Články: 


Rómski muzikanti v Novohrade  
autor: Michaela Škodová, 8. novembra 2012

Hudba vznikala v súlade s prírodou a bola súčasťou ľudského života už od nepamäti. Zrodila sa ako výraz meniacej sa nálady človeka a stala sa tak prostriedkom na vyjadrenie silných emócií, pozitívnych i negatívnych. Sprevádzala ľudstvo pri dôležitých životných udalostiach a pomohla ľahšie prekonať trápenie.

Najstaršia správa o rómskom hudobníkovi na území Uhorska, ktorý hral na lutne kráľovnej Beatrix, pochádza z roku 1489, v roku 1525 vyhrávali rómski muzikanti na Hatvanskom sneme. Rómske hudby sa tešili obľube uhorskej šľachty natoľko, že usádzali na svojich pozemkoch celé hudobnícke rodiny.. (čítajte viac)

 

Fašiangy    
autor: Michaela Škodová, 16. februára 2012

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Málokto však vie, že jej slová nie sú úplne pravdivé. Po správnosti nasleduje po Fašiangoch Veľká noc a presne sedem týždňov po Veľkej noci prichádzajú turičné sviatky. 

Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame...  (čítajte viac)Mbulu ngulu - krásni a tajomí strážcovia duší v múzeu    
autor: Michaela Škodová, 10. júla  2011

Kmeň Kota produkoval v minulosti veľké množstvo sôch predkov mbulu-ngulu. Tieto dvojdimenzionálne sošky sú vyrobené z mäkkého dreva, na ich povrch sa aplikoval kov - pri starších objektoch sú to pradienka železného drôtu, pri novších...  (čítajte viac)


Jarné sviatky   
autor: Michaela Škodová, 3. apríla 2012

Obyčaje jarného cyklu boli v minulosti zamerané na pozitívne ovplyvnenie nastávajúcich zmien v prírode, na zabezpečenie prosperity ešte pred začiatkom jarných prác na poli a na zaistenie očakávanej úrody. Ich súčasťou boli.. (čítajte viac)

 

postmaster@nmg.sk