2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Výstavy v roku 2008


 

Majster Pavol z Levoče  (4. 12. 2008 -  31. 1. 2009)Pinocchio a jeho kamaráti (9. 10. - 23. 11. 2008),  Premeny  (14. 10. - 2. 11. 2008) XX. Medzinárodné keramické sympózium  Lučenec - Kalinovo  (7. 8. - 30. 9. 2008)Návraty 2008  (4. 6. - 3. 8. 2008)Szaboóv grafický Lučenec  (16. 6. - 30. 6. 2008)Ohlasy  secesie  ( 9. 5. - 15. 6. 2008)Putovné múzeum totality  (15. 5. - 15. 6. 2008)CHKO Cerová vrchovina vo svetle vedy  (3 - 15. 6. 2008)Grafické dotyky Višegradskej štvorky  (3 - 30. 4. 2008)Čaro historickej výšivky  (22. 2. - 30. 03. 2008)IX. Trienále Akvarelu  ( 12. 12. 2007 - 17. 2. 2008)

Majster Pavol z Levoče – život, dielo, doba   (4. 12. 2008 - 31. 1. 2009)

Výstava zo zbierok Spišského múzea v Levoči.  
Autorka výstavy : PhDr. Mária Novotná
   
     Majstra Pavla a jeho tvorbu nemožno plne pochopiť bez poznania prostredia, v ktorom pôsobil. Svoj talent mohol všestranne rozvinúť len preto, že v Levoči našiel ekonomicky silné a kultúrne vyspelé prostredie poskytujúce mu mnohé objednávky. Jeho pobyt v tomto meste je písomne doložený v rokoch 1506 – 1537. V dome, v ktorom žil a tvoril najmenej 30 rokov, je jeho dielu venovaná expozícia Spišského múzea v Levoči.

      V prvých dvoch desaťročiach 16. storočia Majster Pavol realizoval monumentálne diela – oltáre /sv.Barbory v B.Bystrici, sv.Mikuláša, Narodenia, sv.Anny, sv.Jánov a hlavný oltár Farského kostola v Levoči, sv.Vavrinca v Hrabušiciach, sv.Margity v Mlynci, sv.Juraja v Spišskej Sobote/. V ďalšom desaťročí je jeho tvorba inšpirovaná renesančnými ideami viedenských sochárov, čo sa najviac prejavilo v jeho komornejších dielach pre mestá Sabinov, Prešov a Bardejov.

     Majster Pavol bol jedným z najpoprednejších neskorogotických sochárov v Európe. Zápas o záchranu jeho sochárskeho diela sa začal v 2.polovici 19.storočia. Súčasťou reštaurátorských prác bolo aj vyhotovenie odliatkov a kópií jeho najdôležitejších diel. Tie sa uplatnili v expozícii starého umenia v Slovenskej národnej galérii, boli súčasťou Československého pavilónu na svetových výstavách v Bruseli /1958/ a Montreali /1967/ a mnohé z nich tvoria základ expozície Spišského múzea v Levoči.      Výstava v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci prostredníctvom faksimilných kópií predstavuje najvýznamnejšie diela Majstra Pavla z Levoče.
_________________________________________________________________________________

     Pinocchio a jeho kamaráti  (9. október – 23. november 2008)

Výstava zo zbierok SNM – Múzea bábkarskych kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň

Kurátor výstavy: Mgr. Helena Ferencová,  Mgr. Erika Antolová

Výstava približuje návštevníkom vznik a vývoj bábkového divadla a detskej hračky na Slovensku. Marionety slovenských ľudových bábkarov dopĺňajú aj bábky Wayang z Indonézie. Súčasnosť divadelníctva na Slovensku prezentujú exponáty z profesionálnych bábkových divadiel v Žiline, Nitre,  Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Históriu hračiek dokumentujú  drevené hračky z minulosti. Kolekciu  dopĺňajú ukážky aj od súčasných výrobcov.

Výstava je určená širokej  verejnosti, všetkým, ktorí milujú krásu umeleckého prejavu a zamýšľajú sa nad úlohou hračky v rukách dnešného dieťaťa.

V rámci prehliadky výstavy budú mať detskí návštevníci možnosť vyskúšať si hru s bábkami. Tvorivé dielne poskytnú priestor na vyhotovenie bábok podľa vlastnej fantázie.

_________________________________________________________________________________________________

  XX. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo 2008   ( 7. august – 30. september 2008 )

Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo organizuje Novohradské múzeum a galéria v Lučenci od roku 1989 v spolupráci so Slovenskou výtvarnou úniou – Združením keramikov Slovenska, Mestom Lučenec a závodom Žiaromat, a.s. Kalinovo.

Podujatie je výnimočné pre neateliérové továrenské podmienky, využívanie žiaruvzdorného materiálu šamotu a pre možnosť vypaľovať vzniknuté diela vo veľkokapacitných peciach.

Výsledky tvorivého pobytu účastníkov sympózia sú prezentované na výstave v priestoroch Novohradského múzea a galérie. Na XX. ročníku tejto výstavy sa svojimi dielami predstavia: Ilja Holešovský, Ivica Markovičová a Anna Horváthová (Slovensko), Petra Šťastná (Česká republika), Schrammel Imre (Maďarsko), Remigijus Sederevicius (Litva) a Rina Kimche (Izrael).

Každý zúčastnený autor obohatí  unikátnu zbierku súčasnej keramiky našej inštitúcie svojim dielom.                                         NÁVRATY  2008   (4. júl – 3. august 2008)

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci dňa 4. 7. 2008 sprístupňuje pre širokú verejnosť aj výstavu „Návraty 2008“. Nadväzuje pritom na tradíciu – zo zbierok inštitúcie predstaviť návštevníkom diela jubilujúcich výtvarných umelcov, ktorých život alebo tvorba je úzko spätá s novohradským regiónom. Táto výstava je prezentáciou diel Miloša Bazovského, Ľudovíta Čecha, Františka Gyurkovitsa, Eduarda Putru., Gyulu Rudnayho, Gyulu Rusztiho,  a Karola Supa.


                                   SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC  (19. 6. - 30. 6. 2008)

Súťažná prehliadka „Szabóov grafický Lučenec“ sa každoročne realizuje v spolupráci s Mestom Lučenec a jeho poslaním je upriamiť pozornosť tvorcov na grafickú výtvarnú techniku a dostať do povedomia širokej verejnosti významnú osobnosť Novohradu – maliara a grafika Júliusa Szabóa.

Súťaží sa v siedmich vekových kategóriách. V tomto roku svoje práce zaslali žiaci a študenti z 50-tich základných, základných umeleckých a stredných škôl zo Slovenska, Maďarska, Slovinska, Ukrajiny a Českej republiky. Odborná porota pod vedením akademického maliara Pavla Bleya na výstavu vybrala 290 grafických prác, z ktorých 35 ocenila. Vyhodnotenie súťažnej prehliadky sa uskutoční v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci v rámci vernisáže výstavy dňa 19. júna 2008 o 10,00 hod. za prítomnosti členov poroty a autorov ocenených grafických diel.


                                              Putovné múzeum totality  (15. 5. - 15. 6. 2008)

Výstava Súkromného gymnázia v Lučenci dokumentujúca 50. – 60. roky histórie Československa.                                   
      CHKO Cerová vrchovina vo svetle vedy  (3 - 15. 6. 2008)

Výstava je zameraná na výskum a monitoring rastlinstva, živočíšstva a biotopov. Prezentuje seminárne a diplomové práce študentov stredných a vysokých škôl v spolupráci s CHKO Cerová vrchovina v R. Sobote.


                                                      Ohlasy secesie   (9. 5. - 15. 6. 2008)

             Výstava secesných umelecko-remeselných výrobkov  v zbierkach Novohradského múzea a galérie V Lučenci doplnená fotodokumentáciou secesnej architektúry Lučenca a okolia.  Secesia bola umeleckým slohom prelomu 19. a 20. storočia a posledným univerzálnym slohom, ktorý  ovládol architektúru, všetky odvetvia výtvarnej tvorby, hudbu a umelecké remeslo.

Vystavené predmety sú výlučne zo zbierok našej inštitúcie a väčšina z nich je verejne prezentovaná po prvý raz. Nie všetky  boli zhotovené v Lučenci, ale tvorili súčasť meštianskych domácnosti. Výstava je prezentáciou úžitkových a dekoratívnych predmetov z rôznych materiálov – sklo, porcelán, keramika, kov, drevo. Zastúpená je tu nábytková tvorba, bytové doplnky a knižná väzba. Smaltované, ručne dekorované predmety sú z produkcie dvoch zaniknutých lučenských smaltovní, ktoré boli prvými  v Uhorsku. Jedinečnú kolekciu tvoria sklenené predmety  vyrobené v okolitých sklárňach /Zlatno, Utekáč, Katarínska Huta/. Veľká časť kameniny pochádza zo známej výrobne v Kremnici. Niektoré predmety sú vyrobené v Nemecku a na území dnešného Maďarska.

Kolekcia je doplnená fotodokumentáciou secesných budov v Lučenci, s dôrazom na vybrané detaily. Zábery sú inšpiráciou a výzvou pre návštevníkov, aby po prehliadke vyhľadávali konkrétne budovy.                                          Grafické dotyky Višegrádskej štvorky   (3. 4. - 30. 4. 2008)

Výstava Grafické dotyky Višegrádskej štvorky je výsledkom projektu, ktorý sa realizoval s finančnou podporou Višegrádskeho fondu. Cieľom medzinárodnej výstavy je predstaviť grafické diela autorov z Českej, Poľskej, Maďarskej a Slovenskej republiky vo všetkých zainteresovaných štátoch.

     Grafika, ako jedna z foriem výtvarného prejavu poskytuje pre umelcov širokú škálu technického prevedenia námetu. V kolekcii vystavených diel sú zastúpené kresby, litografie, serigrafie, linoryty, lepty, digitálna tlač i sieťotlač. Nachádzame tu množstvo diel, v ktorých je dômyselná a niekedy až prekvapujúca kombinácia viacerých grafických techník. Výstava ponúka jedinečnú možnosť konfrontácie, dialógu a spoznávania tradícií a nových tendencií grafiky susedných krajín. Pre umelcov je príležitosťou na hľadanie spoločných znakov, resp. odlišností v ich tvorbe.


  

                                             Čaro historickej výšivky  (22. 2. - 30. 3. 2008)

     Výstava zo zbierok Slovenského národného múzea - Múzeum Betliar predstavuje ukážky rôznych techník na bytových látkach, obradných svetských a cirkevných odevoch. Niektoré z nich sú vynikajúcimi prácami vznešených žien z rodu Andrássyovcov.

     Ručné práce dávnych čias nám ponúkajú pohľad na prekvapujúco bohaté a zložité dekoratívne látky. Najčastejšie používanou niťou na vyšívanie bol hodváb žiarivých farieb, rovnako aj farebná vlna a kovové strieborné a zlaté nite. Zastúpenie majú aj šité a paličkované čipky.                                 IX. TRIENÁLE AKVARELU  (12. 12. 2007 - 17. 2. 2008)

        V Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci v konala výstava "IX.Trienále akvarelu". Je to medzinárodná súťažná prehliadka súčasnej akvarelovej tvorby. Usporadúvame ho od roku 1983 každý tretí rok s cieľom oboznámiť verejnosť s aktuálnymi tendenciami a výsledkami tvorby v tejto starobylej technike a so zámerom podnietiť záujem o akvarelovú maľbu u súčasných autorov.
Do IX.ročníka Trienále akvarelu sa svojimi prácami zapojilo 53 autorov zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Poľska. Na základe rozhodnutia poroty je vystavených 134 diel, medzi nimi aj ocenené.

        Prvé miesto získala Martina Lacová z Banskej Bystrice za dielo "3 minúty hudby". O dve druhé miesta sa delia autorky z Poľska a Maďarska a dve tretie miesta pripadli slovenským výtvarníkom. Cena primátora mesta Lučenec bola udelená maďarskému autorovi J.D.Lórántovi.  

        Pre IX.Trienále akvarelu je charakteristická rozmanitosť autorských prístupov. Niektorí zachytávajú udalosti všedných dní, iní svoje zážitky z krajiny, ale stretneme sa aj s figurálnou tvorbou, s ich novátorským spracovaním a bohatým svetom abstraktného prejavu.
Ďalším, pre nás potešiteľným znakom prehliadky je účasť mnohých mladých autorov, čo prináša nové prístupy, koncepcie a prispieva k názorovej pestrosti prehliadky.
Vystavené diela si návštevníci môžu pozrieť do 17. februára 2008 v priestoroch Novohradského múzea a galérie na Kubínyiho námestí č.3 a veríme, že budú odchádzať s bohatými a príjemnými umeleckými zážitkami.
 


 

 

_______________________________________________________________________________________________________


 
postmaster@nmg.sk