Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky:  Kovové skriňe so žalúziovými dverami a nadstavce

Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky:  Trienále akvarelu - tlač katalógu 300 ks

Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky:  Medzinárodné keramické sympózium - tlač katalógu 300 ks

_________________________________________________________

V zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 91/2012 Z.z. uverejňujeme

súhrnnú správu obsahujúcu zákazky s nízkou hodnotou

za obdobie január - marec 2017

za obdobie október - december 2016

za obdobie júl - september 2016

za obdobie apríl - jún 2016

za obdobie január – marec 2016

za obdobie október - december 2015

za obdobie júl - september 2015

za obdobie apríl - jún 2015

za obdobie január – marec 2015

za obdobie október - december 2014

za obdobie júl - september 2014

za obdobie apríl - jún 2014

za obdobie január - marec 2014

za obdobie október - december 2013

za obdobie august - október 2013

za obdobie apríl - jún 2013

za obdobie január - marec 2013

za obdobie október - december 2012

za obdobie júl – september 2012 
Dátum poslednej aktualizácie: 9.5.2017                   postmaster@nmg.sk