2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008


Výstavy v roku 2009 
Zoznam výstav, tlačové správy a fotografie.  Kliknutím na vysvietený odkaz prejdete na fotoprezentáciu.

Majster Pavol z Levoče  (4. 12. 2008 -  31. 1. 2009)Open Art 2008, XIII.  Cered - Salgótarján Medzinárodné sympózium  (10. 2. 2009 - 1. 3. 2009)Pozdrav z Lučenca  (6. 3. -  5 . 4. 2009)Dušan Krnáč:  Anticomics - Iventúra   (9. 4. -  10 . 5. 2009)Anikó Varga -  Premeny textilu   (16. 5. - 6. 7. 2009)Szabóov grafický Lučenec  (7. 6. - 30. 6. 2009) Návraty 2009  (4. 7. - 2. 8. 2009)Ako sa deti obliekali  (15. 7. - 11. 10. 2009)Keramické Sympózium Lučenc - Kalinovo  (6. 8. - 13. 9. 2009)Krása dreva  (21. 9 - 11. 10. 2009)Pravidlá a výnimky  (13. 10. - 10. 11. 2009)Štipka šafránu pre dušu  (17. 10. - 10. 11. 2009)333  - výstava keramiky na Ministerstve Kultúry v Prahe  (2. 11 . - 22. 11. 2009) Milota Havránková - výber z tvorby   (11. 11. - 13. 12. 2009)Stredoveká kuchyňa v archeologických nálezoch  (16. 12. 2009 - 31. 1. 2010)
Stredoveká kuchyňa v archeologických nálezoch

Výstava zo zbierok Archeologického a Historického múzea  SNM v Bratislavedoplnená exponátmi zo zbierok NMG. 

16. december 2009 – 31.1.2010, vernisáž dňa 16. 12. 2009 o 16,00 hod.

 Autori výstavy: PhDr. Adrián Vallašek, PhDr. Klára Fűryová

 Výstava prostredníctvom predmetov z archeologických nálezov a dobových vyobrazeníprístupnou formou oboznamuje s funkciou stredovekej kuchyne, spôsobmi používania rozmanitého kuchynského i stolového riadu. Podáva obraz o vývoji kuchyne na Slovensku, o jej odlišnostiach v dedinskom a mestskom prostredí. Informuje o kultúre stolovania,  o najpoužívanejších nápojoch, o najrozšírenejších potravinách a koreninách, ktoré v období stredoveku pri príprave jedál požívali. Množstvo zaujímavých archeologických nálezov vhodne dopĺňa rekonštrukcia stredovekej takzvanej čiernej kuchyne, u nás rozšírenej prostredníctvom kláštorov. Súčasťou výstavy sú aj exponáty z archeologických zbierok Novohradského múzea a galérie v Lučenci.

_________________________________________________________________________________________________________

Milota Havránková - výber z tvorby

Fotografická výstava pri príležitosti Mesiaca fotografie

Milota Havránková absolvovala na FAMU v Prahe odbor fotografie. Od roku 1989 je spoluzakladateľkou katedry výtvarnej fotografie na VŠVU v Bratislave, kde pôsobila ako pedagogička a neskôr aj na FAMU v Prahe. Počas svojej pedagogickej kariéry sa stala docentkou a profesorkou. Za svoju tvorbu získala niekoľko medzinárodných ocenení, naposledy v roku 2008 Krištáľové krídlo v kategórii výtvarné umenie.

Od konca 60-tych rokov sa systematicky venovala tzv. voľnej fotografii, v ktorej nachádzala nové formy a spôsoby vyjadrenia svojich zámerov. Usilovala sa zachytiť predovšetkým svoj vnútorný svet, vlastné pocity o sebe, svojich najbližších, o vzťahu k ľuďom, veciam, k životu a vôbec o medziľudskej komunikácii. Často prekračovala hranice fotografie a vytvárala novátorské diela s využitím možností filmu, videa, úžitkového umenia a performance.

Svoje foto-tlače preniesla na textilné materiály, ktoré potom využívala na navrhovanie odevných kreácií, kde dosiahla aj dizajnérsky úspech. Vytvorila aj série  veľkoplošných fotografií do interiérov. 

Svojím tvorivým prístupom významne ovplyvnila a inšpirovala veľkú časť strednej a mladej generácie slovenských fotografov, ktorí vošli do povedomia  ako „slovenská nová vlna“.

Autorská výstava v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci je príležitosťou zoznámiť sa s jednou z najvýznamnejších osobností slovenskej výtvarnej fotografie.

___________________________________________________________________________________________________________

Farebný štetec, výstava prác žiakov výtvarného odboru Cirkevnej ZUŠ J. Boscu v Lučenci.   (30. 11. - 13. 12. 2009)

___________________________________________________________________________________________________________

  333    (2. 11. - 22. 11. 2009)

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci sa prezentuje v priestoroch Ministerstva kultúry v Prahe kolekciou keramických diel zo svojej jedinečnej zbierky súčasnej keramiky. Výstavu s názvom „333“ tvoria diela z troch keramických sympózií v na Čechách, na Slovensku a v Maďarsku.

NMG predstavuje diela významných umelcov - sochárov a keramikov slovenskej a takisto medzinárodnej umeleckej scény. V kolekcii sú zastúpený: Andrea Čepiššáková (SR), Helena Hlušičková (ČR), Ilja Holešovský (SR), Anna Horváthová (SR), Jozef Jankovič (SR), Jong-Sook Kang (Kórea), Igor Kaplán (SR), Daniela Kosová (ČR), Adriena Kutaková (SR), Ivica Langerová-Vidrová (SR), Patricia Lay (USA), Oľga Lehmdenová (SR), Gabriela Luptáková (SR), Vladimír Oravec (SR), Ambroz Pajldhauser (SR), Mária Rudavská (SR), Remigijus Sederevičius (Litva), Jozef Sušienka (SR), Jaroslava Šicková (SR), Imrich Vanek (SR) . Uvedení autori boli účastníkmi Medzinárodného keramického sympózia, ktoré od roku 1989 každoročne prebieha v keramických závodoch v okolí Lučenca. Od roku 1994 je miestom ich tvorivého pobytu závod Žiaromat a.s. Kalinovo. Táto vzácna zbierka umeleckej keramiky vznikla vďaka pravidelnému organizovaniu sympózia, na ktorom sa okrem Novohradského múzea a galérie podieľa Slovenská výtvarná únia – Združenie keramikov Slovenska, Mesto Lučenec a závod Žiaromat a.s. Kalinovo.

Kolekcia je dôkazom rozmanitosti tvorby. Diela vznikli v neateliérovom prostredí závodov, vytvorené z hliny, kameniny,  prevažnú časť však tvoria umelecké predmety zhotovené zo žiaruvzdorného materiálu – šamotu. Táto hmota poskytuje veľa možností na výtvarné vyjadrenie a je vynikajúca na dosiahnutie požadovaného efektu. Mnohé z diel boli inšpirované výrobným programom závodu.

Unikátna zbierka umeleckej keramiky v NMG v Lučenci, ktorá je na Slovensku jedinečná, sa pravidelne vystavuje doma i v zahraničí. V 2009 bola jedna kolekcia predstavená na medzinárodnej výstave v priestoroch Komáromskej pevnosti v Maďarsku a teraz ju môžu obdivovať milovníci umenia v Prahe do 22. novembra 2009.

___________________________________________________________________________________________________________

Štipka šafránu pre dušu   (17. 10. - 8. 11. 2009)

V rámci podujatia Deň židovskej kultúry sa v priestoroch NMG otvorila dokumentárna  výstava zo zbierok Mestkého múzea vo Fiľakove, NMG v Lučenci a z materiálov Štátneho archívu Banská Bystrica – pobočka Lučenec.  Realizovala sa v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci.

___________________________________________________________________________________________________________

Pravidlá a výnimky   (13. 10. - 11. 11. 2009)

Autor projektu : Prof. Ľudovít Hološka,   kurátori výstavy : Viera MargetováMarek Urbanovský

Projekt "Pravidlá a výnimky" prezentuje vizualizované úvahy maliara a pedagóga Ľudovíta Hološku a práce jeho študentov - absolventov bakalárskeho, magisterského a doktorandského studia na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a VŠVU v Bratislave. Výstava predstavuje 20 mladých maliarov - vyzreté výrazné individuality, ktoré prezentujú vlastné subjektívne svety. Po expozíciach v Bratislave, Banskej Bystrici, v poľskom Olsztyne, v Rimavskej Sobote a moravskom Uherskom Hradišti výstavu v Novohradskom múzeu a galérii. K výstave je vydaný obsiahly katalóg, ktorý kompletne predstavuje každého vystavujúceho autora s textami Ľudovíta Hološku.

___________________________________________________________________________________________________________

Krása dreva

Autorská výstava Dušana Hutku  - výtvarníka - rezbára  (21. 9. - 11. 10. 2009 )

Dušan Hutka sa narodil v Rožňave, mladosť prežil v Revúcej a od roku 1982 pôsobí v Tisovci. Vyštudoval prírodovedný odbor a k výtvarnému umeniu ho doviedla osobná záľuba. Od detstva ho fascinoval les, drevo a najmä samorasty. Už ako chlapec ich zbieral a hľadal v nich tvary, ktoré mu pripomínali postavy, zvieratá, predmety a javy. Postupne ich začal dotvárať. Rešpektuje drevo, jeho prirodzené tvary, ich štruktúru a v záujme ich výsledného efektu niečo im aj pridáva.

Drevo málokedy prifarbuje, len ho lakuje a kombinuje s kovom a kameňmi. Témou jeho diel sú rastlinné, prírodné, figurálne i architektonické motívy, ktoré majú presah do úžitkových tvarov – stolík, stolček, kreslo, lavica, podstavec. Dušan Hutka sa stal tvorcom so svojským umeleckým vyjadrovacím štýlom. Jeho snahou je potešiť, inšpirovať a pripomenúť spätosť človeka s prírodou.

____________________________________________________________________________________________________________

XXI. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo 2009

 Novohradské múzeum a galéria v Lučenci od roku 1989 organizuje medzinárodné keramické sympózium. Od 6. júla 2009 sa začal tvorivý pobyt účastníkov XXI. ročníka v závode Žiaromat, a.s. Kalinovo. Zúčasňujú sa ho autorky zo Slovenska : Andrea Čepiššáková, Lucia Fabianová Strassnerová, Jarmila Mitríková, Viera Igriciová, Marketa Nováková a Eva Masaryková. Materiálom na tvorbu je šamotová hlina, ktorá poskytuje jedinečnú možnosť výtvarného prejavu. Špecifikom podujatia sú neateliérové podmienky - pracuje sa priamo v priestoroch závodu. Vzniknuté diela budú vystavené v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci v dňoch 6. 8. - 13. 9. 2009.

____________________________________________________________________________________________________________

Ako sa deti obliekali - výstava zo zbierok NMG   (15. júla - 21. septembra 2009)

Výstava v Novohradskom múzeu a galérií v Lučenci približuje prostredníctvom predmetov z vlastného zbierkového fondu a autentického fotografického materiálu tradičný ľudový odev z vybraných lokalít novohradského regiónu /Ábelová, Nedelište, Turie Pole, Horný Tisovník, Hradište, Lupoč, Stará Halič, Rapovce,.../. Zastúpený je aj odev  detí a odevné doplnky  z malomestského a dedinského prostredia od prvých desaťročí do 50. rokov 20. storočia. Výstava zachytáva rozpätie života od novorodenca, predškolský a školopovinný vek. Doplnkom odevov sú predmety súvisiace so svetom detí – drevená kolíska, prútený kočík, detský vyrezávaný nábytok, smaltovaný a hlinený riad, hračky a staré učebnice. Na výstave je použitá fotodokumentácia zo zbierok Novohradského múzea a galérie, reprodukcie fotografií Karola Plicku a snímky z rodinných fotoalbumov s láskavým dovolením majiteľov.

     Detský odev sa dedil, prešíval, často sa zhotovoval zo staršieho odevu dospelých. To sú zároveň príčiny, prečo sa detský ľudový odev vyskytuje v zbierkach múzeí v malom počte a len zriedkavo sa vystavuje. Ojedinelá výstava je určená deťom , ale i rodičom a starým rodičom. Zároveň je obohatením programovej ponuky XIV. ročníka Medzinárodného novohradského folklórního a gastronomického festivalu.

____________________________________________________________________________________________________________

Návraty 2009  
(4. 7. - 2. 8. 2009)

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci pripravilo pre návštevníkov letnú nostalgickú výstavu zo svojich zbierok s názvom „Návraty“. Je zameraná na diela jubilujúcich výtvarníkov úzko spätých s mestom a regiónom Novohrad. Výber autorov je rozmanitý nielen z hľadiska výtvarného prejavu, ale aj z celoštátneho a medzinárodného významu. Svojimi prácami sa prezentujú Janko Alexy, Gyula Fábián, Ernő Fischer, Gustáv Gerő, Ladislav Gandl, Viliam Christ a Matej Martinko Vágás.

Osobitný priestor je venovaný výberu z tvorby Oskara Winklera, známeho lučenského architekta, podľa ktorého je pomenovaná aj Stredná priemyselná škola stavebná v Lučenci. V našom meste sa nachádza množstvo budov nesúcich jeho rukopis. Najznámejšie sú Dom kultúry B. S. Timravy a starý areál OÚNZ .

Na výstave majú svoje zastúpenie aj diela v súčasnosti žijúcich a tvoriacich autorov Eduarda Antala a Ladislava Bódiho.

Eduard Antal oslávil 80. narodeniny. Vo svojej tvorbe sa venuje geometricky tvarovanej štylizácii s využívaním čistých línií a patrí k medzinárodnému Klubu konkrétistov. Na výstave sa prezentuje dielami zo 60.-tych rokov.

Akademický sochár Ladislav Bódi v októbri dovŕši 65 rokov. Žije a tvorí v Kremnici a venuje sa najmä medailérskej tvorbe. V kolekcii vystavených prác sa zameral na rozmanité témy /príroda, história, literatúra, hudba, osobnosti/, ktoré spracoval vo forme plakiet.

____________________________________________________________________________________________________________

Szabóov grafický Lučenec  11. - 30. jún 2009, vernisáž : 11.6.2009 o 10,00 hod.

XII. ročník celoslovenskej a V. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

 Prehliadka sa každoročne realizuje v spolupráci s Mestom Lučenec s cieľom upriamiť pozornosť tvorcov na grafickú výtvarnú techniku a dostať do povedomia verejnosti významnú osobnosť Novohradu – maliara a grafika Júliusa Szabóa.  V tomto roku sa do súťaže zapojilo 35 základných, základných umeleckých a stredných škôl zo Slovenska a Slovinska. Súťažilo sa v siedmich vekových kategóriách. Odborná porota pod vedením akad. mal. Petra Kocáka na výstavu vybrala 231 grafických prác, z ktorých 39 ocenila. Slávnostné vyhodnotenie súťažnej prehliadky sa uskutoční v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci v rámci vernisáže výstavy za prítomnosti členov poroty a ocenených autorov.

____________________________________________________________________________________________________________

Premeny textilu

Výber z tvorby textilnej výtvarníčky Varga Anikó z Pásztó /MR/

Anikó Varga - žije v Pásztó, mestečku na juhu Novohradu v Maďarsku. Je profesorkou na  Katedre textilu Umeleckej univerzity Moholya - Nagya v Budapešti.  

Absolvovala viacero výstav v Maďarskej republike a v zahraničí v Paríži, Viedni, Prahe a Sofii.

Výstava v Novohradskom múzeu a galérii prezentuje výber z jej doterajšej tvorby. Časť vystavených diel tvoria autorkine študentské práce, nachádzame medzi nimi šaty z pokrčeného papiera, textilné návrhy ocenené na medzinárodnej súťaži v Paríži, ale aj priemyselne vyrobený textil. Významné sú aj jej nové práce vytvorené v rámci projektu, kde hlavný námet čerpala z fotiek, ktoré urobila v areáli rumoviska v Pásztó. Nachádzame tu aj priestorové textilné inštalácie, v ktorých je dôležitým prvkom hra svetla, tieňov a vrstiev. Pri niektorých prácach sú prezentované aj návrhy a tak máme možnosť sledovať proces tvorivej činnosti autorky. Každý jeden priestor výstavy ukazuje inú jednotu umeleckého zámeru a štýlu, čo predstavuje mnohotvárnosť v tvorbe Varga Anikó

____________________________________________________________________________________________________________

Dušan Krnáč - ANTICOMICS – Inventúra

Výber z tvorby autora pri príležitosti jeho životného jubilea    (9. 4. - 10. 5. 2009)

Kurátorka výstavy: Mgr. Gabriela Garlatyová

 Dušan Krnáč, rodák z Lučenca, pôvodným povolaním pedagóg, od r. 1993 pôsobí v slobodnom povolaní ako scénický výtvarník, grafický dizajnér a režisér. Je členom Slovenskej výtvarnej únie a Zväzu maďarských výtvarných umelcov na Slovensku..
Výstava v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci je jeho retrospektívnou výstavou  pri príležitosti životného jubilea. Dlhoročný projekt Totalcomics je predstavený v súvislosti s jeho predošlými záznamami a znakoslovím, ktoré sa v jeho obrazoch dlhodobo tvorilo. D. Krnáč je zaujímavým autorom, ktorý prechádza cez vizuálne kvality výtvarného umenia, cez performanciu, akciu , prestupuje do sveta divadla, scénografie. V koncepte Anticomicsu, Minimalcomicsu a Totalcomicsu sa spájajú prístupy konceptuálneho umenia s klasickou maľbou a kresbou. Jeho hlavným zámerom nie je maľovať pekné príbehy, ale skôr karikatúry a ironické podobenstvá.
Jeho tvorba bola prezentovaná na 11 samostatných a 7 kolektívnych výstavách, z nich 3 v zahraničí.     

____________________________________________________________________________________________________________

Poznaj a chráň  NATURA  2000

Výstava zo zbierok Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši

14. 4. - 10. 5. 2009 

Slovensko svojimi prírodnými hodnotami patrí k najbohatším krajinám Európy. Z nášho územia je známych viac ako 11 000 rastlinných a viac ako 28 000 živočíšnych druhov. Zásahom človeka do prírody niektoré z nich vyhynuli, mnohé sú ohrozené, alebo sa vyskytujú len ojedinele. Preto sa u nás buduje sieť chránených území – národné parky, chránené krajinné oblasti a maloplošné chránené územia. Vstupom do Európskej únie aj Slovensko prijalo európsky systém ochrany prírody – Natura 2000.

Výstava zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši predstavuje sústavu území vyhlásených na ochranu voľne žijúcich živočíchov, rastlín a ich biotopov, ktoré sú na území členských štátov Európskej únie vzácne alebo ohrozené.

Výstava informuje aj o chránených vtáčích územiach a územiach európskeho významu na Slovensku. 

______________________________________________________________________________________________

Pozdrav z Lučenca

Autorská výstava lučenského výtvarníka Ervina Gerőa

6. 3. – 5. 4. 2009, vernisáž: 6. marec 2009 o 16,30 hod.

Kurátor výstavy : Mgr. Pavol Jaroslav Králik

Ervin Gerő – pôvodným povolaním staviteľ a pedagóg sa popri práci dlhé desaťročia venuje výtvarnej činnosti. Jeho profesia ovplyvnila celú jeho tvorbu. Hlavnou témou autorových obrazov sú mestá, historická architektúra a pamätníky európskych miest. Najpočetnejšie sú zastúpené  mestá – Banská Štiavnica, Lučenec, Banská Bystrica a Kremnica. Dojmy zo zahraničných ciest tvoria samostatnú kolekciu – Praha, Viedeň, Mníchov, Dubrovník, Sarajevo a mnoho ďalších. Súčasťou výstavy sú aj portréty jeho priateľov. Pri spracovaní  tém využíva najmä kresbu, kolorovanú kresbu a akvarel, kde spoločnými rysmi je realistická tvárnosť a lahodná farebnosť.  
Od roku 1953 do roku 2008 bola jeho tvorba prezentovaná na 60 výstavách, z nich 21 sa uskutočnilo v zahraničí /Česká republika, Maďarsko, Rakúsko/.  Výstava v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci predstavuje súborné dielo autora.   

______________________________________________________________________________________________

Cered - Salgótarján Medzinárodné Sympózium   (10. 2. - 1. 3. 2009)

V roku 2008 od 4. do 14. augusta sa konal v poradí už XIII. ročník medzinárodného sympózia v neďalekej pohraničnej obci Cered (Maďarsko). Inšpiráciou pre umelcov boli staré okenné tabule, ktoré sa tvorivým prístupom autorov zmenili na plastiky, grafické diela, filmové a fotografické inštalácie.  Okrem toho si v grafickom ateliéri mohli vytvoriť bibliofílie a lepty.

Umelci:   Szemethy Imre, grafik - Maďarsko                 Magyar Mónika, grafik - Maďarsko                         Szőcs Géza, grafik - Maďarsko
                 Shah Timor, tvorca filmov - Maďarsko      
Kalocsai Enikő, maliarka – Maďarsko                  Jozef Suchoza, sochár - Slovensko  
                 
Petra Richar, grafik - Rakúsko                Renate Rosenbauer, maliarka  - Rakúsko             Harald Gmeiner, maliar - Rakúsko
                
Sánta László, maliar - Maďarsko                 Kun Cecília, maliarka - Maďarsko                          Fürjesi Csaba, maliar - Maďarsko

OPEN ART  -   Verejné medzinárodné sympózium

Cieľom sympózia bolo, aby jedenásti umelci pozvaní z rôznych krajín tvorili v jednom spoločnom priestore v určenom čase. Počas ôsmich týždňov mohli pracovať na 2 x 2 metrových veľkoformátových plátnach ľubovoľnou technikou. Tvorivý proces bol verejný (od 1. októbra do 30. novembra 2008), návštevníci Novohradského historického múzea v Salgótarjáne mohli sledovať, ako počas dvoch mesiacov realizujú umelci svoje monumentálne diela. Na tomto nezvyčajnom podujatí bolo zaujímavé sledovať odlišné štýly jedenástich výtvarníkov a ich vzájomné ovplyvňovanie sa. Veľká výstavná sieň v Novohradskom historickom múzeu sa premenila na spoločný ateliér – táto udalosť priniesla nevšedné situácie. Okrem kvalitnej práce a vzájomného inšpirovania sa tvorivý proces sprevádzala dobrá nálada. 

Usporiadatelia (Umelecký spolok Ars Longa, Cered) neurčili okrem miesta, času a veľkosti plátna žiadne iné kritériá. Autori si mohli sami vybrať tému a techniku pre svoje diela a sami si mohli určiť, koľko času venujú práci. Všetci účastníci a aj usporiadatelia jednoznačne privítali myšlienku pokračovať v tomto podujatí aj v budúcnosti.

Umelci:   Petra Richar, Viedeň, Rakúsko                  Renate Rosenbauer Viedeň, Rakúsko         Harald Gmeiner, Wolfurt - Vorarlberg, Rakúsko     
Jozef Suchoza, Banská Bystrica, Slovensko           Tóth József, Košice, Slovensko                 Szabó Ottó, Košice, Slovensko        

Palik Eszter, Budapesť, Maďarsko                Kalocsai Enikő, Salgótarján, Maďarsko            Kun Cecília, Budapesť, Maďarsko      
Fürjesi Csaba, Budapesť, Maďarsko                                                                                             
Sánta László, Cered, Maďarsko        

_______________________________________________________________________________________________________


 
postmaster@nmg.sk